"purse" vertalen - Hongaars

EN

"purse" in het Hongaars

EN purse
volume_up
{zelfstandig naamwoord}

purse (ook: notecase, coin purse)
The chief of the underground the purse were impressed.
A földalatti kapcsolatok főnöke és a pénztárca őre elismerően nézett rá.
Ever make love to a woman with a purse in your mouth?
Ön szeretkezett már úgy, hogy egy pénztárca van a szájában?
She had a green wrap-around thing twisted about her head, a purse by her side and a short squirrel coat across her feet.
Feje köré zöld, sálszerű micsodát kötött, mellette pénztárca, lábára rövid mókusbundát terített.

Synoniemen (Engels) voor "purse":

purse

Voorbeeldzinnen voor "purse" in het Hongaars

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishIn so large a city a blank shield with money in his purse could lose himself.
Egy olyan hatalmas városban egy katona, akinek pénze van, könnyedén elrejtőzhet.
EnglishPolly fumbled in her purse for a fresh Kleenex and wiped her streaming eyes with it.
Polly friss papír zsebkendőt húzott elő táskájából, és megtörölte könnyes szemét.
EnglishJill inhaled nervously and nodded, securing the strap of her purse to her shoulder.
Jill idegesen mélyet lélegzett, és megigazította a vállán táskájának a szíját.
EnglishShe gave it to you, and you put it in your purse, and this morning, you took it out.
A tollat Allison adta magának, maga a retiküljébe tette, és ma reggel kivette.
EnglishThen she fastened the purse to her skirt so that it was lost in the folds of cloth.
Majd az övére erősítette az erszényét, és elrejtette szoknyája ráncai között.
EnglishTess pulled her notepad from her purse and showed him the title she'd written.
- Tess előhalászta táskájából noteszét, és megmutatta a férfinek a feljegyzett címet.
EnglishAbout five pounds in that desk there, and perhaps a pound or two in my purse.
Körülbelül öt fontot abban az íróasztalban, és talán egy-két fontot a pénztárcámban.
EnglishFor know that I shall make pious use of this tunic, this purse, and these sandals.
Tudd meg, hogy kegyes célra használom ezt a tunikát, erszényt és szandált.
EnglishI found a small flat purse with four hundred stars in it and stuck it in my mouth.
Találtam benne egy lapos erszényt négyszáz csillaggal, és a számba tömtem.
EnglishShe took a shabby leather purse out of her overall pocket and paid him twopence.
A lány koszlott kis pénztárcát húzott elő overallja zsebéből, és kifizette a két pennyt.
EnglishThe problem for the 16 nations in the eurozone is who pulls the purse strings.
Az euróövezet 16 tagállamának problémája az, hogy ki mozgatja a költségvetési szálakat.
EnglishPay over to Robalf a purse of ten silver forms, together with one heavy coin of gold.
- Fizess Robalfnak tíz ezüst florint és egy aranyat, aztán szállásold el a közelben!
EnglishHe beamed and chuckled and pulled out his purse, pressing the coins on Livy.
Ragyogott, vigyorgott, kihúzta erszényét, és átadta az aranyakat Liviusnak.
EnglishAbby stood outside her door and fumbled through the purse looking for keys.
Abby megállt a bejárati ajtó előtt, és a kulcsa után kezdett keresgélni a táskájában.
EnglishSlowly, dreamily, she took a lace-edged handkerchief from her purse and began to do it.
Polly csipkés szélű zsebkendőt húzott elő a szavára lassan, álmatagon a táskájából.
EnglishI am no stranger to headaches, Sorak said, and I do not even own a purse.
- Nem ismeretlen előttem a fejfájás - mondta Sorak -, s még pénzes tarsolyom sincs.
EnglishBut yesterday, my wallet and my wife's purse were stolen, and the ticket was in my wallet.
De tegnap a pénztárcámat és a feleségemét is ellopták, és a jegy is benne volt.
EnglishShe worked slowly, and with her head bent over her purse, her face disappeared completely.
Lassan csinálta, és mivel a fejét a táska fölé hajtotta, az arca teljesen eltűnt.
EnglishShe sat next to Ned, gave him a smile, and brought a pack of Parliaments out of her purse.
Leült Ned mellé, rámosolygott, és elővett egy csomag Parliamentet a táskájából.
English'If you can distract this bile-purse they're sending you'll be doing me a favour, too.'
Ha lekötöd valamivel az anyaszomorító szemétládát, azzal nekem is szívességet teszel.