"to pull together" vertalen - Hongaars

EN

"to pull together" in het Hongaars

EN to pull together
volume_up
{werkwoord}

to pull together (ook: to cooperate, to co-operate)

Voorbeeldzinnen voor "to pull together" in het Hongaars

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishThe pack has got to be able to swallow its ego, be cooperative and pull together.
A falkának képesnek kell lennie lenyelni az egóját, együttműködni és összetartani.
EnglishI personally deplore this and hope that our institution will pull itself together.
Én személy szerint helytelenítem ezt, és remélem, hogy intézményünk összeszedi magát.
English(CS) Pull yourselves together, ladies and gentlemen, and try to think for once.
(CS) Hölgyeim és uraim! Szedjék össze magukat és próbáljanak meg gondolkozni most az egyszer.
EnglishIt was either that or pull herself together with it, dance and dance and dance.
Vagy ezt teszi, vagy összeszedi magát, és táncol, táncol, táncol!
EnglishI said couldn't he pull himself together, make a clean break, and go back to his wife?
Megkérdeztem, nem tudna-e észhez térni, szakítani a lánnyal, és visszamenni a feleségéhez.
EnglishWe know how much added value can be generated when we in the European Union all pull together.
Tudjuk, mennyi hozzáadott érték termelődhet, ha az Európai Unióban mi mind összetartunk.
English'Well, must be toddling,' he said, making what looked like a supreme effort to pull himself together.
Na, most már mennem kell mondta, és látványosan megpróbálta összeszedni magát.
EnglishYet we must all pull together to confront the gathering crises: Sark, the tiktoks, unrest.
Hogy mást ne mondjak: a Sark ügye, a gépagyúak, az élelmiszerhiány.
EnglishNancy, pull yourself together... before you make yourself and that kid nuts.
Nancy, lépj túl ezen... mielőtt te és a fiad becsavarodnátok.
English'Pull yourself together, my dear fellow,' said Lord Caterham kindly.
- Szedd össze magad, cimborám - mondta Caterham lord barátságosan.
EnglishHell, he thought, the information was all out there for anyone who wanted to pull it together.
- Én csak hipotézisekről beszéltem - húzta fel a szemöldökét Ryan.
EnglishPull yourself together, Elspeth, and tell him exactly what happened.
Szedje össze magát, Elspeth, és mondja el pontosan, mi történt.
EnglishNow just you pull yourself together, repeated Mr Barnard.
Abban biztos vagyok, hogy Donald sohasem tenne... sohasem tenne... zokogott Barnardné.
EnglishWe should all pull together and the Commission should certainly take the lead in this.
Mindannyiunknak össze kell fognunk és a Bizottságnak mindenképpen vezető szerepet kell vállalnia ebben.
EnglishI hope that the EU Member States will all pull together.
Remélem, hogy az uniós tagállamok kivétel nélkül össze fognak tartani.
EnglishI call on the European Union, therefore, to pull itself together.
Ezért felszólítom az Európai Uniót, hogy szedje össze magát.
EnglishWhat this does, in fact, is pull together all the various strands.
Lényegében azt történik, hogy összefűzzük a szálakat.
EnglishIndeed, I owed it to Aaron, my old friend, to pull myself together at once and look at his papers.
Tartozom annyival Aaronnak, régi barátomnak, hogy összeszedem magamat, mielőtt nekilátnék a papírjainak.
EnglishI hope we'll pull together better than we used to do.
Remélem, jobban boldogulunk majd egymással, mint annak idején.
EnglishBut if we pull together and put in a little hard work...
Azonban ha össze fogunk, és kicsit keményebben dolgozunk...