"to pull on" vertalen - Hongaars

EN

"to pull on" in het Hongaars

EN

to pull on {werkwoord}

volume_up
to pull on (ook: to carry, to draw, to pull, to hale)
He's the sort of young man who might have a row with a woman, pull out a knife and stick it into her.
Az a fajta ember, aki ha összevész egy nővel, kést ránt és beleböki.
revolvert ránt elő
Looking at it like this, feeling its tidal pull way down in the middle of my head - beating in my guts and my groin, as well - made everything easier to understand.
Ránézni, érezni az agyunk közepéről induló apályt, amely magával ránt, elsodorva a zsigereinket, a lágyékunkat - ez megkönnyíti a megértést.
to pull on

Voorbeeldzinnen voor "to pull on" in het Hongaars

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishPull up one of the big plastic garbage cans which weighed almost nothing at all.
Úgy, hogy idevonszolja az egyik nagy műanyag kukát, aminek szinte nincs is súlya.
EnglishIf you can pull them off at the end of the Presidency, I think you have done it.
Ha az elnökség végéig megoldja őket, azt hiszem, elmondhatja, hogy megcsinálta.
EnglishI had to slip my foot into the hook and crawl forward to pull the stone behind me.
A lábamat kellett beleakasztanom, úgy vergődtem előre, magam után húzva a követ.
EnglishHe was in place and two hours away from the murder, but just wouldn't pull it off.
Ott volt a megfelelő helyen, két órával a merénylet előtt, de nem tudta megtenni.
EnglishThe pack has got to be able to swallow its ego, be cooperative and pull together.
A falkának képesnek kell lennie lenyelni az egóját, együttműködni és összetartani.
EnglishThe Brethren readily agreed, though they did not believe Argrow could pull it off.
A Társak készséggel beleegyeztek, bár váltig nem hitték, hogy Argrow-nak sikerül.
English.We'll have to pull back to the wauls of the inner city, Nashan,' Vanion told him.
Vissza kell vonulnunk a belső város falai mögé, Nashan magyarázta el neki Vanion.
EnglishThe progress made by Macedonia in 2009 was also down to the EU's magnetic pull.
Macedónia 2009-ben elért eredményei szintén az EU mágneses hatásának köszönhetőek.
EnglishI'd persuaded him to wear his black frock-coat, and to pull his hat down real tight.
Meggyőztem, hogy vegye fel a fekete kabátját, és a kalapját nyomja jól a fejébe.
EnglishThen he shut his teeth tight and leaned down to pull the blanket off the body.
Aztán jól összeszorította a fogát, és lehajolt, hogy a hulláról lehúzza a takarót.
EnglishAs per exercise instructions, we will now pull off and turn on our augmenter.
A gyakorlatra vonatkozó utasításoknak megfelelően megfordulunk és eltávolodunk.
English'If they pull out, I'm going to work harder than I ever have in my life,' Vic said.
Lehet, hogy éppen valami motelben vannak valahol Castle Rock és Baltimore között?
EnglishHe said the garage door would be open and that we were to pull right inside.
Azt mondta, a garázsajtó nyitva lesz, és mi nyugodtan behajthatunk - mondta Tina.
EnglishHe jerked and shrieked and tried to pull his hand away, then shrieked again.
Összerándult, felrikoltott, megpróbálta visszahúzni a kezét, újra üvöltött egyet.
EnglishLet the opposing force pull you down, gather its energy for the spring back.
- El tudná készíteni nekem ezeknek a tárgyalásoknak a kivonatolt jegyzőkönyvét?
EnglishHis smug self-confidence infuriated her, but she could not pull the trigger.
Ez a pofátlan önbizalom dühítette Hilaryt, de a ravaszt képtelen volt meghúzni.
EnglishStop messing about and pull the blasted thing out! he said, gritting his teeth.
- Ne szórakozz vele, húzd már ki ezt a szart! - mondta, a fogát vicsorgatva.
EnglishLawrence yelled Arleen's name, and stepped forward to pull the brute from his labor.
Lawrence Arleen nevét kiáltozva előrelépett, hogy lerángassa róla azt a gazembert.
EnglishThen the wounds closed and he had to open them again to pull the knife out.
Aztán a seb összezárult, és ismét fel kellett tépnie, hogy kihúzhassa a pengét.
EnglishShe looked at him doubtfully, then began to cry, trying to pull away from him.
Barbara zavartan tekintett a férfira, sírva fakadt, és próbált elfutni tőle.