EN portly
volume_up
{bijwoord}

portly
Fifty-five, portly, he had gray thinning hair and paler gray, sagging cheeks.
Ötvenöt éves volt, pocakos, szürke, vékonyodó hajú, pofazacskóján táskák.
And a fish tank into which a portly, bespectacled man tapped grains of food.
És egy akvárium, amelybe a pocakos, szemüveges férfi ennivalót szórt.
Five-foot-five, no pants... unkempt, portly.
Öt láb magas, nincs rajta nadrág... fésületlen,... pocakos.
He was a man of about fifty, tall, portly, and imposing, with a massive, strongly marked face and a commanding figure.
Körülbelül ötvenéves lehetett; magas, meglehetősen testes, de méltóságteljes megjelenésű, erős, markáns arcú férfi volt.

Synoniemen (Engels) voor "portly":

portly
English
port

Voorbeeldzinnen voor "portly" in het Hongaars

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishIt was the portly one, `Miss Nancy,' who was mean to her, or so the doctor thought.
A testes Nancy kisasszony viselkedett vele durván, mindenesetre az orvos így gondolta.
EnglishIn every respect, save one, said Dussel, a person moonfaced and a trifle portly.
- Minden tekintetben, kivéve egyet - mondta a holdvilágképű Dussel.
EnglishAcross the table, the portly man in the gray uniform visibly paled.
Az asztal másik oldalán ülő, szürke uniformist viselő kövérkés ember elsápadt.
EnglishA tall portly man, Inspector Badgworthy, with a heavy regulation tread.
Badgworthy felügyelő magas, erőteljes férfi, kemény, katonás tartással.
EnglishHenry and the portly man watched as the stretcher-bearers burned up the steps of the Winnebago.
- Henry és a pohos figyelték, ahogy a hordágyvivők fölsietnek a Winnebago lépcsőjén.
Englishcried the portly Sylvie, who did not recognize the lady of the first visit.
- Ez már a második! - mondta a kövér Sylvie, aki nem ismert rá.
EnglishWell, those two are as good as married, was the portly Sylvie's comment.
- No, ezek már félig-meddig házasok - mondta a kövér Sylvie.
EnglishThe portly woman guided her hurriedly toward a door halfway along the upper hallway.
- A terebélyes asszony sietősen vezette Tesset egy ajtó felé, amely a felső szint folyosójának felénél állt.
EnglishCouture and Victorine found their progress barred by the portly form of Sylvie the cook.
Mikor Couture-né és Victorine az ajtóhoz értek, elállta útjukat a kövér Sylvie.
EnglishThe portly man looked at him, mouth tucked in and trembling slightly.
A pohos rámeredt, a szája széle kicsit remegni kezdett.
English. . it's just some sort of emergency situation,' the portly man said.
- Ez csak... ez egyfajta vészhelyzet - mondta a pohos.
EnglishVauquer herself grew calmer under the soothing influence of hope, and the mouthpiece of hope was the portly Sylvie.
Még Vauquer-né kedélye is megenyhült, mert a kövér Sylvie jó kilátásokkal biztatta.
EnglishHe looked at the large portly figure of Chief Inspector Davy sitting opposite him and drew a bulldog.
Aztán a vele szemben ülő Davy főfelügyelő vaskos termetére pillantott, és egy bulldogot kezdett rajzolni.
EnglishI imagined the portly man next to his goldfish tank.
Magam elé képzeltem az akváriuma mellett álló, testes férfit.
EnglishHe was short and portly, with dirty-blond hair and blue eyes.
Alacsony, testes, szőke hajú, kék szemű férfi volt.
EnglishMel was standing at the mantelpiece, portly, bald and proud, surveying a room filled with famous faces.
Mel a kandalló mellett állt, kövéren, kopaszon, és rém büszkén, amiért a nappalija teli van hírességekkel.
EnglishAs the next stage of their adventure approached, the portly bureaucrat grew increasingly nervous.
Ahogy egyre közelebb kerültek közös kalandjuk következő fázisához, a testes hivatalnokban nőttön nőtt a feszültség.
EnglishA portly Manka hunter named Skee charged out of the forest, screaming that everyone behind him was dead-Leave!
Egy Skee nevű testes manka-vadász rontott elő az erdőből, és azt ordította, hogy mögötte már mindenki halott.
EnglishThe portly man looked at Henry, shocked, then backed off a step, as if he thought Henry might have something contagious.
A pohos ember döbbenten bámult rá, azután hátrált egy lépést, mintha azt gondolná, hogy Henry fertőző.
EnglishLiba, like Sarles, was somewhat portly.
Lirba asszonyság, Sarles-hoz hasonlóan, igen testes volt.