"plant" vertalen - Hongaars

EN

"plant" in het Hongaars

EN plant
volume_up
{zelfstandig naamwoord}

plant (ook: greens)
Here is a plant called Kevin, or maybe it's a plant belonging to a kid called Kevin.
Ez itt egy Kevin nevű növény, vagy talán egy növény, ami egy Kevin nevű gyereké.
As for plant health, environmental and other measures ...
Ami a növény-egészségügyi, környezetvédelmi és egyéb intézkedéseket illeti ...
And this particular plant removes formaldehydes and other volatile chemicals.
Ez a növény kiszűri a formaldehidet és egyéb mérgező kémiai anyagokat a levegőből.
plant (ook: mill, run, works, -works)
volume_up
üzem {znw.}
Instead, we are concentrating on the actual risk posed by a given plant.
Ehelyett egy adott üzem jelentette tényleges kockázatra összpontosítunk.
The biggest employer is the Purdue chicken processing plant.
A legnagyobb munkáltató a Purdue csirkefeldolgozó üzem.
The plant where it had happened was not part of the assembler.
A japán galvanizáló üzem, ahol mindez történt, nem tartozott a szereidéhez.
The nuclear power plant, the laser facility, the radar, and, the laser cannon.
- Nukleáris erőmű, lézer berendezés, radar, lézerágyú.
EEC CERTIFICATE OF CONFORMITY IN RESPECT OF TYPE-APPROVED OR TYPE-EXAMINED CONSTRUCTION PLANT AND EQUIPMENT
EGK MEGFELELÕSÉGI BIZONYÍTVÁNY TÍPUSJÓVÁHAGYOTT, ILLETVE TÍPUSVIZSGÁLT ÉPÍTÉSI SZERELÉSI HELYSZÍN ÉS BERENDEZÉS TEKINTETÉBEN
plant
The Figueruelas plant is in my region, Aragón, so this matter affects us directly.
Az én régiómban, Aragónban van a Figueruelas gyáregység, így ez az ügy közvetlenül is érint bennünket.

Voorbeeldzinnen voor "plant" in het Hongaars

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishIn my country, Poland, the disposal of plant protection products is a major issue.
Hazámban, Lengyelországban, a növényvédő szerek ártalmatlanítása fontos kérdés.
EnglishA large concentrated solar power plant will be inaugurated this month in Seville.
Ebben a hónapban átadnak egy nagy, koncentrált napenergia-erőművet Sevillában.
EnglishPlant this small seed, wait 2,000 years, and you get this: the Lost Monarch.
Ültesd el ezt a kis magot, várj 2000 évet, és ezt kapod: az Elveszett Fejedelem.
EnglishI could take you, with a heap of gold, and plant you down in a distant city where-.
Elvihetnélek egy zsák arannyal, és otthagyhatnálak egy távoli városban, ahol...
EnglishAs you perhaps know, the Krško nuclear power plant is situated on this fault line.
Amint talán Ön is tudja, a krško-i atomerőmű pontosan ezen a törésvonalon áll.
EnglishRose to plant his hip against the gunnel, then chopped down into the water.
Felemelkedett, megtámasztotta a derekát, és a hullámok közé merítette a lapátot.
EnglishFor every plant destroyed in the harvest, two must be cultivated to replace it.
Minden elpusztított növényért két újat ültessetek és gondozzatok, Ithoria gyermekei!
EnglishMazirian, hastening his step, found a mole chewing the stalk of a plant-animal hybrid.
Mazirian meggyorsította lépteit; vakond rágcsálta egv hibrid növényállat indáit.
EnglishIt is sad to see that the Opel/Vauxhall group deems plant closures necessary.
Szomorú azt látni, hogy az Opel/Vauxhall-csoport üzembezárásokat tart szükségesnek.
EnglishHe needed to look crazy enough to plant a bomb aboard a crashlander's ship!
Hogy elég őrültnek nézzék ahhoz, hogy bombát telepítsen egy zűrhajós hajójára!
EnglishThey could edge along them, deep in the plant world, their faces to the rock.
Járni is lehetett rajtuk, mélyen elmerülve a növénytengerben, arccal a sziklák felé.
EnglishBulgaria has decided to close the Kozloduy nuclear power plant immediately.
Bulgária úgy határozott, hogy azonnali hatállyal bezárja a kozloduji atomerőművet.
EnglishIt's not much different from a Venus flytrap or a pitcher plant, don't you see that?
Hát nem látod, hogy alig különbözik egy Vénusz légycsapójától, vagy egy kancsókától?
EnglishCommissioner, I would like to ask you once more about our famous Ignalina atomic plant.
Biztos úr, szeretném önt még egyszer megkérdezni a híres Ignalina atomerőműről.
EnglishThe illegal use of plant protection products must be more heavily scrutinised.
Komolyabban kell vizsgálni a növényvédő termékek illegális felhasználását.
EnglishAnd if you do kill a woman, why plant her in your father-in-law's sarcophagus ?
És ha már valaki megöl egy nőt, miért éppen az apósa szarkofágjába dugja?
English(DE) Yesterday, the media told us that the Opel plant in Antwerp will close.
(DE) Tegnap arról értesültünk a médiából, hogy az antwerpeni Opel-gyár be fog zárni.
EnglishBut all we're certain of is a huge nuclear power plant at the facility.
És abban bizonyosak vagyunk, hogy hatalmas nukleáris erőmű dolgozik a területen.
EnglishThis can be clearly attributed to the start-up phase of one new production plant.
Ez nyilvánvalóan az új gyártóüzem beindítási szakaszának tulajdonítható.
EnglishAs such, plant protection products are needed, but we need to use them properly.
Ily módon a növényvédő szerek szükségesek, azonban megfelelő módon kell használni azokat.