"pity" vertalen - Hongaars

EN

"pity" in het Hongaars

EN pity
volume_up
{zelfstandig naamwoord}

It is a pity to miss out on this historic momentum by turning to the rules.
Kár lenne a szabályokra hivatkozva kihagyni ezt a történelmi lehetőséget.
It is a pity that we have missed just such an opportunity with this report.
Kár, hogy kihagytunk egy ilyen remek lehetőséget ezzel a jelentéssel.
What pity, Gwenhwyfar thought, that this handsome young man should be a pagan!
- Milyen kár, gondolta Gwenhwyfar, hogy ez a jóképű fiatalember pogány!
He gazed on the silent townsfolk with no anger in his glance, but only pity.
Ahogy végignézett a városlakókon, szemében nem volt harag, csak szánalom.
Succeeding pity, there came anger--anger against a heartless killer.
A szánalom haragnak adta át helyét harag égett szívében a könyörtelen gyilkos iránt.
I don't think she'd be so carried away by pity as to lose sight of the risk.
Nem hiszem, hogy a szánalom odáig ragadná, hogy megfeledkezzék a kockázatról.
pity (ook: clemency, mercy, quarter)
Is there no pity sitting in the clouds,
Hát nincs a fellegekben irgalom?
She's cold, bitter, unscrupulous and she used you without mercy or pity, as insurance, in case Vannier ever blew his top.
Hideg, keserű, gátlástalan nő ez: irgalom és sajnálat nélkül használta fel magát biztosíték gyanánt arra az esetre, ha Vannier előjön a farbával.

Voorbeeldzinnen voor "pity" in het Hongaars

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishIt is a pity that Parliament is not allowing any opportunities for a compromise.
Sajnálatos, hogy a Parlament szemernyi lehetőséget sem hagy a kompromisszumnak.
EnglishAnd I pity him, because I can still remember what I was like when I was sixteen.
És sajnálom őt, mert még bennem él, hogy milyen érzés volt tizenhat évesnek lenni.
EnglishNot God, nor pity, nor the ‘Restored United States’ would move you!
Sem Isten, sem a sajnálat, sem az Újjáalakult Egyesült Államok nem hatotta meg!
EnglishYes, she killed that wretched woman - and because of that I've no pity for her.
Igen, agyonlőtte azt a szerencsétlent... és ezért nem érzek iránta semmi sajnálatot.
EnglishFrom Him nothing is to be hoped; I cannot comprehend Him, and He cannot pity me.
Tőle nem várhatok már semmit; nem értem meg többé, és Õ nem szánhat többé.
EnglishIt is a pity that Parliament was not consulted in advance as a matter of course.
Sajnálatos, hogy a Parlamenttel szokás szerint nem konzultáltak előre ebben az ügyben.
EnglishSuddenly, with pity and horror, she saw what Jack would look like as an old man.
Wendy szánakozva és rémülten egyszerre meglátta, milyen lesz majd Jack mint öregember.
EnglishIt is a pity that we still do not have a concrete legislative proposal on the table.
Sajnálatos, hogy még mindig nincs konkrét jogalkotási javaslat ezzel kapcsolatosan.
EnglishKull looked down at Zaxa's great gray carcass and almost could feel a pang of pity.
Kul lenézett a nagy, szürke holttestre, és nem érzett mást, csak szánalmat.
EnglishIt began to plead wordlessly, but she had no pity for such a monstrosity.
Szótlanul könyörögni kezdett, de Hart nem kegyelmezett egy ilyen szörnyetegnek.
EnglishAllanon smiled warmly for the first time, but inwardly he felt pity for them.
Először történt, hogy Allanon melegen mosolygott, de magában sajnálta őket.
EnglishMother, look, it is only Father ... ah, God, can you not show some pity for his grief?
Anyám, nézd, ez itt csak apám... jaj, Istenem, hát nem könyörülsz a fájdalmán?
EnglishHe's never married - that's a pity - so ideally simple for a doctor to kill his own wife.
Sajnos nem nősült meg, pedig egy orvos roppant egyszerűen megölheti a feleségét.
EnglishYou know not what you speak, Igraine said, with pride and pity and contempt.
- Nem tudod, mit beszélsz - mondta büszkén, szánakozva és megvetőn Igraine.
EnglishIt is a pity that the higher prices are attributable above all to trade.
Sajnálatos, hogy a magasabb árak mindenekelőtt a kereskedelemnek tulajdoníthatók.
EnglishShe took pity on him... and she told him what she was writing in the German book.
Megsajnálta őt és elmondta, hogy ő csinálja a németekről szóló könyvet.
EnglishShe felt no pity for him; she felt no hate for him; she felt no love for him.
Jessie nem érzett iránta sem részvétet, sem gyűlöletet mint ahogy szerelmet sem érzett.
EnglishPity more than scorn informed Romanovich's voice, and Brother John met it with silence.
Inkább sajnálat hallatszott Romanovich hangjából, de John testvér nem válaszolt rá.
EnglishHe reached out and patted me on the arm, clearly expressing sym-pathy, if not pity.
Kinyújtotta karját, és megérintett, mintha együttérzését akarná kifejezni valami miatt.
EnglishIt was a pity I couldn't burn them, but I had nothing to start a fire.
Dühös voltam, amiért nem tudtam elégetni őket, de nem sikerült tüzet gyújtanom.