EN orbit
volume_up
{zelfstandig naamwoord}

orbit (ook: field, lane, line, run)
volume_up
pálya {znw.}
- Állandó pálya, Mr La Forge.
- Standard pálya, Mr Worf.
He had to explain equatorial orbits to her by drawing in the dust on the desk.
Meg kellett magyaráznia, mi az az egyenlítői pálya, ezért lerajzolta az asztalra a porba.
orbit (ook: circle)
The booster, headed into a polar orbit over Canada, was picked up by Alaskan radar sites as it continued its climb to its orbit altitude.
A poláris körpályán Kanada fölött járó rakétát észlelte egy alaszkai radar, és jelezte, az folyamatosan közelíti a körpálya végleges magasságát.
orbit
orbit
orbit
From an evolutionary point of view, you and I are like the booster rockets designed to send the genetic payload into the next level of orbit and then drop off into the sea.
Evolúciós szempontból, mi csupán gyorsító rakéták vagyunk, arra tervezve, hogy a génszállítmányt, a űrpálya következő szintjére juttassuk, majd a tengerbe hulljunk.

Voorbeeldzinnen voor "orbit" in het Hongaars

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishI had to use four of the thrust systems in the probes to make orbit around Earth.
A szondák kilökő rendszerét kellett használnom, hogy Föld körüli pályára állhassak.
EnglishIf he's still in equatorial orbit, we'll have to call from my landing craft.
Ha még mindig egyenlítői pályán mozog, akkor a landolási helyemről kell hívnunk.
EnglishThe final missing piece, the real paradigm-buster, is this: a gas station on orbit.
Az utolsó hiányzó láncszem, az igazi paradigma-gyilkos ez: egy orbitális benzinkút.
EnglishRemember, if each of us does our job, the hull comes back at the end of the orbit.
Emlékezz, ha valaki elvégzi a dolgát, a hajótest visszatér a keringés végén.
EnglishThat didn't jive with my career plan so I sent Marucci and Pedanken into orbit.
Ez nem illett bele az elképzelésembe, ezért cserepadra küldtem Maruccit és Pedankent.
EnglishWe are in orbit of Rubicun Ill, the home of a life form who call themselves the Edo.
A Rubicun III nevű bolygó körül keringünk, a lakói humanoidok, a faj neve Edo.
EnglishThe same type of autopilot, with the same program, had chosen the Laskins' orbit.
Ugyanilyen típusú robotpilóta, ugyanezzel a programmal, határozta meg Laskinék pályáját.
EnglishThree hours, seventeen minutes, sir; three hours thirty-nine minutes to orbit point.
Három óra, tizenhét perc, uram; három óra harminckilenc perc a pályapontig.
EnglishThey emerged from one jump in close orbit about a sublimely tortured star.
A következő ugrás után egy agyonkínzott bolygó mellett jelentek meg a normál űrben.
EnglishI didn't want to use the fuel, but my orbit does not take me over Antarctica.
Nem akartam felhasználni az üzemanyagot, de a pályám nem vezet el az Antarktisz fölött.
EnglishI spent a happy month on your lovely planet, which is how long the Julia was in orbit.
Egy csodálatos hónapot töltöttem szépséges bolygójukon a Queen Julia visszatéréséig.
EnglishIf we start a second orbit, that Mainstay will catch up to us with its fighters.
Ha újabb körbe kezdünk, ez a Mainstay a két kísérőjével elkap minket.
EnglishThe Star Destroyers in orbit are the primary threat, he said, gesturing upward.
Az orbitális pályán haladó csillagrombolók jelentik a legnagyobb veszélyt mutatott felfelé.
EnglishThey have cameras in orbit that can pick up a packet of cigarettes lying on the ground.
A Föld körül keringő kameráik egy földön heverő cigarettásdobozt is képesek felvenni.
EnglishPeerssa said, This oxygen-atmosphere world we circle is in orbit about that larger body.
Ez az oxigén légkörű világ, amiben keringünk, a körül a nagyobb égitest körül mozog.
EnglishThe L.P. navy picked him up ninety thousand miles outside Mars's orbit.
A belső bolygók flottája szedte fel kilencvenezer mérföldnyire a Mars pályáján kívül.
EnglishFour more F-I4S would orbit here, just to keep an eye on things for the next few hours.
Négy másik Tomcat egyelőre a levegőben maradt, készen minden eshetőségre.
EnglishIn twenty-two days Uranus will be inserted into orbit two million miles ahead of the Earth.
Huszonkét nap múlva az Uránusz pályára áll kétmillió mérfölddel a Föld előtt.
EnglishThe wacko that sold me this scam said that in orbit, there'd be no brownout.
Az a balfék, aki rámsózta ezt a témát, azt mondta, ha kilő az űrbe, akkor nem romlunk meg.
EnglishThe skewed orbit of the fifth planet has not had time to become circular via tidal effects.
Az ötödik bolygó ferde pályája még nem tudott rendeződni az áramlatok miatt.