EN observing
volume_up
{zelfstandig naamwoord}

observing (ook: lookout, observer)
The second challenge is the actual device for observing brainwaves.
A második kihívást maga az agyhullámokat megfigyelő eszköz jelenti.
I am taking part in the observation mission, and we shall be observing the elections conscientiously.
Részt veszek a megfigyelő misszióban, és lelkiismeretesen kell figyelnünk a választásokat.
observing (ook: charge, control, custody, oversight)
observing (ook: holding, retention, observance)
observing (ook: lookout, monitor, observer)
Busy with his mess of eggs, Chief Porter appeared to be no more aware of Fungus Man than he was of the observing bodach.
Porter rendőrfőnök nem vette észre Gombafejet, és persze a férfit figyelő bodachot sem.
In 20 years Sweden has gone from observing at a distance to being an active part of the European cooperation.
Húsz év alatt Svédország a távolból figyelő pozícióból eljutott oda, hogy aktív tagja legyen az európai együttműködésnek.
observing (ook: observance)
observing (ook: observer)
observing
observing
observing
observing
observing

Synoniemen (Engels) voor "observing":

observing
English

Voorbeeldzinnen voor "observing" in het Hongaars

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishIn addition, all lobbyists will thereby commit to observing a code of conduct.
Ezáltal valamennyi lobbista elkötelezi magát a magatartási kódex betartása mellett.
EnglishThey reached the outskirts of Taunton without observing any signs of pursuit.
Amikor elérték Taunton külvárosát, semmi nyoma nem volt esetleges üldözésnek.
EnglishFor a long time, that was Sweden's relationship with Europe: observing from a distance.
Hosszú időn át ennyi volt Svédország kapcsolata Európával: távolról megfigyelni.
EnglishI believe that this is very important, and we are all the same observing some progress.
Úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos, és mégis tapasztalunk valamiféle fejlődést.
EnglishThis one is diseased, Carstairs announced as if observing the color of a house.
Ez itt beteg jelentette ki Carstairs, mintha csak egy ház színét állapította volna meg.
EnglishObserving the procession of outcasts, she knew their destiny wasn't so bright after all.
A száműzöttek sorát szemlélgetve Dors rájött, hogy a sorsuk mégsem olyan bíztató.
EnglishBut women, Monsieur Amory, have a great capacity for observing things in detail.
- Csak tudja, Monsieur Amory, a nők megfigyelőképességével mi, férfiak nem vetekedhetünk.
EnglishI was in a different mood, a more observing mood, than I had been in for months past.
Más, megfigyelésre alkalmasabb lelkiállapotban voltam, mint az elmúlt hónapok során.
EnglishDay and night, thinking, observing, the same star for 20 years is incredible.
Éjjel-nappal gondolkozni, megfigyelni, ugyanazt a csillagot 20 éven keresztül, hihetetlen.
EnglishHis appearance, you see, is so remarkable that no one can pass him without observing him.
A külseje ugyanis olyan szembeötlő, hogy mindenki felfigyel rá, aki elmegy mellette.
EnglishA loud outburst of laughter came from the table they had been observing.
Kitörő, hangos nevetés hangzott fel annál az asztalnál, amelyet figyeltek.
EnglishMany folk, observing Aillas and Dhrun together, thought them to be brothers.
Sokan, akik együtt látták Aillast és Dhrunt, testvéreknek hitték őket.
EnglishThe Interesting Times Gang seemed to have been observing comm silence for days.
Az Új Idk Kompánia mintha teljes kommunikációs zárlatot rendelt volna el néhány nappal ezeltt.
EnglishThe Gran Maestro had been observing, without observing, with affection and without envy.
A Gran Maestro, ha nem nézte is, látta őket, szerette, és nem volt benne semmi irigység.
EnglishThere are many who will find their decisions by observing your reaction to what has happened.
Döntéseiket aszerint hozzák majd meg, hogy te miként reagálsz bizonyos helyzetekben.
EnglishYou see, Ive spent much time observing your exploits, Old Weirdbeard-and I have uses for you.
Régóta tanulmányozom a hőstetteid, Vén Szellemszakáll, és most a hasznukat is veszem.
EnglishAillas, observing so much carnage, turned away in revulsion.
Aillas, látva a szörnyű pusztulást, rosszkedvűen hátat fordított a csatatérnek.
EnglishHurst was observing their game.
Hurst és Bingley pikéteztek, Mrs. Hurst a játszmát figyelte.
EnglishJackson, wearing his J-3 hat, was observing the newest entry in the stealth business.
Robert Jackson a Lopakodók legújabb generációját tanulmányozta.
EnglishUlan Dhor withheld further questions, observing a growing nervousness in the fishermen.
Ulan Dhor magába fojtotta további kérdéseit, mivel a halászokon növekvő idegességet figyelt meg.