"nocturnal" vertalen - Hongaars

EN

"nocturnal" in het Hongaars

EN

nocturnal {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
nocturnal (ook: nightly, night)
Joshua's spiders are nocturnal hunters.
Joshua pókjai éjjeli vadászok.
Természetesen éjjeli típus.
What becomes, then, of these nocturnal whistles, and what of the very peculiar words of the dying woman?
No de mivel magyarázza akkor az éjjeli füttyszót és a haldokló nő utolsó szavait?
nocturnal
Tiny, nocturnal, twittering, they were like rachitic children, and as one went past me I saw mongoloid features and a bald head.
Kis éji csodabogarak, mint megannyi angolkóros gyerek, és amikor mellettem ment el az egyik, észrevettem, hogy mongol arca és tar koponyája van.

Voorbeeldzinnen voor "nocturnal" in het Hongaars

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishAnd in any event the Nocturnal Key-keeper is not here to relieve me of my tedium.
És miért nincs még mindig itt az éjszakai őr, hogy megszabadítson az unalomtól?
EnglishAll the elements were there to drive me to my conclusion that her tastes were nocturnal.
Megvolt benne minden szükséges elem, amelyekből levezethettem, hogy éjszakai lény.
EnglishThe sound seemed like the wings of nocturnal birds beating in a frenzy against the glass.
Olyan volt a hangja, mintha egy vergődő madár szárnya csapkodná az üveget.
EnglishAt night the two dolphins accompanied the Kithrup aboriginals in their nocturnal sea hunt.
Elkísérték a kithrupi bennszülötteket egy éjszakai tengeri vadászatra.
EnglishTatzel looked off down the gully where a nocturnal beast had caused a rustling among the leaves.
Tatzel lenézett a vízmosásba, ahol egy éjszakai állat zörgette a leveleket.
EnglishThe lone guard, long used to Samir's nocturnal wanderings, left them alone.
Az egyetlen őr, aki rég megszokta már Samir magányos éjszakai vándorlásait, ügyet sem vetett rájuk.
EnglishBut a muffled and nocturnal sound came from it, as if from far away.
A hangja azonban puha és sejtelmes volt, s mintha valahonnan nagyon távolról érkezett volna.
EnglishWhilst to nocturnal joys impure repair With wanton glee, the prostituted fair.
És ezzel már mentem is az ételekkel megrakott asztal felé.
EnglishWith the dawn, the Kiqui left their nocturnal hunting grounds and swam toward the safety of their island.
Hajnalban a kiquik visszaúsztak az éjszakai vadászmezőkről a szigetükre.
EnglishWhat was this nocturnal expedition, and why should I go armed?
Az ön esetei valóban mindig is lenyűgöztek engem jegyeztem meg.
EnglishThe lights, in a tight semicircle around three sides of the hole, were like the bonfires of some nocturnal festival.
A katlan peremén félkörben sorakozó lámpák ünnepi kivilágításra emlékeztettek.
EnglishNocturnal, to judge by their eyes, probably simian, although more like tarsiers than apes.
A szemükből ítélve éjszakai életmódot folytatnak, majomszerűnek mondhatók, leginkább a pápaszemes makihoz hasonlók.
EnglishThat night he went out as usual for his nocturnal walk, in the course of which he was in the habit of smoking a cigar.
Este kiment szokásos lefekvés előtti sétájára; ilyenkor mindig, elszívott egy szivart is.
EnglishThey want to photograph the nocturnal animals.
Éjszakai állatokról akarnak felvételeket csinálni.
EnglishLet's just say that Petronia is a creature of nocturnal habits and accustomed to having Sugar Devil Island to herself.
Maradjunk annyiban, hogy Petronia éjszakai életmódot folytató lény, és megszokta, hogy az Ördögsziget az övé.
EnglishIt smacks of a nocturnal exercise.
Olyan szaga van, mint egy éjszakai gyakorlatnak.
EnglishThe squid is nocturnal, so during the day it buries itself in the sand and sleeps, but then at night it has to come out to hunt.
A tintahal éjszakai állat, így napközben a homokba ássa magát és alszik, de éjjel elő kell bújnia, hogy vadásszon.
EnglishThere were two windows in the wall on either side of the door, now tightly shuttered against the night chill and the swarms of nocturnal bugs.
Az ajtó mindkét oldalán volt egy-egy ablak, most leredőnyözve az éjszakai hideg, meg a bogárrajok ellen.
EnglishThe nocturnal denizens of the archipelago fled in dismay as two swift foreign monsters streaked in and out of the
A félsziget éjszakai lényei rémülten menekültek, ahogy a két gyors idegen szörnyeteg ide-oda cikázott a szigetek közti járatokban, sűrű buborékfelhők közepette.
EnglishThe cries of the forest's nocturnal animals had slowly disappeared over the past twenty minutes or so, and the calls of birds were beginning to fill the night-chilled air above the low forest.
Az éjszakai állatok kiáltásai lassanként elcsitultak, a madarak vijjogása töltötte be az erd fölött ernyként szétterül, hs hajnali levegt.