EN

night {zelfstandig naamwoord}

volume_up
Night always had been, and always would be, and night was all.
Mintha örökké éjszaka lett volna, s ezután már örökké éjszaka lenne, mert az éjszaka a minden.
And at night, it was nearly invisible, even with night-vision goggles.
Éjszaka még éjjellátó készülékkel is szinte láthatatlan volt, mi történt.
For the others, tonight will be a night like any other night.
A többieknek ez az éjszaka ugyanolyan lesz, mint minden más éjszaka.
We're going to use you every night, and every night we're going to kill you.
Minden este a rendelkezésünkre állsz majd, és minden este megölünk.
Quite a night, she thought; some night... some night...
Micsoda este!, gondolta; micsoda este... este...
It was Friday night, and on Friday night I wind the clocks.
Péntek este volt, és én péntek este szoktam felhúzni az órákat.
And that very night you drank a human's blood and have every night thereafter.'
És ugyanazon az éjszakán már emberi vért szívtál, mint teszed azóta is minden éjjel.
I sat there in that hospital day and night, day and night.
Ott ültem abban a kórházban éjjel és nappal, éjjel és nappal.
All night they had been putting through personal calls to their parents and wives.
Egész éjjel magánbeszélgetéseket folytattak szüleikkel, feleségükkel.
night
So the Captain got out of bed and went for a walk in the middle of the night.
A Kapitány tehát az éj kellős közepén kikászálódott az ágyból és elment sétálni.
The night-black gulfs and the burning suns, the skies of foreign worlds.
Az éj sötét öblöket és a lángoló napokat, az idegen világok napjait.
It was the Grove itself, however, which had borne the brunt of the night's magic.
Maga a Grove is osztozott a mágikus éj elmúltával a teherben.

Synoniemen (Engels) voor "night":

night
nightly

Voorbeeldzinnen voor "night" in het Hongaars

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishThat was fine with Sandy; he never stepped over the threshold at all that night.
Ez nagyon is jól megfelelt így Sandynek; aznap este át sem lépte azt a küszöböt.
EnglishIt's still perfectly possible that she could be spending the night with someone.'
Még mindig fennáll ugyanis az a lehetőség, hogy vendégségben töltik az éjszakát.
EnglishI will have my man-at-arms escort you back to the house where we lay last night.
Szólok az emberemnek, hogy kísérjen vissza a házhoz, ahol tegnap éjjel háltunk.
EnglishAlthough Dees could see nothing, he sensed the Night Flier had moved even closer.
Bár Dees semmit nem látott, érzékelte, hogy az Éjszakai Denevér közelebb lépett.
EnglishThe word became my mantra as the night's chill made me huddle closer to the fire.
Ez lett imádságom, mialatt az éjszaka hidege miatt közelebb kuporodtam a tűzhöz.
EnglishNothing you'd get up in the middle of the night and write home to mother about.
Semmi olyasmi, ami miatt fölkelsz az éjszaka közepén, és levelet írsz a mamának.
EnglishWhy not to this one, the devil's fiddler, whom you worship from afar every night?
Miért nem ennek, az ördög hegedűsének, kiért a távolból epekedsz minden éjszaka?
EnglishPollard had been there all night, asleep for the last hour, but now he was gone.
Pollard egész éjjel ott volt, körülbelül egy órája aludt el, most azonban eltűnt.
EnglishApparently termites worked outside at night, then blocked the entrances at dawn.
A termeszek a jelek szerint éjszaka dolgoztak, nappalra pedig lezárták járataikat.
EnglishThere are two basic types of night-sight, the infrared scope and the intensifier.
Az éjszakai irányzékoknak két alaptípusa van, az infravörös és a fénysokszorozós.
EnglishHe told me that he would not be back that night and possibly not the next either.
Azt mondta, hogy nem jön vissza éjszakára, sőt talán rákövetkező éjszakára sem.
EnglishThen one by one the crickets started up again until the night was full of them.
Aztán egyenként rákezdték a tücskök, végül tele volt az éjszaka a ciripelésükkel.
EnglishIt was all a blur in my mind last night, but I've been thinking about it today.
Tegnap este csak homályosan rémlett, ami történt, de ma egész nap gondolkoztam.
EnglishOne of themthis one, named Duncan, the olderwas spending the night with a friend.
Duncan, az idősebbik, ez itt, átlátogatott a barátjához, azzal, hogy náluk hál.
EnglishMost of the chairs and stools were occupied by the night's habitual clientele.
A bárt csaknem megtöltötte az éjszakai törzsközönség; szabad ülőhely alig akadt.
EnglishIf Frostpile by day was an enchantment, by night it was very nearly overpowering.
A Fagyerőd káprázatos volt nappal, éjszaka azonban minden képzeletet felülmúlt.
EnglishThe body can't have been found until late last night - or possibly this morning.
A holttestet tegnap csak késő éjjel találhatták meg... vagy esetleg ma reggel.
EnglishThe gray riders charged forward, their battle cry ringing out through the night.
Rohamra indultak a szürke lovasok, csatakiáltásuktól visszhangzott az éjszaka.
EnglishLestat killed humans all the time, sometimes two or three a night, sometimes more.
Lestat kizárólag embereket ölt, néha kettőt-hármat vagy még többet egy éjszakán.
EnglishThe bloody events of the night of 13 January stunned Europe and the whole world.
Január 13-a éjjelének véres eseményei Európát és az egész világot megdöbbentették.