"mercury" vertalen - Hongaars

EN

"mercury" in het Hongaars

HU
volume_up
Mercury {eigenn.}
HU

EN mercury
volume_up
{zelfstandig naamwoord}

mercury (ook: quicksilver)
volume_up
higany {znw.}
The ban on exports of mercury and certain mercury compounds has been brought forward.
A higany és bizonyos higanyvegyületek kiviteli tilalmának időpontja előbbre került.
Sufficient regulation of metallic mercury compounds and mercury has been arranged.
Megtörtént a fémhigany-vegyületek és a higany megfelelő szabályozása.
. - (HU) Mercury is one of the best known and most dangerous of the heavy metals.
. - (HU) A higany az egyik legismertebb és legveszélyesebb nehézfém.

Synoniemen (Engels) voor "mercury":

mercury

Voorbeeldzinnen voor "mercury" in het Hongaars

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishWe have to increase the size of MERCURY, and set up the manufacturing facility.
Bővíteni kellene a Mercury kapacitását, és létre kellene hozni egy gyártórészleget.
EnglishAnd they called Barnabas, Jupiter: but Paul, Mercury: because he was chief speaker.
Barnabást elnevezték Zeusznak, Pált meg, minthogy ő vitte a szót, Hermésznek.
EnglishMercury has no atmosphere, so the song it sings is for the sense of touch.
A Merkúrnak nincs légköre, ha dalol tehát, úgy a tapintás érzékének szól a dal.
English· The safe and economically advantageous final disposal of metallic mercury.
· A fémhigany biztonságos és gazdaságilag előnyös végleges ártalmatlanítása.
EnglishThis proposal contributes significantly to the aim of reducing exposure to mercury.
Ez a javaslat jelentős mértékben hozzájárul a higanyexpozíció csökkentésének céljához.
EnglishI would like to mention one further matter: the mercury strategy is not yet complete.
Szeretnék még egy dolgot megemlíteni: a higanyra vonatkozó stratégia még nem teljes.
EnglishOur citizens walk around with more than 1 100 tonnes of mercury in their mouths.
Polgáraink több mint 1 100 tonna higannyal a szájukban járnak-kelnek.
EnglishThe vacuum in the vehicle's intake system shall be measurable to within ± 5 mm of mercury.
A gépjármű szívócsöve vákuumának ( 5 mm Hg pontossággal kell mérhetőnek lennie.
EnglishOr maybe mercury for the way he slipped through Ailills fingers, suggested Lugh.
Vagy talán higanyból, ha meggondolom, milyen simán kisiklott Ailill kezei közül mondta Lugh.
EnglishI went back to the Mercury, got my wallet out and handed the tall man a card.
Elővettem a névjegytárcámat, és átadtam egy névjegyet a magas férfinak.
EnglishI also support the extension of the types of mercury covered within the ban.
Támogatom azt is, hogy a bővített tilalom alá vont higanytípusok köre.
EnglishThe lawn looked more blue than green in the glow of the mercury-vapor streetlamp.
A gyep inkább kéknek tűnt, mint zöldnek a higanygőzlámpa fényében.
EnglishStomatologists in the European Union use 125 tonnes of mercury each year.
Az Európai Unió sztomatológusai évente 125 tonna higanyt használnak fel.
EnglishThe mercury vapor light turned their skins an eerie green and their lips and nails blue.
A higanygőzlámpa kísértetiesen zöldre festette bőrüket, az ajkukat meg a körmeiket kékre.
EnglishThis programme is examining safe disposal methods for metallic mercury.
Ez a program vizsgálja a fémhigany biztonságos ártalmatlanítási módjait.
EnglishThe mercury street lamp was like a moon face snared in the branches above.
Az utcai holdkerek higanygőz lámpa belegabalyodott az ágak hálójába.
EnglishPH : is the partial water-vapour pressure expressed in millimetres of mercury.
"PH: a telített vízgőz részleges nyomása higanymilliméterben."
EnglishAs the old man exited the big Mercury SUV, Dylan surveyed the night for Jilly and Shep.
Miközben az idős ember kikászálódott a kocsiból, Dylan megkereste a szemével Jillyt és Shepet.
EnglishLark saw the big limo hovering out there in the putrid glare of the mercury lights.
A nagy limuzin a higanygőz lámpák poshadt fényében várakozott.
EnglishThe atmospheric pressure shall be measurable to within ± 1 mm of mercury.
A légköri nyomásnak ( 1 mm Hg pontossággal kell mérhetőnek lennie.