"merciful" vertalen - Hongaars

EN

"merciful" in het Hongaars

EN merciful
volume_up
{bijvoeglijk naamwoord}

merciful (ook: clement, gracious)
If I offer myself to the Goddess-she will be merciful to me- Morgaine sighed.
- Ha felajánlom magam az Istennőnek... talán ő irgalmas lesz hozzám...
But nevertheless it was a profound, merciful gift for it to happen now.
Annál jobban örültem ennek az irgalmas, megrendítő ajándéknak.
Because I will be merciful to their iniquities: and their sins I will remember no more.
Irgalmas leszek bűneik iránt, és vétkükre többé nem emlékezem.
merciful (ook: gracious, large, pious, propitious)
How merciful for you, said my Master in a whisper with a smile.
Mily kegyes tőled! súgta Mesterem mosolyogva.
'I hope God will be merciful to him,' Ghosn said quietly.
- Remélem, hogy Allah kegyes lesz hozzá - mondta komoran.
He knew this merciful lack of feeling would not last more than a few minutes; it was nothing more than shock.
Tudta, hogy ez a kegyes érzés csak néhány percig tart; egyelőre a sokkos állapot áldásait élvezi.

Voorbeeldzinnen voor "merciful" in het Hongaars

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishIf God is all-wise, why should we imagine he will be less merciful than men?
Ha Isten bölcsebb mindeneknél, miért lenne kevésbé könyörületes az embereknél?
EnglishThis would necessitate your extermination, and we're too merciful to enjoy that.
Akkor viszont elkerülhetetlen lett volna, hogy elpusztítsunk benneteket!
EnglishWelman's case, it was a merciful release.
Mrs. Welman számára, persze, a halál valóságos megváltás volt kockáztatta meg Poirot.
EnglishGreat merciful Mother, I knew we could never go together to Avalon ...
Hatalmas, könyörületes Anyám, tudtam, hogy sosem megyünk együtt Avalonba...
EnglishIt remains now that I should say something of the merciful part of this terrible judgement.
Most még néhány szót kell szólnom e rettenetes istenítélet könyörületesebbik oldaláról.
EnglishYes, said the old elfin man, shaking his head, and God has been merciful in so many other ways.
Igen bólogatott az öreg manócska , és Isten még sok más módon kimutatta az Õ irgalmát.
EnglishHis guilty acts are many and not in dispute; his death is perhaps too merciful.
Számos bűnös tett terheli a lelkiismeretét, amelyekhez kétség sem fér; halála talán túl könyörületes.
EnglishI replied; Most merciful God, I really don't understand why you trouble so much about my life.
Kegyelmes Isten feleltem , nem is értem, miért törődsz annyit életemmel?
EnglishA far more merciful way to kill game, and man had to eat, too.
Sokkal kíméletesebb egyébként puskával leteríteni a vadat, és az embernek is kell enni.
EnglishDo you think that man would be very merciful to the lower apes?
Gondolod, hogy az az ember olyan nagyon könyörületes lenne a majmokhoz!
EnglishTo throw responsibility on the All Merciful, the All Wise.
Minden felelősséget a könyörületes Istenre, a Mindenhatóra kellene bíznia.
EnglishWere the Spaniards when they came to the New World merciful to the savages they found there?
Irgalmasak voltak az Újvilágba érkező spanyolok a vadákhoz?
EnglishThe band exploded through the last chorus of the song and gifted the audience with merciful silence.
A zenekar az utolsó akkordokba csapott, majd a közönséget a csend kegyelmi állapotával ajándékozta meg.
EnglishIt was supposed to be merciful, as it had been for the machinists.
A technikusok is hasonló bánásmódban részesültek.
EnglishLet us join together now to offer up a fervent prayer that All-Merciful God shall see fit to forgive his dreadful sin.
Fohászkodjunk együtt a mindenható Istenhez, hogy bocsássa meg szolgája rettenetes bűnét.
EnglishBut then, if ever we meet again, I shall not be merciful.'
De akkor, ha még egyszer elém kerülsz, nem kegyelmezek.
EnglishBe merciful to him, and let us finish our talk to- morrow.
Legyünk rá tekintettel, halasszuk holnapra a témát.
EnglishBlessed are the merciful: for they shall obtain mercy.
Boldogok az irgalmasok, mert majd nekik is irgalmaznak.
EnglishNothing could have been better calculated than this cry of alarm to snap the gunman out of his merciful hesitation.
Semmi sem jöhetett volna jobban, mint ez a sikoly, hogy kibillentse az orvlövészt a hezitálásból.
EnglishMay God, the Almighty and the merciful, bless us all.
A mindenható, könyörületes Isten áldjon meg bennünket.