"make a journey" vertalen - Hongaars

EN

"make a journey" in het Hongaars

Zie voorbeeldzinnen voor gebruik van "make a journey" in de context.

Vergelijkbare vertalingen voor "make a journey" in Hongaars

make zelfstandig naamwoord
to make werkwoord
a lidwoord
a-
Hungarian
journey zelfstandig naamwoord
Hungarian
to journey werkwoord
Hungarian

Voorbeeldzinnen voor "make a journey" in het Hongaars

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishI was too old to make this journey on my own, but I was crazed with my discoveries.
Túl öreg voltam már, hogy egyedül tegyem meg az utat, de lázba hoztak fölfedezéseim.
EnglishCan't you hire a rider in the village then, to make the journey, if I paid the man well?
- Nem tudnál akkor valakit keresni a faluban, aki jó pénzért vállalkozna az útra?
EnglishBut there is still time to make that journey today, if we depart at once.
De arra még van időnk, hogy az előttünk álló utat megtegyük, ha most rögtön indulunk.
EnglishSo Gurgeh would have to make the journey with the Fleet like everybody else.
Így tehát Gurgehnek és Flere-Imsahónak ugyanúgy kellett megtennie az utat, mint mindenki másnak.
EnglishI want you to make this journey with me, though certainly we cannot attempt it without others.
Gyere velem erre az útra, bár nyilvánvalóan be kell vonnunk másokat is.
EnglishSamir, I'm so glad you could make this journey with us.
Samir, olyan boldog vagyok, hogy el tudott jönni velünk erre az utazásra.
EnglishNow we must make a journey from one side of the Abarat to the other, moving in a south-southwesterly direction.
Az út persze még így is tart egy óráig, mert Este Nyolcra tartunk, Yebba Dim Napjára.
EnglishIf my mind is all that shall make the journey, how will I appear to myself?
Ha a lelkem utazik, milyen formában jelenek meg?
EnglishYou must make a journey for me to the square tower, Finadd.
El kell menned helyettem a négyszögletes toronyhoz, Finadd.
EnglishConvince him she'll never make the journey without him.
Győzze meg, hogy anyám nem bírná ki az utazást nélküle.
EnglishWe didn't make this journey to be safe, said Halk.
Mi nem a biztonság kedvéért keltünk útra kötekedett Halk.
EnglishJulie, let us make this journey fast, he said.
Julie, gyorsan essünk túl ezen az utazáson mondta végül.
EnglishI don't ever want to make a journey like that again.
EnglishBut he knew he had to make this journey.
Ám tudta, hogy meg kell tennie ezt az utat.
EnglishWe have the experience to help every country that asks us now to help them make that journey to democracy.
Megvan a tapasztalatunk ahhoz, hogy segítsünk minden olyan országnak, amelyik most segítséget kér tőlünk a demokráciához vezető úton.
EnglishYou must prepare to make a journey.
Vonatra kell ülnie, Entwhistle barátom!
EnglishAfter eleven such visits, sensing that the researches at the Mission were beginning to move towards some conclusion, he began to make the journey more regularly.
Tizenegy ilyen látogatás után, megérezve, hogy a kutatók a misszióban kezdenek valamiféle konklúzió felé közeledni, nagyobb gyakorisággal kezdett feltűnni.

Andere woorden

English
  • make a journey

Meer vertalingen in het bab.la Duits-Nederlands woordenboek.