EN log
volume_up
{zelfstandig naamwoord}

1. algemeen

log (ook: log book)
Note in ship's log, that at this startime I'm transferring command to the battle bridge.
Hajónapló bejegyzés, ettől a pillanattól fogva a hajó irányítását átruházom a harci hídra.
Hajónapló, Első Tiszt bejegyzése.
Hajónapló, csillagidő 41242.5.
log (ook: diary)
volume_up
napló {znw.}
Személyes napló, csillagidő 41153.8.
Többfájlos napló megjelenítése...
A napló megsemmisült.
log (ook: bole, stock, stool, tree trunk)
Gordon sprinted to a fallen log at the top of a small rise.
Gordon mint a villám, nyargalt egy kis emelkedő felé, amin kidőlt fatörzs hevert.
I beheld that in the fireplace there lay a log so big it seemed an entire tree.
Láttam, hogy a kandallóban nem is tuskó ég, hanem egy egész fatörzs.
A haven for wandering wraiths, there within the hollowed log.
A kivájt fatörzs az árnyőrök otthonává lesz.
log (ook: billet)
A blazing log erupted from the fireplace, shot across the room, and struck Renseveer, who was too dazed to attempt to dodge that projectile.
Egy izzó fahasáb kiemelkedett a kandallóból, és nekirepült Renseveernek, aki annyira szédült volt, hogy meg sem próbált ellépni előle.
She fed the coals patiently with bits of tinder from the bin, then with small sticks; at last the log caught and roared up toward the ceiling.
A parázzsal először türelmesen meggyújtotta a gyújtóst, majd kis ágakat tett rá, végül a fahasáb is tüzet fogott, s a láng felcsapott a mennyezet felé.
log (ook: butt, clog, stock, stub)
volume_up
tuskó {znw.}
I beheld that in the fireplace there lay a log so big it seemed an entire tree.
Láttam, hogy a kandallóban nem is tuskó ég, hanem egy egész fatörzs.
Egy tuskó zuhant súlyosan a tűzbe.
Combustible natural products inevitably make themselves noticed, as when a resinous log explodes in a campfire.
A természetes gyúlékony anyagokat nehéz nem észrevenni; gondoljunk csak egy gyantás tuskó robbanására a tábortűzben.
Note in ship's log, that at this startime I'm transferring command to the battle bridge.
Hajónapló bejegyzés, ettől a pillanattól fogva a hajó irányítását átruházom a harci hídra.
A részletes szolgálati bejegyzés hiányzott.
log (ook: stub, stump, tree-stump)
He lay against a log, his mouth gaping, blue shadows creeping round his lips.
A fatönk mellett feküdt, tátogva, kék árnyékok kúsztak a szája körül.
It's a depressing place - all mud and rotting logs and mildewed thatching.
Lehangoló egy hely... csupa sár, rothadó fatönk meg penészes zsúpfedél.
On the right was a log polished by restless seats along the top, but not so large as the chief's and not so comfortable.
Jobb oldalán egy másik fatönk hevert, amelyet a sok üldögélés már simára koptatott, de ez kisebb és kényelmetlenebb volt a vezér ülőhelyénél.
log
log
There had been smoke in the room from the open charcoal fire; no, there were logs, he thought.
A szobát befüstölte a nyitott faszéntűzhely; nem, gondolta az ezredes, hasábfa volt.
log

2. wiskunde

log (ook: logarithm)

Synoniemen (Engels) voor "log":

log

Voorbeeldzinnen voor "log" in het Hongaars

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

English59 days after the last log entry, it had traveled 4500 miles across the ocean...
59 nappal az utolsó naplóbejegyzés óta 4.500 mérföldet utazott a nyílt óceánon.
EnglishThe log file (shown above) will be read to obtain the events logged by samba.
A fenti naplófájlból olvasom ki az eseményeket, amelyeket a Samba rögzített.
EnglishThe two sides of the triangle of which the log was base were less evenly defined.
A háromszög két oldala, mely az alapra támaszkodott, még vázlatosabb volt.
EnglishHe rolled off the log into a crouch, almost expecting a rush of something.
Kidugta a fejét az ágak közül, és észrevette, hogy az asszony is éberen figyel.
EnglishDuring most of this, Castle Rock's Finest stood around feeling like bumps on a log.
Mindeközben Castle Rock Választott Főrendőre meg csak állt, mint a faszent.
EnglishThe air brakes sighed as the log truck came to a halt thirty feet in front of Dorman.
A légfék nagyot szusszant, és a kamion megállt úgy tíz méterrel Dorman előtt.
EnglishAnd if I produced evidence that Capt Picard's log entry was falsified...
És ha bebizonyítom, hogy a kapitány személyes naplóbejegyzése hamisítvány volt...
EnglishShe snorted, kicked back into the flames an errant log that had rolled out.
A nő felhorkant, majd visszarúgott a lángok közé egy szökésben lévő hasábot.
EnglishLog window In this window the output of the executed commands are shown.
Naplóablak Ebben az ablakban lehet megnézni a végrehajtott parancsok kimenetét.
EnglishGuys, this is a log scale; you don't typically see lines that go up like that.
Emberek, ez egy logaritmikus skála, általában nincsenek ilyen meredeken emelkedő görbék.
EnglishCould not log into the Yahoo service: the username specified was invalid.
Nem sikerült bejelentkezni a Yahoo-ba: a megadott felhasználónév érvénytelen.
EnglishCreates a log file in your work directory showing which documents have been converted.
A munkakönyvtárba naplófájlt készít az átalakított dokumentumok listájából.
EnglishWillis examined the card, made a few entries on his log, and returned it.
Willis alaposan szemügyre vette, beírt valamit a naplójába, és visszaadta a kártyát.
EnglishThe log window records all program events that occur while KGet is running.
A naplóablakban megtekinthetők a program futása közben bekövetkezett események listája.
EnglishRun a complete structural scan, log them in properly and put them in stasis.
Készíts teljes szerkezeti vizsgálatot, jegyezd le pontosan és mentsd el.
EnglishAt eight oclock he went to bed in the spare bedroom and slept like a log for nine hours.
Nyolckor lefeküdt a vendégszobában, és aludt, mint a mormota kilenc órán át.
EnglishI never made that log entry, but it leaves you with a duty to perform.
A naplóbejegyzés persze nem tőlem származik, de önnek akkor is ki kell vizsgálnia.
EnglishThis will be a rather unusual log entry, assuming Starfleet ever receives it.
Ez lesz a legszokatlanabb naplóbejegyzés, ami valaha is a Csillagflotta tudomására jutott.
EnglishA log had been jammed under the topmost rock and another lever under that.
A legfelső szikla alá egy vastag ágat vertek, ez alá még egy emelőrudat.
EnglishThat is because I have been running through the woods in terror and hiding under a rotten log.
- Azért, mert rémülten menekültem az erdőben, és sokáig egy faodúban rejtőztem.