"lodestone" vertalen - Hongaars

EN

"lodestone" in het Hongaars

EN lodestone
volume_up
{zelfstandig naamwoord}

lodestone (ook: loadstone)
lodestone (ook: loadstone)

Synoniemen (Engels) voor "lodestone":

lodestone
English

Voorbeeldzinnen voor "lodestone" in het Hongaars

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishWrapped in burlap in his pack, the half-sphere felt as heavy as a lodestone.
A zsákvászonba göngyölt félgömb hirtelen olyan nehéznek tűnt, mint egy kőszikla.
EnglishThe man was using his lodestone apparatus, and when he'd finished, Lyra said:
A férfi a mágnesrezgéses szerkezetét működtette éppen, és mikor végzett, Lyra megszólította:
EnglishIn my pocket, the simple key sometimes feels like an iron fate drawn to a lodestone deep in the earth.
Néha olyan, mintha ez az egyszerű kulcs mágnesként húzna magával a mélybe.
EnglishApart from the lodestone resonator, the most important items were a pair of insect larvae, and their food.
A mágnesrezgéses hangverő mellé elengedhetetlen volt még egy lárvapár meg a táplálékuk.
EnglishAnd now we've told you, I'll take your resonator lodestone.
És most, hogy beszéltem, kérem a mágnesrezgéses hangverődet.
EnglishYou must tell us what your intentions are, and then I shall give the lodestone resonator into your care.
Fel kell fednetek, mit forgattok a fejetekben, én pedig gondjaitokra bízom a mágnesrezgéses hangverőt.
EnglishHe slipped off the dragonfly's back and tethered it safely, and then took out the lodestone resonator.
A lovag lepattant a szitakötője hátáról, jól kipányvázta a jószágot, aztán elővette a mágnesrezgéses hangverőt.
EnglishThe Chevalier Tialys had received a message on his lodestone resonator, ordering him and the Lady Salmakia to smuggle themselves aboard.
Tialys lovag utasítást kapott a mágnesrezgéses hangverőjén, hogy lopózzék fel Lady Salmakiával.
EnglishThe chief implement of this search was (as we knew from our own studies) a device embodying the same forces as are found in lodestone.
A páncélosaik visszafordultak, s nemsokára jó néhány hajójuk szállt fel, felkutatni a robbanás okozóit.
EnglishBut for now, he was sending a message on the lodestone resonator, and his attention was fully occupied with the movement of the bow and his fingers.
Egyelőre üzenetet továbbított a mágnesrezgéses hangverőn, és teljesen lekötötte a vonómozgatás és az ujjmunka.
EnglishShe couldn't remember what he'd said, and out of the corner of her eye, she could see Tialys quickly preparing the lodestone resonator, busy.
Kiesett a fejéből, hogy a férfi mit mondott az imént; szeme sarkából látta, hogy Tialys gyorsan üzembe állítja a mágnesrezgéses hangverőt.
EnglishJerome and began to compose the message he would send to Lord Roke on the lodestone resonator.
A lovag visszatért a Szent Jeromos Kollégiumba, és fogalmazni kezdte az üzenetet, melyet majd mágnesrezgéses hangverővel továbbít Lord Roke-hoz.
EnglishMy spy in the Court, the Chevalier Tialys, is in touch with me every day by means of the lodestone resonator, and he is letting me know what they discover.
A Törvényszéknél Tialys lovag a beépített emberem, napi kapcsolatban állunk mágnesrezgéses hangverő révén, és tájékoztat a fejleményekről.
EnglishWell, in our world there is a way of taking a common lodestone and entangling all its particles, and then splitting it in two so that both parts resonate together.
A mi világunkban ismeretes eljárás a közönséges mágnes valamennyi részecskéjének bogozása, majd megfelezése, hogy mindkét fél rezgése azonos legyen.
EnglishHe had a Gallivespian lodestone operator aboard his gyropter, and through him he was able to learn as quickly as Lord Asriel himself about what was going on elsewhere.
Gyroptere fedélzetén is volt epetőr mágnesrezgéses hangverő, és ennek jóvoltából Lord Asriellel egy időben értesülhetett arról, hogy mi zajlik egyebütt.
EnglishThe Lady's companion, the Chevalier, was opening the case of the lodestone resonator, and, curiosity overcoming resentment, Lyra watched to see what he did.
A lovag közben a mágnesrezgéses hangverőt szedte elő a tokjából, és Lyra kíváncsisága felülkerekedett neheztelésén, jól kinyitotta a szemét, hogy mit művel az emberke.
EnglishWhile he and Lyra lay down where they were, exhausted, the Lady Salmakia kept watch, and the Chevalier opened his lodestone resonator and began to play a message into the dark.
Lyrával ott helyben elterültek, olyan fáradtak voltak, Lady Salmakia őrködött, a lovag elővette a mágnesrezgéses hangverőt, és üzenetet kezdett vonózni rajta a sötétben.
EnglishHe'd sat by the side of the old railway line, glanding a mild buzz and amusing himself by chucking little bits of lodestone into the track's magnetic field and watching them bounce out again.
Leült a régi vasúti sínek mellé, finoman felpörgette magát, és azzal szórakozott, hogy kicsi köveket dobált a sínek mágneses mezejébe, aztán nézte, ahogy visszapattannak.