EN

labor {zelfstandig naamwoord}

volume_up
1. Amerikaans Engels
I wondered if it were forced labor, and decided it was best not to ask.
Nem tudom, önként vállalt munka volt-e, de úgy döntöttem, jobb, ha nem firtatom.
This is heavy labor, and our children starve to pay for the wood.
Nehéz munka, a fa árát a gyerekeink szájától kell elvonnunk.
Organized labor was flexing its muscles, and doing it cleverly for the first time in years.
A szervezett munka megfeszítette izmait, s évek óta először okosan használta.
labor (ook: labour)
I know the story, how you uplifted him from hard labor, bypassing the Civil Service filters.
Maga kijátszotta a Polgárszolgálat éberségét, és kiemelte őt a fizikai munkások sorából.
The real size of the labor force is already a million less than the figures show.
A munkások valódi száma már egymillióval kevesebb, mint amit az ábrák mutatnak.
The routine was mechanical and fairly strenuous physical labor for the mostly Puerto Rican work crew.
Meglehetősen fárasztó és mechanikus fizikai munka volt, amelyet többnyire Puerto Ricó-i munkások végeztek.
First, it involves seasonally pulsed inputs of labor.
Először is, idényenként változó munkaerő-kínálatot biztosít.
The exodus of labor was further evidence that the crops were finished.
A munkaerő-elvándorlás is csak még inkább azt bizonyította, hogy a még lábon álló termésnek befellegzett.
Ever-cheaper labor and ever-faster machines.
Az egyre olcsóbb munkaerő és az egyre gyorsabb gépek.
That girl is in labor, and her mother wants you to deliver it.
A lánynál megindult a szülés, és az anyja azt szeretné, hogy te vezesd le.
It's a tearing during obstructed labor that leaves a woman incontinent.
Ez egy elakadt szülés közben történő szakadás, amitől a nő képtelen lesz a vizeletvisszatartásra.
The labor and delivery was the good part.
A vajúdás és a szülés volt a legkellemesebb része.
The labor and delivery was the good part.
A vajúdás és a szülés volt a legkellemesebb része.
He remembered walking around the apartment from room to room, big with book, more than big, gravid, and here were the labor pains.
Emlékezett, ahogy szobáról szobára mászkált a lakásban, mintha viselős lenne a könyvével, és most kezdődnek a vajúdás.
Now I'd argue that that is as absurd as stating that 30 minutes of copulation is the creative act, and nine months of gestation, and, God forbid, 24 hours of child labor is merely execution.
Szerintem olyan abszurd ezt állítani, mint azt, hogy 30 perc kopuláció a teremtés aktusa, míg a 9 hónap terhesség, és akár 24 óra vajúdás csupán kivitelezés.
labor (ook: affair, job, matter, object)
Law enforcement from Memorial Day to Labor Day was always insane in Vacationland.
Az igazságszolgáltatás mindig rumlis dolog az emlékezés napjától a munka ünnepéig* Vakációországban.
In public schools and in the homes of nice people it was and remains pretty much taboo to tell tales of labor's sufferings and derring-do.
Az előkelő iskolákban meg a rendes emberek házában akkor is, most is meglehetősen tabu volt a munkásosztály szenvedéseiről és hőstetteiről mesélni.
HU

labor {zelfstandig naamwoord}

volume_up
labor
Valójában van egy labor, amely ennek a kapacitásnak a 20 százalékát biztosítja.
In fact, there's one lab in particular that represents 20 percent of all that capacity.
A kriminológiai labor vegyészei fehér köpenyben futkároztak ide-oda.
The white-smocked technicians from Lab were scurrying like beetles.
Ne felejtsd el, a labor nem egyszerűen leégett, hanem felrobbant.
Remember, the lab didn't just burn, it exploded.

Voorbeeldzinnen voor "labor" in het Hongaars

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishThen there was the Attorney General before lunch about the new labor legislation.
Majd ebéd előőtt még az igazságügy-miniszter is jön az új munkaügyi törvények miatt.
EnglishLet me say now that Labor Day was two weeks ago, just like the stock-market crash.
Hadd mondjam meg tehát, hogy két hete volt az iskolakezdés, akárcsak a tőzsdekrach.
EnglishLawrence yelled Arleen's name, and stepped forward to pull the brute from his labor.
Lawrence Arleen nevét kiáltozva előrelépett, hogy lerángassa róla azt a gazembert.
EnglishFor other purposes they made their own, and lavished labor and ingenuity on them.
Más célokra építettek ők maguknak olyat, amibe munkát és fantáziát öltek.
EnglishOperations Suspended; General Labor Union Council to Meet SoonOpinion to Be Published.
Közeleg a Szakszervezeti Főtanács ülése; a téziseket nyilvánosságra hozzák..."
EnglishNon-voluntary labor's greatest advantage as an asset is the endless supply.
A kényszermunka legnagyobb előnye, hogy az árutípus esetében végtelenek a készletek.
EnglishThey are sold in the name of forced labor, camel jockeying, anything, everything.
Kényszermunka miatt is értékesítik őket, tevezsokéknak, minden egyéb elképzelhető célra.
EnglishThis division of labor, though largely agreed upon, was sometimes confusing.
Bár a megosztás megegyezéses alapon történt, mégis maradtak vitás pontjai.
EnglishTreblinka hadn't been a labor camp but rather a death camp, the worst of the worst.
Treblinka nem kényszermunkatábor volt, hanem haláltábor, a legrosszabb a rosszak között.
EnglishBut the labor of digging out the sand had been more exhausting than he had imagined.
Nos, épp ez juttatta eszébe az új manővert ezzel a tettetett betegséggel.
EnglishAnd the labor that brought it forth was rapture such as I have never known.
Épphogy megszülettem, épphogy világra vajúdott az ismeretlen elragadtatás.
EnglishThere is a basic view that real value involves making things, involves labor.
Elfogadott nézet, hogy az igazi értékhez teremteni kell, dolgozni kell.
EnglishWell, the labor I was interested in took place in 1945, just before his first promotion.
- Engem az a munkája érdekel, amit 1945-ben végzett, mielőtt elindult volna fölfelé.
EnglishIf labor in western Pennsylvania was bothered by an issue, D-PAC would know it.
Ha a nyugat-pennsylvaniai munkásokat nyugtalanította valami, arról a D-PAC biztosan tudott.
EnglishSo my father and mother ended up in a sort of concentration camp, labor camp.
Tehát az édesanyám és édesapám egy afféle koncentrációs táborban, munkatáborban kötött ki.
EnglishIf caught he would be beaten and shot without trial, or sent to a slave labor camp.
Ha elkapják, összeverik, és tárgyalás nélkül agyonlövik, vagy kényszermunkatáborba küldik.
EnglishThe only noises he could hear were internal: the labor-ings of his system.
Az egyetlen zaj, amit hallhatott, belülről jött: szervezete működésétől.
EnglishTo me it made sense to buy more paint and take advantage of the free labor present on our farm.
Nekünk jól jött az ingyenmunka, nekik pedig nem kellett egész nap tétlenkedniük.
EnglishDamned sure it was a lot more comfortable than going through a whole labor for nothing.
Sokkal kényelmesebb megoldás, mint végigcsinálni egy szülést a semmiért.
EnglishI'm away from Miss Birdie and thus unconcerned about manual labor.
Távol vagyok Miss Birdie-től, így nem kell állandóan a fizikai munkától rettegnem.