"kind of" vertalen - Hongaars

EN

"kind of" in het Hongaars

EN

kind of

volume_up
And it's kind of constrained by that circle.
És nagyjából abba a körbe van bekorlátozva.
A hangtechnika nagyjából tisztességes volt.
We all know it, and we do it kind of automatically.
Mindezt tudjuk és nagyjából automatikusan tesszük.

Synoniemen (Engels) voor "kind of":

kind of

Vergelijkbare vertalingen voor "kind of" in Hongaars

kind zelfstandig naamwoord
kind bijvoeglijk naamwoord
Hungarian

Voorbeeldzinnen voor "kind of" in het Hongaars

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishHe was the kind of man who does not like feeling in any way in a false position.
Olyasfajta ember volt, aki egyáltalán nem szeret kétértelmű helyzetben maradni.
EnglishThat kind of thing belonged in Barcelona or in places even remoter from the war.
A gyűlölködés Barcelonára és a fronttól még távolabb eső helyekre szorítkozott.
EnglishMost stressed that they need a different kind of support from the European Union.
A legtöbben kihangsúlyozták, hogy az Európai Uniótól másfajta támogatást várnak.
EnglishI wanted nothing of the kind and still do not, the former Royal Magician growled.
Ha egy gerinctelen bábut akartál magad helyett, akkor rossz embert választottál!
EnglishAny kind of flirtation with a criminal will inspire him to commit further crimes.
A bűnözőkkel való kokettálás további bűncselekmények elkövetésére ösztönzi őket.
EnglishNot the kind of fart-smells kids giggled over on camping trips, in other words.
Más szóval, nem az a fajta fingszag, amelyen a kölykök vihognak a táborozásokon.
EnglishWhether agreements of this kind will then be kept is another question altogether.
Hogy az ilyen megállapodásokat ezt követően betartják-e, az már egy másik kérdés.
EnglishThose kind of stresses have a very particular effect on the physiology of stress.
Ezek a típusú feszültségek különleges szerepet töltenek be a stressz élettanában.
EnglishCheap young women, the kind he could find in a bordello and buy for fifty bucks.
Az olcsó kis nőket, akiket bármelyik lepusztult bordélyban megkap ötven dolcsiért.
EnglishBrother Timothy had been sweet, kind, and devout; yet look what happened to him.
Timothy testvér kedves volt és hitében elkötelezett; és lásd, mi történt vele.
EnglishYou know the kind of thing-electrical sewing machines for starving seamstresses.
Tudja, mivel foglalkoznak: villanyvarrógépekkel látják el az éhező szabónőket.
EnglishThere's a kind of Chinese vase on the table now - nice - but not nearly so period.
Egy kínai váza áll most az asztalon... csinos... de távolról sem olyan stílusos.
EnglishYeah, well, you know, he's kind of partial to hot, leggy chicks for some reason.
Tudod, hogy az öreg egy kicsit elfogult a dögös, hosszúlábú lányokkal szemben.
EnglishFortescue was the kind of crook who is always careful to play safe.
A boldogult Mr. Fortescue az a fajta óvatos gazember volt, aki vigyázott a bőrére.
English[THE VERMIN ARE THE KIND YOU WERE] [BEFORE YOU TWO WERE ABSTRACTED] Joan frowned.
A FÉRGEK: AZ A FAJTA, AMIHEZ TI IS TARTOZTATOK, MIELÕTT ABSZTRAHÁLTAK BENNETEKET
EnglishThis place is old, also it is apart from human kind and from the powers we know.
Ez egy régi hely, és idegen az embernek, más, mint az a hatalom, amit mi ismerünk.
EnglishThe European car industry is one of the most competitive of its kind in the world.
Az európai autóipar a maga nemében a világon az egyik legversenyképesebb iparág.
EnglishThe organ turned black, and the ceiling turned a kind of dirty yellow, said Lyle.
= Az orgona megfeketedett, a mennyezet meg olyan piszkossárga lett mondta Lyle.
EnglishYeah, It's not exactly the kind of thing you'd want to hang up in the rec room.
Igen, ez nem egészen az a fajta festmény, amit az ember felakaszt a nappalijában.
EnglishIt is, to my mind, justified to further encourage and reward policy of this kind.
Véleményem szerint indokolt tovább ösztönözni és jutalmazni az ilyen politikákat.