EN intrigue
volume_up
{zelfstandig naamwoord}

intrigue (ook: machination, scheming)
At Falu Ffail intrigue was the stuff of both life and death.
Falu Ffailben az intrika irányította az életet és a halált.
The flavor of intrigue obviously tempted Pritil.
Az intrika szaga magával ragadta Pritilt.
Esetleg valamiféle intrika áldozata vagyok?
intrigue (ook: amour)
intrigue (ook: cabal)
It's crime, death, intrigue, politics, a regular slice of life in the gutter.
Bűntény, haláleset, ármány, politika az alvilági élet egy mindennapos darabkája.
intrigue
intrigue (ook: knot, snarl, story, tangle)
intrigue (ook: cabal, plot, scheme, scheming)
Somehow, without intending to, he had stumbled into some sort of an intrigue.
Valahogyan, anélkül, hogy akarta volna, belekeveredett valami cselszövés közepébe.
intrigue
intrigue
intrigue
intrigue

Synoniemen (Engels) voor "intrigue":

intrigue

Voorbeeldzinnen voor "intrigue" in het Hongaars

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishClever plots are Casmir's specialty; I can never beat him at intrigue.
A körmönfont összeesküvések Casmir specialitásai; sosem érném utol ármánykodásban.
EnglishI'll have little time for the care a realm needs, and even less patience for intrigue and pomp.
Nem lenne időn a birodalom dolgaival foglalkozni és nem lenne türelmen az intrikákhoz.
EnglishAll the realm knew him for a master of intrigue, but he fled Hastarl a step ahead of Be-laur's armsmen.
A szóbeszéd szerint az egyik máguslord rátalált Calimshanban több, mint egy éve.
EnglishIt had struck me that it was possible that some love intrigue was on foot.
Eszembe ötlött, hogy talán szerelmi história van a háttérben.
EnglishHe had enough clues to that life to intrigue him mightily.
Elég sok olyan dolgot tapasztalt eddig is, ami felkeltette a kíváncsiságát.
EnglishI'm a businessman, not an expert in intrigue, he thought.
Üzletember vagyok, nincs gyakorlatom a titkos tevékenységekben, gondolta.
EnglishShe doesn't suspect intrigue from enemies, much less friends.
Õ még az ellenségeire sem gyanakszik, a barátaira meg végképp nem.
EnglishThe cool voice said: This seems a complicated intrigue.
- Ez rendkívül bonyolult cselszövésnek tűnik - mondta a hűvös hang.
EnglishI'm enjoying the air of intrigue Nick brings to our booth.
Élvezem azt a szerelmes atmoszférát amit Nick hoz a fülkénkbe.
EnglishIf it is to be done, better that it should be done quickly, so as to forestall further political intrigue by this man.
Ha meg kell tenni, akkor tegyük meg mielőbb, mielőtt még ez a pap további károkat okozhatna.
EnglishTehol, I am hopeless at such games of intrigue.
Tehol, reménytelenül ügyetlen vagyok, ha intrikákról van szó!
EnglishThat was what never ceased to intrigue him: artful ambiguity.
Hangjában már nyoma sem volt az iménti gúnynak.
EnglishZhang, twice you have plotted against the Russians, and twice you've played your intrigue against America.
Csang, ön két összeesküvést is szőtt az oroszok ellen, és kétszer is megpróbált keresztbe tenni Amerikának.
EnglishIt was with an expression of curious intrigue that he sat before his informer and asked about Raven Seldon.
Kíváncsi, de szigorú arccal ült le informátora elé, és feltette neki a "Holló Seldonra vonatkozó kérdéseket.
English'Secret agents, spy stuff, international intrigue ...
- Titkos ügynökök, kémkedés, nemzetközi intrikák...
EnglishAfter all, his own era of intrigue was done.
Az ő ideje már lejárt, többé nem volt jelentős személyiség.
EnglishThe classic dispatch of historical intrigue.
- A pszichohistória pedig új stratégiát adna a kezetekbe.
English6.The Mystery of the Blue Train (1928) Le Train Bleu is an elegant, leisurely means of travel, and one certainly free of intrigue.
Poirot lassan körbejártatta tekintetét, amíg szeme nem találkozott Franklin Clarke szemével.
EnglishYou know, you intrigue me, she declared.
- Tudja, én nagyon bukok magára - közölte határozottan.
EnglishThe otherthy father, Elthrynwas calm an' just, an' preferred the life of a farmer to the intrigue of the court.
A másik - apád, Elthryn - nyugodt volt és igazságos, a szántóverők életét többre becsülte, mint az udvar intrikáit.