"inspection" vertalen - Hongaars

EN

"inspection" in het Hongaars

EN

inspection {zelfstandig naamwoord}

volume_up
A casual inspection would not reveal that it was disengaged.
Csak egy alapos vizsgálat deríthet fényt a valódi problémára.
As things stand at present, the final inspection by the experts will take place on 22 September.
A dolgok jelen állása szerint a szakértői vizsgálat utolsó napja szeptember 22-e lesz.
The tonsils must be removed after inspection;
Vizsgálat után a mandulákat el kell távolítani;
inspection

Synoniemen (Engels) voor "inspection":

inspection
English

Voorbeeldzinnen voor "inspection" in het Hongaars

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishThis discourages the beneficiaries and fuels criticism from the inspection bodies.
Ez elriasztja a kedvezményezetteket, és kritikára sarkallja az ellenőrző szerveket.
EnglishWhat would happen if we opened all the fifty inspection hatches to the cargo tanks?
Még egy kérdés: mi történne, ha mind az ötven tartály kémlelőőnyílását kinyitnánk?
English- confirmation of inspection and identification of the body which carried it out,
- az ellenőrzés megerősítése és az azt végrehajtó testület azonosító adatai,
EnglishNot one of them purred or mowed; their inspection was conducted in absolute silence.
Egyikük sem dorombolt vagy nyávogott; látogatásuk teljes csendben zajlott le.
EnglishIn addition, we have requested that Community inspection systems be strengthened.
Azt kértük továbbá, hogy erősítsék meg a közösségi ellenőrző rendszereket.
EnglishI urge you, then, to keep the issue of control and inspection in mind as well.
Arra kérem önöket ezért, hogy gondoljanak az ellenőrzés és a felügyelet kérdésére is.
English'I am here from Army Command to conduct an unannounced readiness inspection.
- A hadtestparancsnokságról jöttem, hogy ellenőrizzem az ezred készültségét.
EnglishOf course, there is the risk that the inspection will differ from country to country.
Természetesen fennáll annak kockázata, hogy az ellenőrzés országonként eltérő lesz.
EnglishEach quirk and phase of Twisks somewhat devious nature are open for inspection.
Twisk különös természetének minden kacskaringója és cikornyája nyitva áll a vizsgálatra.
EnglishThey must have expected the government man to make an inspection in the near future.
Úgy látszik, számítanak rá, hogy minden percben betoppanhatnak hozzájuk ellenőrzésre.
EnglishIt is time to take clear decisions on the inspection and taxation of capital.
Ideje világos döntéseket hozni a tőke ellenőrzésével és megadóztatásával kapcsolatban.
EnglishIt had looked fine when I had made my inspection tour down the access tube.
Frankónak tűnt, mikor az ellenőrző körutamat jártam lent a szervizalagútban.
English- the inspection body shall carry out all the tests provided for in 5.2.2.
- az ellenőrző szervezet elvégzi az 5.2.2. pontban elrendelt valamennyi vizsgálatot.
EnglishCommon rules and standards for ship inspection and survey organisations (recast) (
A hajófelügyeleti és hajóvizsgáló szervezetekről szóló rendelet (átdolgozott változat) (
EnglishWhereas inspection vessels should display appropriate identification;
mivel az ellenőrzést végző hajóknak megfelelően azonosíthatóknak kell lenniük;
EnglishIs it the design, the materials, the quality of construction or the building inspection?
A tervezés, az anyagok, az építés minősége vagy az épület vizsgálata okozta?
EnglishThe samples shall be taken and the inspection procedure carried out by the inspector.
(1) A mintákat az ellenőr veszi, és ő hajtja végre az ellenőrzési eljárást.
EnglishFirst of all, labour inspection services, employers' organisations, trade unions.
Ezek elsősorban a munkaügyi ellenőrző szolgálatok, a munkaadók szervezetei, szakszervezetek.
EnglishYou couldn't get child services to come back... so you're doing the inspection.
A gyermekvédelmisek már besokaltak... igy maga végzi az ellenőrzést.
EnglishWhereas it is necessary to define the vessels and their activities subject to inspection;
mivel meg kell határozni az ellenőrzés tárgyát képező hajókat és a tevékenységeiket;