"incantation" vertalen - Hongaars

EN

"incantation" in het Hongaars

EN incantation
volume_up
{zelfstandig naamwoord}

incantation (ook: charm, enchantment, glamour, hex)
'At the end of his incantation, he was totally open to that creature from the mound.
A varázslat végén teljesen nyitva állt az agya a földből kikelő lény előtt.
As they came, the lone intruder spoke an in-cantation.
Ahogy közeledtek, a magányos birtokháborító egy varázslat szövegét kántálta.
He reviewing the last words of the spell, he closed his eyes, finished the incantation, and released the power.
Megnézte a varázslat utolsó szavait, behunyta a szemét, elmondta az igéket, és elengedte az erőt.
incantation (ook: spell)
You see, the incantation alone is not enough.
A varázsige ugyanis önmagában nem elég.
At one time a thousand or more runes, spells, incantations, curses and sorceries had been known.
Valaha ezernél is több rúna, varázsige, idézés, bűbáj és boszorkányság volt ismeretes.
Sparhawk could clearly see the strain on her face as she uttered the words of an incantation he could not even begin to imagine.
Sparhawk tisztán ki tudta venni az erőlködést az arcán, miközben a nő egy olyan varázsige szavait sorolta, melyről ő eddig álmodni sem mert.
incantation (ook: chant, singsong)
Naerth- His incantation broke off as Storm spat blood into his face, making him choke.
Storm vért köpött a férfi arcába, mire az köhögni kezdett, és megszakadt a kántálás.

Synoniemen (Engels) voor "incantation":

incantation

Voorbeeldzinnen voor "incantation" in het Hongaars

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishFrom somewhere nearby, Hawklyn snarled an incantation in a high, frightened voice.
Valahol a közelben Hawklyn magas, rémült hangon egy varázslatot kántált.
EnglishSurreptitiously, she made a pass with her hand and began an incantation.
Felemelte a kezét, valamiféle jelet rajzolt a levegőbe, és kántálni kezdett.
EnglishThe war on terrorism must nevertheless not become an all-encompassing incantation.
A terrorizmus elleni küzdelem mindazonáltal nem válhat egy mindenre kiterjedő ráolvasássá.
EnglishThis was a going-to-work incantation which Raider knew well, and he wagged his tail.
Munkába induló szólamát jól ismerte Fogdmeg, és megcsóválta a farkát.
EnglishAn incantation I picked up in the pit... kept them cloaked and off HeavenŽs radars.
Különböző varázsigékkel sikerült megvédeni őket a Menny radarjaitól.
EnglishThe Simbul snarled an incantation that would turn them back on their source.
Simbul gyorsan kántálni kezdett, hogy visszaküldje őket kőágyukba.
EnglishElminster glared at Undarl and spoke a clipped, precise in-cantation.
Elminster a máguskirályt nézte és egy kifinomult varázsszövegbe kezdett.
EnglishEither way, it was nothing more (nor less) than a primitive incantation to keep evil at bay.
Nem volt más ez a találmány, mint afféle primitív ráolvasás, ami távol tartja a gonoszt.
EnglishHe began the incantation, and concluded it by clapping his hands sharply together.
Belekezdett a kántálásba, melyet a szokásos tapssal zárt le.
EnglishShe muttered an incantation and traced a pattern with her fingertips.
Kékesfehér lángnyelvek villantak fel, és hátrakapta a fejét, mintha hirtelen hő érte volna.
EnglishFrom inside the tent, flute's pipe-song broke off, and Sephrenia ceased her incantation.
A sátor belsejében Furulya időközben befejezte a játékát, és Sephrenia kántálása is véget ért.
EnglishHitherto I had silenced all thoughts of disagreement with the private incantation: Well, he's paying you.
Eddig az ellenkezés leghalványabb gondolatát is elhesegettem: Elvégre ő fizet.
EnglishPercival Wemys Madison sought in his head for an incantation that had faded clean away.
Percival Wemys Madison hiába kereste kis agyában a varázsigét, amely nyomtalanul elpárolgott belőle.
EnglishAt some time during her incantation, the room became gradually filled with that familiar smell of death.
Egy idő után a termet kezdte betölteni a Sparhawk számára már oly ismerős kriptaszag.
EnglishThe person who answered this incantation was a person who had never played hide- and-seek in his life.
Az a személy, aki erre a varázsigére előbukkant, soha életében nem játszott még bújócskát.
EnglishShe immediately began an incantation, motioning sharply to Flute.
Intett Furulyának, és máris belekezdett a varázsigébe.
EnglishBehind a nearby tree, Elminster snarled a soft incantation.
Az egyik fa mögött kuporgó Elminster is varázslásba fogott.
EnglishNor had Ned gone through his preliminary incantation or ritual of rubbing Lightning's muzzle.
Ned nem csinálta végig a szokott előzetes szertartást, illetve ráolvasást se: nem simogatta meg Villám orrát.
EnglishMyrjala looked up at her tear-streaked face once, and then turned back to Elminster again, murmuring an incantation.
Myrjala ránézett a könnyáztatta arcra, majd visszafordult Elminsterhez egy varázslatot mormolva.
EnglishShe went from man to man, touching their faces and repeating the same Styric incantation for each of them.
Sorban odalépett mindegyikükhöz, és megérintette az arcukat, miközben ugyanazokat a styr szavakat mormolta.