EN huddle
volume_up
{zelfstandig naamwoord}

huddle (ook: aggregation, body, concourse, crowd)
volume_up
tömeg {znw.}
When he caught up they were huddled over a pair of dark forms just within the gate.
Amikor Gordon utolérte őket, mindketten egy-egy sötét tömeg fölé hajoltak közvetlenül a kapun belül.
The Leaders of the crowd-they now thought of it as a demonstration-huddled around them to see more, and then relayed it to their friends.
A tömeg vagyis immár demonstráció vezetői körülvették őket, hogy láthassák a képsorokat, és hol egyikük, hol másikuk kommentálta a jelenlévőknek.

Synoniemen (Engels) voor "huddle":

huddle

Voorbeeldzinnen voor "huddle" in het Hongaars

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishThe word became my mantra as the night's chill made me huddle closer to the fire.
Ez lett imádságom, mialatt az éjszaka hidege miatt közelebb kuporodtam a tűzhöz.
EnglishAn elderly black man selects Booker for his lawyer and they huddle across the table.
Egy idős fekete férfi Bookert választja ügyvédjének, összehajolnak az asztal fölött.
EnglishShe stopped in sight of the little huddle of stone houses and her daemon perched on her fist.
A kőházak összebújó kis csoportja láttán megállt, daimónja az öklére telepedett.
EnglishHe manoeuvred his big body awkwardly through the huddle of seats to the door.
A nagydarab ember a széksorok zűrzavarában az ajtóhoz manőverezett.
EnglishTwo hundred yards ahead appeared a huddle of timber structures, including a hospice, or an inn.
Ahogy lovagoltak az úton, a távolban néhány faház tűnt fel, többek között egy fogadó.
EnglishTwigs, vines, and underbrush crackled he tried to huddle in the shelter.
Tudta, ezt a hihetetlen tempót nem sokáig lesz képes tartani.
EnglishIf the Sarge wanted, Huddle said, he could go in the barracks that very second and make a telephone call.
Ha az őrmester kívánja, egy másodperc, és máris bemegy az épületbe, hogy felhívja.
EnglishBut, why should the girl huddle behind curtains instead of going with her head up to meet her new life?
De miért húzódik a lány függönyök mögé, miért nem megy emelt fővel az új élete elébe?
EnglishCarse followed him into a dark huddle of crumbling stone.
Carse követte vezetőjét egy málladozó kövek alkotta, sötét halomig.
EnglishThey huddle there in the rear of the room, sipping coffee and watching me from sixty feet away.
Ott álldogálnak a terem hátulsó részében, kávét iszogatnak, és engem bámulnak húsz méter távolságból.
English'Some of the guys thought it came from space,' Huddle said.
lyek arra gondolnak, hogy a világűrből jött - mondta Huddie.
EnglishThey'll huddle in Sarash-Zillish through six Old Earth years of darkness.
Sarash Zillishben lesznek hat régi földi évig.
EnglishKipler waves us up where he is to huddle away from the microphone.
Kipler int nekünk, eltolja maga elől a mikrofont.
EnglishIt wasn't radioactivity that caused the thirty million inhabitants of New Chicago to huddle together so.
Nem a radioaktivitás kényszerítette rá Új Chicago harmincmillió lakóját arra, hogy így összebújjanak.
EnglishDeck and I huddle at our table and compare notes.
Deck és én az asztal fölé hajolva összehasonlítjuk jegyzeteinket.
EnglishThe corporate boys huddle and hunker behind the bar.
A biztosító képviselői összedugják a fejüket a korlát mögött.
EnglishIn Middlesbrough the unemployed huddle in frowzy beds, bread and marg and milkless tea in their bellies.
Middlesbroughban az állástalanok szellőzetlen ágyakba zsúfolódnak, a hasukban kenyér, margarin és üres tea.
EnglishBeyond lay a vague huddle of ships and sheds.
Távolabb hajók és raktárak derengtek ködös összevisszaságban.
EnglishIt came roaring over the huddle of dockside sheds and made strange noises in the Trikkala's superstructure.
Átzúgott a dokkok mentén álló barakkok zűrzavarán, és furcsa hangokat hallatott a Trikkala parancshídházában.
EnglishFinally we sank down in a huddle, the three of us at the far end of the chamber, and it felt soothing to me to touch the cold stone.
Végül összebújtunk a kamra túlsó végében, ahol kellemesen hűtötte a hátamat a hideg kő.