"hindrance" vertalen - Hongaars

EN

"hindrance" in het Hongaars

EN

hindrance {zelfstandig naamwoord}

volume_up
hindrance (ook: bar, barrier, check, clog)
He stopped where the ruby sunlight slanted down without hindrance from the high foliage, examined the ring, traced the glyphs with his fingernail.
Megtorpant egy helyen, ahol a rubinvörös napsugár akadály nélkül, ferdén tűzött le a magas lombozatból, és a gyűrűt vizsgálgatta, körmével a rovátkákat kapargatta.
I completely agree with my fellow Member Marian Harkin's statement that a lack of finance is the biggest hindrance at present, and the Commission has referred to this.
Teljesen egyetértek képviselőtársam, Marian Harkin állításával, miszerint jelenleg a finanszírozás hiánya a legnagyobb akadály, a Bizottság is hivatkozott erre.
In this way, Europeans could, without hindrance, stay or live in a Member State that is not their country of origin, without losing efficient and rapid access to treatment.
Így az európaiak akadály nélkül élhetnének más tagállamokban, anélkül, hogy az orvosi kezeléshez való hatékony és gyors hozzáférés lehetőségét elveszítenék.
hindrance (ook: baffle, bar, dike, dyke)
hindrance (ook: stoppage)

Voorbeeldzinnen voor "hindrance" in het Hongaars

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishSMEs must be able to operate without hindrance and to act quickly.
A kkv-knak úgy kell tudni működniük, hogy ne legyenek akadályoztatva a gyors cselekvésben.
English'Have I been such a hindrance till now?' said Kim, with a boy's giggle.
- Olyan nagy kolonc voltam eddig? - szólt Kim kisfiúsan kacagva.
EnglishIt cannot be denied that motherhood is still a hindrance to young women's careers.
Tagadhatatlan, hogy az anyaság a fiatal nők szakmai előmenetele szempontjából még mindig akadályt jelent.
EnglishIt must not be possible for weapons to be exported without hindrance, not even within the EU.
Nem megengedhető, hogy a fegyvereket akadálytalanul lehessen exportálni, még az EU-n belül sem.
EnglishThe existing rule 'one fund, one project' is a definite hindrance.
A meglévő "egy alap, egy projekt” szabály határozottan hátráltat.
EnglishShe needed to find Dylan, and real or not, the birds were a hindrance to the search.
Minél előbb meg kellett találnia Dylant, s a madarak - akár valóságosak voltak, akár nem - akadályozták ebben.
EnglishHe'd be more of a hindrance than a help in the battle ahead.
Különben se venné nagy hasznát, ha harcra kerül sor.
EnglishAt the same time she must not be a hindrance to you.
Ugyanakkor azt se hagyja, hogy bármiben is gátolja magát.
EnglishThey want to be able to make their choice without hindrance and without any obstacles arising from a lack of competition.
Azt akarják, hogy gátló körülmények és a verseny hiányából fakadó akadályok nélkül választhassanak.
EnglishEuropean service providers must be able to work without bureaucratic hindrance anywhere in the EU.
Lehetővé kell tenni, hogy az európai szolgáltatók bürokratikus akadályok nélkül végezhessék tevékenységüket bárhol az EU-ban.
EnglishNevertheless, we have not used this power: but we bear all things, lest we should give any hindrance to the gospel of Christ.
De nem élünk jogunkkal, hanem elviselünk mindent, csak hogy gátat ne vessünk Krisztus evangéliumának.
EnglishYou have been more help than hindrance.
Önök többet segítettek, mint amennyi kárt okoztak.
EnglishIf not, at least I will be no hindrance to you.
EnglishIn other words, European service providers must be able to work without bureaucratic hindrance anywhere in the EU.
Egyszóval lehetővé kell tenni, hogy az európai szolgáltatók bürokratikus akadályok nélkül kínálhassák tevékenységüket bárhol az EU-ban.
EnglishThe current debate on sharia law in Britain shows that good intentions can often be more of a hindrance than a help.
Az éppen aktuális vita Nagy-Britanniában a sharia joggal kapcsolatban azt mutatja, hogy a jó szándék gyakran többet árt, mint használ.
EnglishReprimands were freely distributed in blistering terms, and then the column entered the Holy city without any further hindrance.
Elhangzott néhány lesújtó hangvételű dorgálás, aztán a lovagok oszlopa további késlekedés nélkül belépett a Szent Városba.
EnglishIn short, European service providers must be able to work without bureaucratic hindrance anywhere in the European Union.
Egyszóval, lehetővé kell tenni, hogy az európai szolgáltatók bürokratikus akadályok nélkül folytathassák tevékenységüket bárhol az EU-ban.
EnglishThe sky above had turned black, though with the blinding effect of the wind and the dust, they scarcely noticed this added hindrance to their vision.
Az ég elfeketedett, noha a vándorok a vakító széltől és portól alig vették észre látóterük további szűkülését.
EnglishI do not think this strategic partnership will prove any kind of hindrance to the development of a strategic partnership with Mercosur.
Úgy gondolom, hogy ez a stratégiai partnerség semmiképpen nem akadályozza majd a Mercosurral való stratégiai partnerség kialakítását.
EnglishWorse, it wasn't something he could easily afford, but a hindrance to the larger mission now under way in places as diverse as New York, Kansas, and Brazil.
Hátráltatná azt a munkát, amely most olyan egymástól távol levő helyeken folyik; mint New York, Kansas és Brazília.