"to hesitate" vertalen - Hongaars

EN

"to hesitate" in het Hongaars

EN to hesitate
volume_up
[hesitated|hesitated] {werkwoord}

For those cases the Commission will not hesitate to launch infringement proceedings.
Ilyen esetekben a Bizottság nem habozik a jogsértési eljárást megindítani.
I assure you that the Commission will not hesitate to intervene if and when needed.
Biztosíthatom Önöket, hogy a Bizottság nem habozik közbelépni, ha és amikor szükséges.
He saw Ander Elessedil cast a glance back at them, hesitate, then follow the others out.
Látta, hogy Ander Elessedil hátranéz rájuk, habozik, majd követi a többieket.
If there are cartels, then the Commission does not hesitate for a second.
Ha kartellekről van szó, akkor a Bizottság egy másodpercig sem tétovázik.
For the first time since he had first known Jack, Ralph could feel him hesitate.
S amióta ismerte Jacket, most első ízben érezte, hogy tétovázik.
She wasn't surprised that her husband hesitated before responding to her.
Nem csodálkozott, hogy a férje tétovázik, mielőtt válaszolna.
to hesitate
Switzerland has already been doing all this for a long time, while Europe is still hesitating and talking in vain.
Svájc már régóta ezt teszi, miközben Európa még mindig hezitál és a levegőbe beszél.

Voorbeeldzinnen voor "to hesitate" in het Hongaars

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishI don't believe he'd hesitate toto kill Corinne if he thought it would save him.
Azt hiszem lelki nyugalommal megölné Corinne-t is, ha ezzel a saját bőrét mentheti.
EnglishShould you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Amennyiben bármi további információra van szüksége, ne habozzon a megkeresésemmel.
EnglishAllanon seemed to hesitate for a moment, then looked to Balinor, who quietly shrugged.
Allanon habozott egy pillanatig, azután Balinorra nézett, aki némán vállat vont.
EnglishIf they falter or hesitate, they are lost, and with them all of the Southland.
Ha késlekednek vagy haboznak, akkor elvesznek és velük együtt vész az egész Délföld.
EnglishBut if now I hesitate, 'tis because I am loath to tell my lady that which is hard.
De ha most tétovázom, az csak azért van, mert nem tudom, elmondjam-e neked
EnglishI hesitate to add that she was barefoot and wearing a filthy cotton dress.'
Nem szívesen teszem hozzá, hogy mezítláb volt, és mocskos kartonruhát viselt.
EnglishBut if I were free to respond to you in the way you wish, I would not hesitate to do so.
- Ám, ha szabadon dönthetnék, nem haboznék úgy viselkedni, ahogyan te szeretnéd.
EnglishWhen it is difficult to plan for the future, people hesitate to have children.
Amikor nehezen lehet előre tervezni, az emberek haboznak, hogy vállaljanak-e gyermeket.
EnglishListen carefully, watch the warning light and don't panic-but don't hesitate either.
Nagyon figyeljetek, a szemetek a figyelmeztető jelzésen legyen, és ne essetek pánikba.
EnglishIf we hesitate now, those new green jobs will move to other continents.
Ha most tétovázunk, ezek az új, zöld munkahelyek más kontinensekre helyeződnek át.
EnglishShould you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Amennyiben bármi további információra van szüksége, nyugodtan keressen.
EnglishWhen all has been given, why should we pause and hesitate over a part?
Amikor mindent odaadtunk egymásnak, kit érdekel ennek a mindennek egy részecskéje?
EnglishThe little machine seemed to hesitate in mid-air, then point in his direction.
Úgy tűnt, a kis gép várakozik a levegőben, aztán az ő irányába indult.
EnglishI will call upon all the Celestial hosts to turn their backs on you should you hesitate.
Ha tétováznátok, kiáltani fogok a mennyei seregekhez, hogy fordítsanak hátat nektek!
EnglishStone did not argue or hesitate, but went through the door, which locked behind him.
Stone vita és tétovázás nélkül belépett az ajtón, mely bezárult mögötte.
EnglishEventine seemed to hesitate momentarily, then, slowly shook his head.
Mintha egy pillanatig tétovázott volna Eventine, aztán lassan megrázta a fejét.
EnglishIf there's anything any of you need, don't hesitate to call an orderly or me.
Ha bármire szüksége van, ne habozzon hívni egy küldöncöt vagy engem.
EnglishAnd Michael, please, from now on, don't hesitate to ask us for anything, anything at all.'
És kérlek, Michael, mostantól ne habozz hozzánk fordulni, ha bármilyen kérésed lenne.
EnglishOn the third question, I hesitate as to how to answer it briefly.
A harmadik kérdéssel kapcsolatban, nem tudom, hogy hogyan válaszolhatnék röviden.
EnglishAnd don't hesitate about taking any of the food, it would be a mortal insult.
Ételt semmi esetre se utasíts vissza, ezzel halálosan megsértenéd.