"have no bearing" vertalen - Hongaars

EN

"have no bearing" in het Hongaars

Zie voorbeeldzinnen voor gebruik van "have no bearing" in de context.

Voorbeeldzinnen voor "have no bearing" in het Hongaars

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

English'If Mr Ackroyd paid that money away himself, it may have a bearing on the mystery of the crime.
- Ha Mr. Ackroyd maga fizette ki ezt a pénzt, akkor esetleg összefüggésben lehet a bűnténnyel.
EnglishTully, do you have anything to ask this witness that actually may have some bearing on this case?
Mr. Tully, van olyan kérdése a tanúhoz, ami a tárgyhoz kapcsolódik?
EnglishONLY DISTURBANCES LIKELY TO HAVE A BEARING ON THE ACOUSTIC MEASUREMENTS NEED BE MEASURED ( SEE 8.6.3 ) .
Csak a mérésre várhatóan hatással lévő zavaró tényezőket kell mérni (lásd a 8.6.3. pontot).
EnglishI've told you this for what it's worth in case it might have a bearing on what happened.
Csak azért tartottam érdemesnek elmondani ezt önnek, hátha... hátha valamiképpen összefüggésben van a történtekkel.
EnglishSuspension characteristics in so far as they have a bearing on the requirements of items II.5.1 to II.5.4.5.5.
A felfüggesztés jellemzői, amennyiben ezek hatással vannak a II.5.1 - II.5.4.5.5. pont követelményeire;
EnglishYou see, Henry, it looks to me as though possibly the fact that I know them might have a bearing on the case.
Tudod, Henry, valahogyan úgy látom, hogy az a puszta tény, hogy én ismerem őket, befolyásolja a dolgokat.
EnglishPoirot went on: I mention these matters only as illustrations, though they have their bearing on what happened.
Poirot folytatta: - E két esetet csak példaként említettem, bár mindkettő összefügg azzal, ami történt.
EnglishWell, that does have a bearing on this stuff, y'know.
- Hát, pedig ennél a munkánál ez nem mindegy, tudja?
English'These questions have no bearing on the case.'
Ezeknek a kérdéseknek nincs semmi közük az ügyhöz!
EnglishThey have no bearing on the case anymore.
A nyomozás szem-pontjából már úgysincs jelentőségük.
EnglishTaxes and aviation fuel surcharges resulting in price increases are also likely to have a bearing on the estimates.
Az áremelkedést eredményező adók és a légi üzemanyag többletköltségei is valószínűleg kihatással vannak a becslésekre.
EnglishIt may be something unimportant - trivial - which is supposed to have no bearing on the case, but there it is.
Lehet, hogy valami lényegtelen dolog... egészen hétköznapi... amiről úgy gondolják, hogy semmiféle kapcsolata nincs az üggyel, de van.
EnglishSocial and economic concerns have a bearing on people's lives and in terms of the food shortages the world is facing.
A társadalmi és gazdasági gondok kihatással vannak az emberek életére és kapcsolatban vannak a világot fenyegető élelmiszerhiánnyal.
EnglishWe also never forget, ladies and gentlemen, that Europe has its parliamentary representatives, whose opinion must have a bearing on what we do.
Azt sem szabad elfelejtenünk, hölgyeim és uraim, hogy Európa Parlamentjének is meg kell hallgatni a szavát.
EnglishHe had not looked out of the window during the morning and had seen nothing that could have any bearing upon the death of General Macarthur.
Egész délelőtt nem nézett ki az ablakon, tehát nem látott semmit, ami kapcsolatban lehetne Macarthur tábornok halálával.
EnglishIt covers all major areas of social life that have a bearing on the dramatic increase in climate change.
A jelentés a társadalom életének összes olyan fontos területét lefedi, amelyek az éghajlatváltozás drámai felgyorsulásával kapcsolatos vonatkozással bírnak.
EnglishIn addition, it will not encroach upon the powers or prerogatives of the parties concerned and will have no bearing on their powers to organise their own activities.
Továbbá nem lehet megsérteni a felek hatáskörét és előjogait, sem vonatkozó szervezeti hatáskörüket.
EnglishWe are talking about a non-exclusive, egalitarian brotherhood where community status and more importantly, age, have no bearing whatsoever.
Egy nem-zártkörű,egyenlő testvériségről beszélünk, ahol a társadalmi státusz , és ami még fontosabb, a kor egyáltalán nem számít.
EnglishI want you to call me if anything occurs to you, anything about Dylan's past or old research that might have a bearing on this.'
Kérem, hívjon fel, akármi is történik, ha kiderül valami Dylan múltjáról, vagy ha rájön, milyen kapcsolatban lehet ez a dolog a régi kutatásaival!
EnglishIt falls to Sweden to include an exemption in the Treaty of Lisbon, stating that the effects of the Laval judgment have no bearing on Sweden.
Svédország feladata, hogy a Lisszaboni Szerződésbe bekerüljön egy mentesség, amely kimondja, hogy a Laval-ítélet nincs kihatással Svédországra.

Andere woorden

English
  • have no bearing

Zoek meer woorden in het Engels-Nederlands woordenboek.