"harrowing" vertalen - Hongaars

EN

"harrowing" in het Hongaars

HU
EN

harrowing {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
He then quoted the harrowing thing that Jesus, according to Saint Matthew, had promised to say in the Person of God to sinners on Judgment Day.
Ezután azt a szívet tépő mondatot idézte, amelyet Máté evangélista szerint Krisztus mond majd ígérete szerint Isten személyében a végítélet napján a bűnösöknek.
And we ran into a FARC patrol at dawn, so it was quite harrowing.
Hajnalban egy FARC járőrbe botlottunk, úgyhogy eléggé szívszaggató volt az egész.

Synoniemen (Engels) voor "harrowing":

harrowing
harrow
English

Voorbeeldzinnen voor "harrowing" in het Hongaars

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishThe experience would remain secretive but relaxed: a final reward in harrowing times.
Titkolózás övezte, de nem volt hajszolt, csupán a kínzó szükség méltó jutalma.
EnglishHe described the experience as harrowing, a word that Aaron rather loved but seldom used.
Szívettépőnek nevezte az élményt; kedvelte ezt a szót, de ritkán használta.
EnglishThe television images of victims of the conflict that reach us daily are harrowing.
A tévén keresztül napról napra felkavaró képek jutnak el hozzánk a konfliktus áldozatairól.
EnglishThe Commission shares your deep concern about this harrowing question.
A Bizottság osztja az aggodalmukat ezzel a rettenetes témával kapcsolatban.
EnglishHe was a harrowing example of quick evolution, but then so was any soldier.
Delgado személye a gyors evolúció szívbemarkoló példája volt, de hát ez igaz bármelyik katonára.
EnglishThe Harrowing In the cell back at Shere Neck memories of Midian's labyrinth had tormented Boone.
Boone-t a Shere Necki cella foglyaként mindvégig gyötörték az emlékek Midian labirintusáról.
EnglishIt was harrowing to see such cosmic happiness expressed by gums and a rotten tooth or two.
Gyötrelmes volt ilyen kozmikus boldogságot látni csupasz íny és egy-két reves fog tolmácsolásában.
EnglishOnly the sweat at his temples betrayed the fact that he had just been through something harrowing.
Csak a homlokán gyöngyöző verejték árulkodott arról, hogy az imént gyötrő élményben volt része.
EnglishOur military personnel face dangerous and harsh conditions and will witness harrowing scenes.
Katonáink veszélyes és kemény körülmények közé kerülnek, és rettenetes jeleneteknek lesznek szemtanúi.
EnglishMore and more harrowing situations have occurred in recent years.
Egyre több aggasztó körülmény fordult elő az elmúlt években.
EnglishHer contacts with Chrono were far more harrowing than Constant's.
Chronóval gyötrőbb volt a kapcsolata, mint a Constanté.
EnglishI continue to believe that there is something very special about this man, apart from his harrowing experience.
Továbbra is hiszem, hogy ennek az embernek nem ez a gyötrelmes élmény az egyetlen különlegessége.
EnglishOne of the most harrowing aspects of Alzheimer's disease is the many people it affects apart from the patient.
Az Alzheimer-kór egyik legszomorúbb ténye, hogy a betegen kívül még rengeteg emberre hatással van.
EnglishTad shrieked and clapped his hands to his face, pulling his cheeks down, harrowing them with his fingernails.
Tad felsikított, az arca elé kapta a kezét, belemarkolt, lefelé húzta, és végigszántotta a tíz körmével.
EnglishChina's progressive leaders prefer to keep the harrowing details of this repression firmly under wraps.
Kína haladó szellemű vezetői - nem túl meglepő módon - igyekeznek ennek az elnyomásnak a részleteit titokban tartani.
EnglishWe must not be indifferent to and, more importantly, we must not underestimate the harrowing screams of our young people.
Nem lehetünk közönyösek, és legfőképpen nem becsülhetjük alá a fiatalok szívettépő segélykiáltásait.
EnglishThis fascinated him in a cold, harrowing fashion.
EnglishStill, 'tis better than the last memory we shared: seducing apprentices seems a mite hollow after Hell-harrowing at the hands of persistent goddesses.
EZ IS JOBB, MINT A LEGUTÓBBI EMLÉK: AZ ÁLLHATATOS ISTENNÕK KEZÉBEN FORMÁLÓDÓ, ÁLNOKNAK TÛNÕ CSÁBOS TANONCOK...
EnglishOut of the north came the monster, harrowing the field of snow, moving less quickly than before, a sense of ominous intention in its more measured approach.
Észak felől ismét megjelent a szörny, ezúttal lassabban, mint az előbb, kimért lépései még baljóslatúbbá tették.
EnglishHarrowing of Hell