"graceless" vertalen - Hongaars

EN

"graceless" in het Hongaars

EN graceless
volume_up
{bijvoeglijk naamwoord}

graceless (ook: awkward, clumsy, gauche, gawky)
Swollen, awkward, she was the only graceless thing in the picture.
Puffadt volt, formátlan és esetlen; az egyetlen oda nem ill dolog a képen.
Angular and graceless, he looked as if he had been assembled from a pile of dry sticks by an apprentice god.
Szögletes és esetlen volt, mintha egy tanonc isten állította volna össze egy nyaláb száraz vesszőből.
graceless (ook: unattractive, ungraceful)
The curiously graceless houses that crowded this street had small Roman columns and even peristyles over the doors.
A furcsán bájtalan lakóépületek, melyek ebben az utcában is sorakoztak, szórványosan elhelyezett római oszlopfőkkel, sőt oszlopsorokkal büszkélkedhettek.

Synoniemen (Engels) voor "graceless":

graceless

Voorbeeldzinnen voor "graceless" in het Hongaars

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishHe looked around the room, which was stuffed with heavy graceless furniture.
Körülnézett a nehéz és ormótlan bútorokkal zsúfolt szobában.
EnglishTime was a cold sea through which her consciousness forged like a waddling, graceless icebreaker.
Az idő fagyos tengerré vált, és tudata úgy hasította vizét, mint valami ormótlan jégtörő.
EnglishHe was as rough-boned and graceless as a young steer.
Mintha a csontja zörgött volna öltözés közben, akár a fiatal tinónak.
EnglishThe grace of falling snow was now a graceless wildness, a churning maelstrom as raw and flaying as human rage.
A hópelyheket már nem láttam kecsesnek, vad, dühödt forgatag vett körül.
EnglishHe looked up and down the graceless street.
Már nincs sok hátra, és jönnek a repülők!
EnglishHow presumptuous and graceless of me.
Milyen öntelt és becstelen viselkedés.
EnglishProtesting it was graceless too.
Kissé zavarba hozta Morgaine viselkedése.
EnglishIn the pallid circles of light about the lamp-posts, beside Rosemarys smaller, trimmer figure, he felt graceless, shabby, and dirty.
A lámpaoszlopokat körülvevő, sápadt fénykörben, Rosemary apró és kecses alakja mellett, önmagát szakadtnak, koszosnak, minden vonzerőtől megfosztottnak érezte.
EnglishIt comforted him somehow to think of the smoke-dim slums of South London sprawling on and on, a huge graceless wilderness where you could lose yourself for ever.
Megnyugtatta, ha Dél-London füstösen terpeszkedő nyomornegyedeire gondolt, erre a kietlen, végeláthatatlan vadonra, melybe örökre beleveszhet az ember.
EnglishIt leapt, sprang into full run: the motion (not our speed nor even our progress: just the horse's motion) seemed terrific: graceless of course, but still terrific.
A ló megugrott, és teljes erejéből nekiiramodott: félelmetes volt (nem a sebesség, amellyel nekiiramodtunk, hanem a ló mozdulata), igen, csúnya, sőt egyenesen ijesztő.