EN gracefully
volume_up
{bijvoeglijk naamwoord}

gracefully
She arose as gracefully as a dancer, as serenely as a somnambulist.
Kecsesen állt talpra, mint egy balerina, de olyan mozdulattal, mint aki nincs ébren.
She giggled again and disengaged herself gracefully.
Megint felkacagott, és kecsesen kiszabadította magát.
And here he is, flapping with his ears and very gracefully going up.
És csapkod a füleivel, és nagyon kecsesen halad felfelé.
gracefully
But I heard someone coming, so I gracefully slipped out.
Hallottam hogy valaki jön, így elegánsan kisétáltam.
He rose and bowed gracefully to Sephrenia.
Elegánsan meghajolt Sephrenia előtt.
You rose, collected your rain-spattered coat and bent over gracefully to kiss my hand.
Felálltál, fogtad esőtől pettyes felöltődet, majd elegánsan lehajoltál, és megcsókoltad a kezemet.
gracefully
But then he smiled slowly and gracefully, and there was something sad and endearing in his face.
Ám azután elmosolyodott, lassan, bájosan; és volt az arcában valami bánatos és behízelgő.

Voorbeeldzinnen voor "gracefully" in het Hongaars

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishWhich point was difficult to argue with, the senator had to concede gracefully.
Ezzel nemigen lehetett vitába szállni, a szenátornak nem is állt szándékában.
EnglishHe pulled back gracefully from my grasp and he walked to the center of the room.
Kecses mozdulattal kifejtette magát a markomból, és a szoba közepére ment.
EnglishThe two young fellows at once hoisted the lid and moved it gracefully to one side.
A két fiatalember egyszerre ragadta meg a fedelet, és tette óvatosan félre.
EnglishWhen I finally turned around he was making his way rather gracefully towards the girls.
Amikor végre elfordultam, Flavius egészen rugalmas mozgással közeledett a lányokhoz.
EnglishAnd they also have learned how to lose gracefully, without avenging the winner.
Mi több, megtanulták, hogyan kell méltósággal veszíteni, nem pedig bosszút állni a győztesen.
EnglishHe was very tenacious and he moved rather gracefully when the car turned.
Nagyon kitartó volt, elég könnyedén mozgott, ahogy kanyarodott az autó.
EnglishThe move was so gracefully executed that it looked to Polly almost like a dance-step.
Megmozdulása oly kecses volt, hogy Polly nézhette akár táncfigurának.
EnglishGracefully, insidiously, Poirot slid into the purpose of his visit.
Poirot könnyedén, ravaszul, szinte észrevétlenül tért rá látogatása céljára.
EnglishYet Mme. de Beauseant said as much more gracefully; he has only stated the case in cruder language.
- Nyersen mondta meg nekem ugyanazt, amit Beauséant-né burkolt formában mondott.
EnglishThen it began a shallow climb, arcing gracefully up and to the left.
A vadászgép lassú emelkedésbe kezdett, szép ívben balra kanyarodott.
EnglishShe released him, and let her hands fall, gracefully clasped before her skirts.
- Gondolod, hogy nekem semmi dolgom sem volt ezeken az éjszakákon, amikor világszerte pusztult a fajtánk?
EnglishThe bones of his face were gracefully sculp- tured but the skin, how fine and flawless was the skin.
Arccsontjait finoman faragták, és a bőre, ó, milyen selymes és makulátlan volt a bőre!
EnglishPaved paths wound along the edge of the lagoon, connected by gracefully arched stone bridges.
A víztől kitaposott ösvények vezettek a kecses, ívelt kőhidakhoz.
EnglishWe had to engineer it to move gracefully in an average breeze and survive in hurricane winds.
Úgy kellett megterveznünk a hálót, hogy lágyan mozogjon a szellőben és túlélje a hurrikánokat is.
EnglishIn an instant I touched the rafters and I was dropping down gracefully, soundlessly to the boards.
Pillanat alatt elértem a gerendákat, és nesztelen kecsességgel hullottam vissza a deszkákra.
EnglishHer fingers and palm slipped gracefully over the panel.
Klaviatúrát húzott maga elé, s ujjai és tenyere könnyedén siklottak a billentyűzeten.
EnglishWhatever he said, was said well; and whatever he did, done gracefully.
Bármit mondott, jól fejezte ki, s amit tett, szépen tette.
EnglishThat was true, but she didn't know how to accept a compliment, gracefully.
Elvigyorodott, kezét a mellére tette és így szólt:
EnglishWhen he spoke his voice was bitter; but he gave way gracefully.
Keserű hangon szólalt meg, de ahogy engedett, az elegáns volt.
EnglishHe turned to the left, rising and falling gracefully and perfectly with the huge strides of his white horse.
Balra kanyarodott, tökéletes, rugalmas mozgással követte fehér lovának hatalmas ugrásait.