"gown" vertalen - Hongaars

EN

"gown" in het Hongaars

HU

EN gown
volume_up
{zelfstandig naamwoord}

gown (ook: robe)
volume_up
talár {znw.}

Synoniemen (Engels) voor "gown":

gown

Voorbeeldzinnen voor "gown" in het Hongaars

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishHe went back to Gabrielle Collinson's bedroom and examined the black velvet gown.
Visszament Gabriella Collinson szobájába és megvizsgálta a fekete selyemruhát.
EnglishShe reaches into a drawer under the television and pulls out a folded gown.
Benyúl a televízió alatt lévő fiókba, és elővesz egy összehajtogatott hálóinget.
EnglishPut on that gown, madam, or my mother shall bundle you into it like a sack!
Bújj bele abba a ruhába, asszonyom, vagy anyám beledug, mint egy krumpliszsákba!
EnglishBut when she went to fasten her gown, her breasts were still sore and aching.
De amikor be akarta fűzni a ruháját, a keble még mindig duzzadt volt, és fájt.
EnglishFacing them was a lady in a pale moss-green, rather rubbed, velvet tea gown.
Halvány libazöld és itt-ott kikopott bársony pongyolába öltözött nő állt előttük.
EnglishI trust 'twas more than thd pleasure of seeing Elminster in a fine enspelled gown!
Remélem, nem arról van szó, mennyire csábos volt Elminster abban a lángoló ruhában!
EnglishShe lay on an unmade bed in her dressing gown, which was untied, and spread open.
A vetetlen ágyon feküdt, köntösében, melynek szárnyai szétnyíltak a testén.
EnglishThe lace of the shirt was Valenciennes, which I had seen on my mother's wedding gown.
Az ing csipkéje valenciennes-i, amilyet eddig csak anyám esküvői köntösén láttam.
EnglishGrumbling, Colonel Bantry wrapped himself in his dressing gown and left the room.
Bantry ezredes dörmögve belebújt a reggeli köpenyébe, és kiment a szobából.
EnglishShe thinks the gown unsuitable for a person of your years and lack of experience.
Úgy gondolja, nem illik egy felséged korabeli és tapasztalatlan hajadonhoz.
EnglishA chamberlain wearing mail under his velvet gown came forward to greet Ywain.
Egy selyemköntöse alatt láncinget viselő kamarás lépett elő, hogy Ywaint üdvözölje.
EnglishThe backlighting silhouetted her slim figure through the diaphanous gown she wore.
A hátulról áradó fény megvilágította karcsú testének és könnyű ruhájának körvonalait.
EnglishThe tatters of her sword-hewn, blood-drenched gown flap in the evening breeze.
Az esti szél belekapaszkodik kardtépte, véráztatta ruhájának foszlányaiba.
EnglishMiss Entwhistle sighed, snatched up a dressing-gown and marched into the sitting-room.
Entwhistle kisasszony sóhajt, felkapja a hálókabátját, és belépked a szalonba.
EnglishEvelyn slipped out of bed, threw on a dressing gown and looked across at the other bed.
Evelyn kibújt az ágyból, felkapott egy hálóköntöst és átpillantott a másik ágyra.
English. . a gown of pale moonglow, to match the tatters streaming across the sky overhead.
A ruhája a hold fényében játszott, mintha csak az aláhulló sugarakból készült volna.
EnglishIn white cap and blood-spattered gown, this creator, this would-be god...
Megpillantotta a fehér sapkát és véres köpenyt viselő teremtőt, ezt a félistent...
EnglishBeyond it stood an elven matriarch in the upper half of a courtly gown, her face calm.
Mögötte egy elf anyauralkodó állt nyugodt arccal, vállain egy köpeny felével.
EnglishThen she undressed, put on a dressing gown, went into the bathroom and turned the taps on.
Aztán levetkőzött, pongyolába bújt, a fürdőszobába ment, és kinyitotta a csapot.
English'It is a dangerous habit to finger loaded firearms in the pocket of one's dressing-gown.'
- Veszedelmes szokás, ha valaki töltött fegyvert szorongat a köntöse zsebében."