"government" vertalen - Hongaars

EN

"government" in het Hongaars

EN government
volume_up
{zelfstandig naamwoord}

government (ook: wheel)
My government is the first government that will meet the Maastricht criteria.
Kormányom az első kormány, amely teljesíti a maastrichti kritériumokat.
Second, the transitional government is not a government of national unity.
Másodszor az átmeneti kormány nem a nemzeti egység kormánya.
Instead of restricting this practice, the Malaysian Government encourages it.
A gyakorlat visszaszorítása helyett a Malajziai kormány inkább bátorítja azt.
government
Could they be financed by government, by the European Community?
Biztosíthatja-e e szervek finanszírozását kormányzat, az Európai Közösség?
Consider this a government conspiracy to take over your station.
Szerintem, ez egy kormányzat szintű összeesküvés, hogy elfoglalják az állomást.
This allows for active control of users by the government.
Ez lehetővé teszi a felhasználók aktív ellenőrzését a kormányzat részéről.

Voorbeeldzinnen voor "government" in het Hongaars

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishGerrard wants every pertinent government agency to do what they can to help her.
azt akarja, hogy minden kormányhivatal maximális segítséget nyújtson a lánynak.
EnglishHell, it means they're acting like some of the id­iots we have in our government.
Mondhatnám azt is, hogy úgy cselekszenek, mint egynémely idióta a kormányunkból.
EnglishEconomic change and political change, and change in the government of the Union.
Gazdasági változás, politikai változás, és változás az Unió kormányzásában is.
EnglishThe new unity government should truly represent the wishes of Tunisian society.
Az új egységkormánynak valóban a tunéziai társadalom akaratát kell képviselnie.
EnglishWhat does a man do when he feels that his government is taking incorrect action?
Így akkor tesz egy férfi, amikor úgy érzi, hogy a kormánya inkorrektül cselekszik.
EnglishNineteen-hundred and Thirty-eight got me my first job in the federal government.
Ezerkilencszáz Harmincnyolctól kaptam első állásomat a szövetségi kormánynál.
EnglishThe United Kingdom Government is asking for better spending, not more spending.
Az Egyesült Királyság kormánya hatékonyabb, és nem nagyobb ráfordításokat kér.
EnglishA heavy responsibility rests with the government, and we must make further demands.
Súlyos felelősség nehezedik a kormányra, és további igényeket kell támasztanunk.
EnglishThese means include, for example, the establishment of an EU economic government.
Ezen eszközök közé tartozik például az uniós gazdasági kormányzás létrehozása.
EnglishMy colleagues probably consider them better partners than the current government.
Képviselőtársaim a jelenlegi kormánynál valószínűleg jobb partnereknek tartja őket.
EnglishHow do they think, when the collapse comes, they can depend on the government?
Hogy is gondolhatják, hogy ha összeomlik a rendszer számíthatnak a kormányban?
EnglishThis would allow for a credible transition to a more inclusive system of government.
Ez hitelesebb átmenetet tenne lehetővé egy befogadóbb kormányzati rendszer felé.
EnglishWe urge the government of Malaysia to abolish caning as a form of punishment.
Sürgetjük Malajzia kormányát, hogy törölje el a vesszőzést mint büntetési formát.
EnglishThese are the priorities of a government that is facing an enormous social crisis.
Ezek a prioritásai egy olyan kormánynak, amely hatalmas társadalmi válság elé néz.
EnglishThe government's efforts against the Pakistani Taliban represent a positive move.
A kormánynak a pakisztáni tálibok elleni erőfeszítései pozitív lépésnek minősülnek.
EnglishThe centre-right and centre-left have ratified these EU and government decisions.
A jobbközép és a balközép ratifikálta ezeket az uniós és kormányzati határozatokat.
EnglishThe African Union has called this an illegal coup and rejects the new government.
Az Afrikai Unió törvénytelen akciónak nevezte, és elutasítja az új kormányt.
EnglishThis unconstitutional change of government is a serious setback for democratisation.
Ez az alkotmányellenes kormányváltás komoly visszalépés a demokratizálódás útján.
EnglishThe Heads of State or Government will largely be dealing with those matters.
Az állam-, illetve kormányfők nagyrészt ezekkel az ügyekkel fognak foglalkozni.
EnglishWe have a newly elected government in the UK which has made promises in this area.
Az Egyesült Királyság nemrég megválasztott új kormánya e területen ígéreteket tett.