"glittering" vertalen - Hongaars

EN

"glittering" in het Hongaars

EN glittering
volume_up
{bijvoeglijk naamwoord}

glittering (ook: glistening, lustrous, shining, shiny)
Beyond the intersection the glittering blue of the Caribbean rose to the horizon.
A kereszteződésen túl a Karib-tenger csillogó kékje tűnt fel.
His mouth smiled and there were smile-wrinkles around his glittering eyes.
Szája mosolyra húzódott, csillogó szeme körül is mosolyráncocskák gyülekeztek.
The flight of missiles cleared the nearest ridge in a glittering arc.
A repülő rakéták csillogó ívben vonultak át a hegygerinc felett.
glittering (ook: glistening, luminous, lustrous, shining)
Elmara raised steady blue-gray eyes to meet that glittering green gaze.
Elmara nyugodtan felemelte tekintetét, hogy újra azokba a fénylő szemekbe nézzen.
Its fields became briefly visible, a glittering mixture of blue and brown and grey.
Az aurája egy pillanatra láthatóvá vált; kék, barna és szürke színek fénylő keveréke.
sneered one elf, blade glittering in his hand.
- üvöltött fel az egyik elf szikrázóan fénylő pengével a kezében.
glittering (ook: ablaze, beamy, blazing, bright)
148 New icons had appeared, among them a cluster of crystalline structures that looked like glittering snow-flakes.
Újabb ikonok tűntek fel, közöttük, szikrázó kristályobjektumok; melyek ragyogó hópelyheknek tűntek.
Whenever Daniel had tasted the vampiric blood, he had glimpsed for one instant that great glittering mesh of knowledge, connections, half-understood visions.
- Valahányszor Dániel belekóstolt a vámpírvérbe, mindannyiszor látta egy pillanatra a tudás, a kapcsolatok, a félig értett látomások óriási, ragyogó hálóját.
Not only did glittering noisy mortals eat and drink in this place, in dozens of little groups, they danced to the music of several diligent players.
Ezen a helyen nemcsak ettek és ittak a több tucat kis csoportba verődött, zajongó és ragyogó halandók, de táncoltak is, amihez szorgalmas zenészek muzsikálták a talpalávalót.

Synoniemen (Engels) voor "glitter":

glitter

Voorbeeldzinnen voor "glittering" in het Hongaars

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishOnly after a long time did the fire die away, leaving a glittering mass of ash.
Sokáig égett a tűz, és mikor kialudt, csak egy kupac hamu villogott a padlón.
EnglishEnormous and blood red, it made its spectacular path across the glittering emerald sea.
A hatalmas, vérszín gömb lélegzetelállító hidat vert a villogó smaragd tengeren.
EnglishA watchghost, Haemir hissed, his eyes glittering with mingled pain and anger.
- Egy őrzőszellem. - sziszegte Haemir, szemei kíntól és haragtól szikráztak.
EnglishShe had ecstatic glittering eyes, large features pumping in ceaseless idiotic motion.
Szeme eksztatikusan csillogott, elnagyolt arcvonásai idiotikusan rángatóztak.
EnglishThe stars-hard, glittering, embracing her as though she were one of their own.
A kemény, villogó csillagok úgy ölelték magukhoz, mintha közéjük tartozna.
EnglishThe statue of Lucifer grew immense behind the glittering pontifical figure of Florian.
Lucifer szobra irdatlanra növekedett Florian sziporkázó főpapi alakja mögött.
EnglishSome distance towards the south a ruddy glow pulsed up towards the glittering stars.
Nem messze tőlük, dél felé vöröses fényfolt halványította el a csillagokat.
EnglishLestat, he said, his eyes glittering as we pulled the weeping Mona into the elevator.
ogó szemű Quinn, miközben behurcoltuk a síró Monát a liftbe , szerintem fenséges volt.
EnglishCarse leaped to his feet, the sword of Rhiannon glittering wickedly in his hand.
Carse talpra ugrott, Rhiannon kardja kegyetlenül villant a kezében.
EnglishThere was the hunting knife, glittering harmlessly on the parking lot asphalt four yards away.
A vadászkés ártalmatlanul csillogott a parkoló aszfaltján vagy négy méterre tőlük.
EnglishHe caught it and stared down at the glittering stones as they lay in his dirty, wrinkled palm.'
Bert elkapta a gyűrűt, és a piszkos, ráncos tenyerén szikrázó ékszerre bámult.
EnglishA few members of both sexes wore glittering mail or plate armor.
Férfiak közt és a nők közt is volt, akin páncélruha vagy páncéling csillogott.
EnglishGold coins heaped everywhere, and ropes of pearls, and gems, hundreds of small glittering gems.
Aranypénzek halmai, gyöngysorok és ékkövek, villogó kis ékkövek, százszámra.
EnglishThe terrible tears flooding down her cheeks were glittering with unwholesome blood.
Az arcán patakzó, szörnyű könnyek a fajtalan vértől villogtak.
EnglishAnd I saw them wearing in the pantheon of other countries their glittering crowns.
Láttam, miként viseltek idegen panteonokban szikrázó koronát.
EnglishThere was a marble-top bar against the inside wall, and glittering glasses and decanters.
Nyögött, a finisben megmerevedett,végül ernyedten borult a mellemre.
EnglishA great gust of wind hit the windows suddenly and with it a shower of glittering spray.
Egy váratlan, erős széllökés villogó permetet csapott az ablakhoz.
EnglishThey had long brawny arms, and their powerful hands were equipped with nails like glittering daggers.
Hosszú, erős karokkal rendelkeztek, és kezük erős, tőrszerű körömben végződött.
EnglishHe saw the glittering eyes only a few feet above him, and the strangely white and impassive face.
Alig méternyire volt tőle a furcsán fehér, egykedvű arcban villogó szempár.
EnglishThe blood on the floor was dried and glittering as our blood always is.
A vér a padlón felszáradt és villogott, ahogy a mi vérünk szokott.