EN

glimmer {zelfstandig naamwoord}

volume_up
'effulgence, refulgence, blaze, glint, glimmer' 'Help me,' Dylan pleaded.
-...ragyogás, fényesség, láng, csillogás, pislákolás...
glimmer (ook: glint)

Synoniemen (Engels) voor "glimmer":

glimmer

Voorbeeldzinnen voor "glimmer" in het Hongaars

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishYou may see the first glimmer of dawn upon the golden roof of the house of Eorl.
Lehet, hogy a hajnal első sugarát Éorl házának arany tetején pillantod meg.
EnglishThe thin glimmer of Molly Grue's cheekbone went out as she turned her face away.
Molly Grue arcán kihunyt a halvány csillogás, ahogy elfordította az arcát.
EnglishI'd sensed a glimmer or two of these fine things the night when I'd pursued her there.
Ereztem szépséges csillanásukat azon az estén, amelyen hazáig követtem a lányt.
EnglishAs though in answer, the first sullen glimmer of dawn stained the eastern sky.
Mintegy válaszul a szavaira, a keleti égen földerengett a hajnal első bágyadt sugara.
EnglishOnly a faint golden glimmer remained to mark their passage, and then that too faded.
Csak egy halvány aranyos csillogás jelezte útjukat, aztán az is elenyészett.
EnglishThere are the lights of my house, he murmured, pointing to a glimmer among the trees.
-Az ott az én házam - mormolta, és a fák közt pislákoló fények felé bökött.
EnglishLight leaked up from beneath the eyeshield, causing the innards of the helmet to glimmer.
A szemfedő mögül fény szivárgott ki, halvány derengésbe vonva a sisak belsejét.
EnglishIt became darker as well, and even the trail shrank to a faint glimmer.
És egyre sötétebb lett, és még az Ösvény is alig látható csillogássá halványodott.
EnglishA glimmer of reflected sun-ight, tall and narrow and angular, rising from the flat waste.
Egy fényvisszaverődés, magas, keskeny, szögletes ez emelkedett a síkság fölé.
EnglishI saw the black bulk of it against the ghostly glimmer of the surf pouring across her bows.
Sötét tömbje kiemelkedett a hajó orrán átzúduló tajték kísérteties csillogásából.
EnglishA bridge it was, but a perilous one, scarcely more than a glimmer in the air.
Híd, de életveszélyes híd, alig több, mint némi csillogás a levegőben.
EnglishKyp's eyes narrowed, then he felt a glimmer of the old vendetta against the Empire.
Kyp szeme összehúzódott, amint a Birodalom elleni vérbosszúra gondolt.
EnglishI saw the glimmer of his blue eyes, wintry flames, indistinct yet burning fiercely.
Láttam kék szemének jeges lángját, amint elmosódottan, de vakítóan ég.
EnglishDimming the dagger's glow to a glimmer, Guyal passed through the door, with Shierl coming after.
Guyal gyengébbre állította a tőr fényét, belépett az ajtón; Shierl a nyomában.
EnglishShe sees the glimmer of gold like feral eyes far back in a cave.
Az arany úgy szikrázik Jessie felé, mint barlang mélyéből egy vadállat szeme.
EnglishInside the chapel there was a glimmer of light, the light they always kept in their sanctuary.
A kápolnában halvány fényt látott, a szentélyben mindig égett egy kis fény.
EnglishHe turned to see the glimmer of THE CARDINAL OF THE KREMLIN -519 a flashlight.
És, ahogy hátrafordult, egy elemlámpa fényét pillantotta meg.
EnglishBut we've got a glimmer of light now, and every minute the case is getting clearer.
Ám most, hogy már szert tettünk egy pislákoló fénysugárra, az ügy percről percre világosabbá válik.
EnglishThe glimmer faded quickly, though, as he bit into the delicious roast fowl.
Ám az érdeklődést hamar elnyomta benne az ízletes pulykasült.
EnglishThere was a vague glimmer of doubt starting to get born in her somewhere.
Valahol a tudata mélyén halványan pislákolni kezdett a kétség.