EN glide
volume_up
{zelfstandig naamwoord}

1. algemeen

glide (ook: crawl, gliding, slide)
glide
glide

2. taalkunde

glide

Synoniemen (Engels) voor "glide":

glide

Voorbeeldzinnen voor "glide" in het Hongaars

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishWe might have to start the glide-bomb and decoys witf a dead-reckoning position.
hogy a siklóbombákat és az elterelő rakétákat fura szögből kell kilőnünk.
EnglishIn this form, she could glide along swiftly, without worrying about noise.
Ebben a formában gyorsan siklott előre és nem kellett a zajokkal törődnie.
EnglishCandy let his right hand glide over the cover of the scrapebook, seeking ... seeking...
Candy a jobb kezével lassan végigsimította a füzet borítóját, keresgélt...
EnglishThat's something, Jonathan said rolling to glide inverted for a while.
Érdekes gondolat felelte Jonathan, miközben a hátára fordult és így siklott egy darabig.
EnglishOnly his long idle glide from high altitude left him with enough to make some decisions .
Szerencse, hogy a nagy magasságból lassú siklórepüléssel süllyed, így van ideje dönteni...
EnglishAt last our sternway was checked and we began to glide slowly ahead.
Végül hirtelen abbahagytuk a farolást, és lassan elkezdtünk előresiklani.
EnglishThis flying business is all very well, but you can't eat a glide, you know.
Szép, szép ez a repülés-dolog, de a siklást nem lehet megenni.
EnglishA shadow rose, blotting out starlight, to glide forward with silken speed into the dark room beyond.
Egy sötét alak takarta ki a csillagok fényét, és surrant be selymesen a sötét szobába.
English♫ ♫ My feet, they glide and float, ♫ ♫ my eyes, they lure and glow.
♫ ♫ Bőröm fehérebb, akár a hó, ♫ ♫ Hangom érzéki, vérforraló.
EnglishWe've solved the horizon glide and the balance issues.
[Új faj] Megoldottuk a vízszintes siklást, és az egyensúlyi problémát.
EnglishWell, good-bye, he added as the train began to glide down the platform.
Na akkor isten áldja magukat! tette hozzá, amikor a vonat lassan megindult, hogy kigördüljön a pályaudvarról.
EnglishA flutter-glide would petrify him, but power games those he loved.
Nem biztos, hogy a légsiklóra fel mert volna szállni, de a hatalmi harcok veszélyét annál inkább élvezte.
EnglishThe Chelgrian watched the beautiful city glide past for a while.
A kelgir sokáig figyelte a folyóról feltáruló várost.
EnglishThe men from Glide and Winston and Lookinglass simply did not seem to care all that much.
A glide-i, winstoni és lookinglassi elöljárókra egyszerűen nem hatott felvillanyozóan mindaz, amit Gordon elébük tárt.
EnglishThey went soundlessly, their movements smooth and practiced, their dark forms seeming to glide across the earth.
Némán haladtak, sima és gyakorlott mozdulatokkal, sötét alakjuk mintha siklott volna a föld fölött.
EnglishThe damn thing weighs a ton and a half but can glide twelve miles when released at low altitudes.
Az egész nyom egy tonnát vagy másfelet, de tizenkét mérföldet csúszik, ha alacsony repülési sebességnél oldják ki.
EnglishThey climb and descend stairs three or four at a time, in a lope, but never glide through the air as do movie ghosts.
Inkább másznak, vagy könnyedén ugranak, de soha nem siklanak a levegőben, ahogy a filmbéli szellemek.
EnglishTo glide without seeming to take steps, to assume physical positions that are uncomfortable or impossible for mortals.
Siklani, mintha nem is lépnék, halandóknak kényelmetlen vagy lehetetlen testtartásba facsarni magamat!
EnglishBetter they should know I was something monstrous than for me to glide through the world unrecognized by those upon whom I preyed.
Inkább tudják, hogy szörnyeteg vagyok, mint hogy félreismerten ólálkodjam zsákmányaim világában.
EnglishIf you bring it in tighter, you get a better glide.
Ha jobban összehúzza, jobban fog siklani.