EN

to get into {werkwoord}

volume_up
to get into (ook: to balk, to shun)
He'll get most of Avery's files, so it's familiar territory.
Hozzá kerül Avery legtöbb aktája, úgyhogy ismerős anyagokkal fog találkozni.
Must take a lot of money to get one of these groups up and running.
Biztos sokba kerül egy ilyen csapatot beindítani.
If it comes under Federal statutes, we'll get a lot of help.
Ha a szövetségi rendőrséghez kerül az ügy, rengeteg segítséget kapunk.
That was when Sills said he'd get into the boat.
Sills ekkor azt mondta, beszáll a csónakba.
Then cut his losses, get out via the booths, dial at random and keep running.
Akkor menti a veszett fejsze nyelét, beszáll egy fülkébe és találomra tárcsáz, és menekül.
Viszont, ha nyersz, ő is beszáll.
If he picks up a book in the bookstore, he can get an Amazon rating -- it gets projected right on the cover of the book.
Ha felvesz egy könyvet a könyvesboltban, kaphat egy értékelést az Amazonról, amit a könyv borítójára vetít.
felvesz vmilyen órát
That the reason she hadn't gone for the door was because of what would have happened to Tad if the dog had gotten to her before she could get inside.
Hogy azért nem futott az ajtóhoz, mert féltette Tadet, mi lesz vele, ha a kutya elkapja, mielőtt bejut a házba.
So no, any attempt to keep him out of Poland was probably doomed to failure, and, once attempted, if the Pope did get into Poland, that would be an epic disaster.
Lengyelországból kirekeszteni őt tehát reménytelen próbálkozás lett volna; ha viszont bejut a szülőhazájába, az kész katasztrófa.
Finally on the afternoon of October 20, he told his secretary he would get into that house and see his niece even if he had to break down the door.
Végül október huszadika délutánján azt mondta a titkárnőjének, hogy akkor is bejut abba a házba, és megnézi az unokahúgát, ha az ajtót kell betörnie érte!
to get into (ook: to fall on, to come into)
Nevile Strange and Audrey Strange get a cool fifty thousand each.
Nevile Strange és Audrey Strange kerek ötven ezerhez jut fejenként.
Clearly these half-shredded moccasins would get him nowhere.
Világos, hogy ebben a félig szétfoszlott mokaszinban nem jut messzire.
If we have any luck day after tomorrow, well get plenty.
Ha egy kis szerencsém lesz holnapután, megint bőven jut mindkettőnknek.
to get into
To get under the skin, as it were, of your criminal.
Hogy úgy mondjam, belebújik a bűnözők bőrébe.
to get into (ook: to stick in)
to get into
to get into
beletesz vmit vmibe
to get into
volume_up
belecsöppen {ww.}

Vergelijkbare vertalingen voor "to get into" in Hongaars

get zelfstandig naamwoord
to get werkwoord
Hungarian
into voorzetsel
Hungarian

Voorbeeldzinnen voor "to get into" in het Hongaars

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishI wonder how long it'd take me to get back to Cimmura,' he said in an icy voice.
Azon gondolkodom, mennyi időmbe telne visszamenni Cimmurába mondta jeges hangon.
EnglishAll we have to do is get back out of the driveway and get pointed down the bill.
Csak annyi kell, hogy kifaroljunk, és az autó orrát a dombnak lefelé irányítsam.
EnglishAfter that, John's father read every book about bears he could get his hands on.
Ezután John apja minden könyvet elolvasott a medvékről, amihez csak hozzájutott.
English`Then we go to Rome, you and I, and we get drunk together on good Italian wine!'
Akkor jössz velem Rómába, és leisszuk magunkat jó itáliai borral! súgtam vissza.
EnglishThe important thing was to get beyond what Janas had thought of as the 'q-zone'.
A legfontosabb, hogy túljussanak azon, amire Janas úgy gondolt, mint q övezetre.
EnglishI mean KGB, and not just KGB, used to torture in order to actually get this data.
Úgy értem a KGB, és nem csak ők, régebben kínzással jutott ezekhez az adatokhoz.
EnglishBruiser's too smart to get in the middle of it, but he's always on the fringes.
Bruiser túl okos ahhoz, hogy nagyon belekeveredjen, de azért ott van a közelben.
EnglishAnd the first thing is, get into that tub while I try to find you some clothes.'
És most az az első, hogy te megfürdesz, és én addig keresek neked valami ruhát.
EnglishHe is going to get more than the engagement: he is going to get us in codecision.
A részvételnél is többet akar elérni: rá akar venni bennünket az együttdöntésre.
EnglishYou'd better get busy on your book-borrowing if any good's to come of it, I said.
Kapkodd magad a könyvkölcsönzéssel, mert rövidesen már nem lesz érdemes mondtam.
EnglishNothing you'd get up in the middle of the night and write home to mother about.
Semmi olyasmi, ami miatt fölkelsz az éjszaka közepén, és levelet írsz a mamának.
EnglishDavin didn't get an answer from his instructor, still back in the weapons cache.
Nem kapott választ az oktatótól, aki még mindig a fegyverfülkében tartózkodott.
EnglishIt took her thirty seconds to reach the school gate and get out into the street.
Harminc másodpercen belül kint volt az iskola kapuján, és már az utcán szaladt.
EnglishThere have always been private companies that tried to get round this situation.
Mindig akadtak olyan magáncégek, amelyek megpróbálták megkerülni ezt a helyzetet.
EnglishWe're not going to skulk off and get married... as if we're ashamed of ourselves.
Nem fogunk elsettenkedni, és megházasodni valahol, mintha szégyellnénk magunkat.
EnglishShe's used to having me away, and we'll get a routine figured out in a day or so.
Megszokta, hogy nem vagyok otthon, és néhány napon belül kialakul valami rutin.
EnglishEven Jabba had given up trying to get a percentage of his nonexistent takings.
Még Jabba is felhagyott azzal, hogy százalékot követeljen nemlétező forgalmából.
EnglishLike everybody else on Mars, Bee and Chrono have learned to get along all alone.
Mint a Marson mindenki, Bee és Chrono is megtanulta, hogy egyedül boldoguljon.
EnglishThe fires were dying down, having devoured all they could get their tongues to.
A tüzek már kialvóban voltak; a lángok mindent felemésztettek, ami éghető volt.
EnglishThey could get all the dope about my life from Rhoda - and there's nothing there.
Az életemről mindent megtudhatnak Rhodától, nem mintha bármi érdekes volna benne.