EN to gather
volume_up
[gathered|gathered] {werkwoord}

The French President has announced a plan: he is going to condemn those responsible and gather everyone around the table for discussions.
A francia elnök bejelentett egy tervet: el fogja ítélni a felelősöket és mindenkit összegyűjt az asztal köré tárgyalásokra.
to gather
to gather

Voorbeeldzinnen voor "to gather" in het Hongaars

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishHe didn't stop to gather them, but charged into the thick of the nearest enemies.
Meg sem várva, hogy csatarendbe álljanak; azon nyomban az ellenségre támadtak.
EnglishIt would gather information, it would put up a portal, it would have experts, etc.
Információt fog gyűjteni, portált fog üzemeltetni, lesznek saját szakértői stb.
EnglishThe Colonel had collected liars all his life, as some men gather postage-stamps.
Az ezredes világéletében gyűjtötte a hazugokat, ahogyan más bélyeget gyűjt.
EnglishYou were told to gather what you needed for your journey, Caerid Lock observed.
Azt mondták, szedd össze, amire utazásodhoz szükséged van szólt Caerid Lock.
EnglishHe paused, to gather his courage and to make his voice steady as he went on.
Szünetet tartott, hogy összeszedje a bátorságát, és leküzdje hangjának remegősét.
EnglishLet the opposing force pull you down, gather its energy for the spring back.
- El tudná készíteni nekem ezeknek a tárgyalásoknak a kivonatolt jegyzőkönyvét?
EnglishThis expedition of mine has come hither to punish them and gather information.
Ezt az expedíciót azért szerveztük, hogy megbüntessük őket, és adatokat szerezzünk.
EnglishI gather that our opinions of the good Primate more or less coincide,' he suggested.
Gyanítom, a véleményünk a jó primátussal kapcsolatban többé-kevésbé megegyezik.
EnglishThemulefa loved them, but it was hard for them to move on the sand and gather them.
A mulefák kedvenc csemegéje, de keserves kerekezniük, hajolgatniuk érte a homokon.
English'Gather up what you'll need while I go get the man who's going to go with you.
Szedj össze mindent, amire szükséged lesz, én közben szólok az útitársadnak.
EnglishHe watched the street and the traffic for a while, then left to gather his colleagues.
Egy ideig még üldögélt és nézelődött, aztán elment, hogy megkeresse a kollégáit.
EnglishShe looked so forlorn he wanted to gather her to himself and kiss her again.
Olyan árvának látszott, hogy Michael szerette volna átnyalábolni és összecsókolni.
EnglishI regret the fact that this amendment did not gather the necessary majority.
Sajnálatosnak tartom, hogy ez a módosítás nem kapta meg a szükséges többséget.
EnglishI want you to gather all of your notes and samples and secure them to your sled.
Szedd össze a jegyzeteidet, a mintáidat, és tegyél fel mindent a bobodra!
EnglishI gather you intend to involve yourself in that particular reshaping, if you can.
Ha jól sejtem, szeretnél részt venni ebben az újraformálódásban, ha lehet.
EnglishI gather no human was killed; this is fortunate, since our funds are low.
Ha jól értettem, emberéletben nem esett kár; ez szerencse, mert kevés a pénzünk.
EnglishThe magician said, I entertain the sightseers as they gather for the show.
- Én szórakoztatom a nézőket, amíg gyülekeznek a műsorhoz - folytatta a varázsló.
EnglishBecause only Don't-Bees smoke,' she said, and began to gather up the dishes.
Mert az igazi jó kiscserkészek nem dohányoznak mondta, és összeszedte a tányérokat.
EnglishAt the last possible moment, Wil managed to gather the fire before him like a shield.
Wilnek az utolsó pillanatban sikerült pajzsként összegyűjtenie maga előtt a fényt.
EnglishHe had been right about there being more places along the route to gather ghosts.
Jó ítélte meg, hogy útközben lesznek olyan helyek, ahol további kísérteteket gyűjthet.