"gallery" vertalen - Hongaars

EN

"gallery" in het Hongaars

EN

gallery {zelfstandig naamwoord}

volume_up
gallery (ook: loft, portico)
With the aid of a gallery director for the investment part? he asked.
A galéria igazgatója segít, ha befektetni akar?
This is from the show called "Invisible," at Talwar Gallery.
Ez a Talwar Galéria "Láthatatlan" kiállításán készült.
Once hed deposited him outside the gallery door, he returned to await Carrions next instruction.
Amint lerakta a galéria bejárata előtt, visszatért Kremátorhoz további utasításokért.
gallery
He was studying the paintings on the walls of the gallery when Carrion came in.
A képtár falán lévő festményeket nézegette, amikor Kremátor belépett a helyiségbe.
Every time we leave the house we go by the art gallery and slow down.
Akárhányszor elmegyünk otthonról,...elhaladunk a képtár mellett és lelassítunk.
Displays the contents of the Gallery as small icons, with title and path information.
Cím- és útvonal-információkat is tartalmazó, kis ikonokként jeleníti meg a Képtár tartalmát.
The gallery erupted into a chorus of boos and jeers.
A karzat fújolni és tapsolni kezdett.
A square balustraded gallery ran round the top of the old hall, approached by a double stair.
Az ódon terem emeleti részén balusztrádos karzat futott körül, ahová kettős feljárat vezetett.
A karzat elcsendesedett.
The gallery shone in the light of the moon.
Az erkély csillogott a holdfényben.
gallery (ook: gateway)
It was in a vintage building with a flat above and an iron gallery that covered the sidewalk.
Príma ház volt, az emeleten lakás, a földszinten kovácsoltvas tornác.
It revealed starkly and beautifully the farthest end column of the high second gallery and, beneath the bracketed cornice, the bougainvillea vine tumbling down luxuriantly from the roof.
Gyönyörű, tiszta vonalakkal rajzolódott ki rajta az emeleti tornác utolsó oszlopa, és a konzolos csatornapárkány alatt a tetőről aláomló bougainvillea buja áradata.

Synoniemen (Engels) voor "gallery":

gallery

Voorbeeldzinnen voor "gallery" in het Hongaars

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishHe heard somebody in the observers' gallery crying out, and then being quieted.
Hallotta, hogy valaki a nézők között felsikolt, aztán az illetőt elhallgattatták.
EnglishUh... let me, as owner of this gallery give you a little bit of friendly advice.
Engedje meg, mint a kiállítás házigazdája,...adjak egy baráti jótanácsot!
EnglishSparhawk and Talen mounted to the gallery where they ustomarily sat with their friends.
Sparhawk és Talen felmentek a galériára, ahol helyet foglaltak barátaik mellett.
EnglishWith hands jerking, shaking, she grabbed his arm, staggered back into the gallery.
A lány remegő kézzel megragadta a karját, és visszatámolygott a galériába.
EnglishTo insert a Gallery object, select the object, and then drag it into the document.
Egy képtárobjektum beszúrásához jelölje ki az objektumot, majd húzza be a dokumentumba.
EnglishHe turned and looked out at the floor of the gallery, thirty metres below.
Az áttetsz ajtólapon át lepillantott az átriumudvarra, jó harminc méterrel lejjebb.
EnglishThe High Chancellor led them into the main gallery and indicated benches along the wall.
A főkancellár bevezette őket egy terembe, és a fal mellett álló padra mutatott.
EnglishWe ran, following Boon, through the kitchen and out onto the back gallery.
Felugrottunk, és Boonnal az élen keresztülrohantunk a konyhán, ki a hátsó tornácra.
EnglishIn a somber mood he left the chamber and continued along the gallery to the Great Hall.
Komor hangulatban elhagyta a szobát, és továbbment a folyosón a Nagy Csarnok felé.
EnglishHe turned and went out onto the little gallery, where he stood staring down at the sea.
Sarkon fordult hát ő is, a kis erkélyre sietett, onnét bámult le a tengerre.
EnglishAdds a new theme to the Gallery and lets you choose the files to include in the theme.
Új témát ad a képtárhoz, és segít kiválasztani a témához tartozó fájlokat.
EnglishIt was well past midnight when I finally rose out of the chair and went out on the gallery.
Jócskán elmúlt éjfél, amikor végre felálltam székemről, és kimentem a teraszra.
EnglishA delegation from the South African Parliament is seated in the official visitors' gallery.
A hivatalos látogatók karzatán a dél-afrikai parlament küldöttsége foglal helyet.
EnglishQuilan swung open a window, letting the sounds of the gallery into the apartment.
Quilan kinyitotta az ablakot, az utca lármája elárasztotta a szobát.
EnglishKing Casmir turned away, and with Queen Sollace strolled down the gallery.
Casmir király elfordult, és Sollace királynével együtt folytatta sétáját.
EnglishFirst Gallery level, he called to two boys who had started to go down to the ground floor.
Az első emeleti szinten szólt oda két fiúnak, akik már indultak lefelé a földszintre.
EnglishThe corridor was exactly like a shooting gallery, and he got two men with as many bursts.
Ötven méternyivel arrébb, Bondarenko hirtelen új fenyegetéssel találta magát szemközt.
EnglishI shall drop from the gallery at this end of the room and take Sauvage prisoner.
Én leugrom a karzatról a terem végében és foglyul ejtem Sauvaget.
EnglishA few steps along the gallery, Aillas paused beside a uniformed footman.
Alig néhány lépést tettek a folyosón, amikor Aillas megállt egy egyenruhás lakáj előtt.
EnglishA gallery of monstrous doll-faces - pink vacuous faces, full of goofy optimism.
Babaarcgyűjtemény rózsás, üres, bárgyú optimizmust sugárzó arcok.