"forthwith" vertalen - Hongaars

EN

"forthwith" in het Hongaars

EN forthwith
volume_up
{bijwoord}

forthwith (ook: speedily)
In this event, consultations shall be initiated forthwith by the Commission.
Ebben az esetben a Bizottság haladéktalanul konzultációk tartását kezdeményezi.
They shall forthwith inform the Commission of any such amendment.
Minden ilyen módosításról haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.
THEY SHALL FORTHWITH INFORM THE COMMISSION THEREOF .
A tagállamok ezekről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.
forthwith (ook: forthright, immediately, instantly, now)
THIS IS EXTREMELY UNWISE, AND SHOULD BE VACATED FORTHWITH.
RENDKÍVÜLI MEGGONDOLATLANSÁG, AZONNAL TÁVOZZANAK!
The wagonette was paid off and ordered to return to Coombe Tracey forthwith, while we started to walk to Merripit House.
Kifizettük a kocsist, és azonnal visszaparancsoltuk Coombe Tracey-be, majd gyalog indultunk tovább a "Csendes fészek" felé.
The agency's definitive work schedule and budget shall be adopted by the Member State concerned not later than 31 October each year and shall be forwarded to the Commission forthwith.
(2) Az érintett tagállam legkésőbb minden év október 31-ig elfogadja az ügynökség végleges ütemtervét és költségvetését, és azonnal továbbítja azokat a Bizottságnak.

Voorbeeldzinnen voor "forthwith" in het Hongaars

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishShe, nothing loath, obeyed forthwith, and the Angel lay down beside his devotee.
Mit is az szíves engedelmességgel nyomban megcselekedett, az angyal pedig odafeküdt ájtatos híve mellé.
EnglishNaertho, I'd like another bottle of tripleshroom sherry by my bedside, forthwith.
Naertho, kérnék még egy üveg háromgombást az ágyam mellé.
EnglishAnd they forthwith left their nets and father, and followed him.
Rögtön otthagyták a bárkát apjukkal egyetemben, és a nyomába szegődtek.
EnglishThe Commission shall inform the other Member States forthwith and give its opinion on the matter.
A Bizottság ezzel kapcsolatosan tájékoztatja a többi tagállamot, és véleményezi az ügyet.
EnglishWho, forthwith taking with him soldiers and centurions, ran down to them.
Katonákat és tiszteket vett maga mellé, s máris ott termett.
EnglishHe put in an appearance at lectures simply to answer to his name, and after thus attesting his presence, departed forthwith.
Eljárt az órákra, hogy ott legyen a névsorolvasáson, de miután igazolta jelenlétét, odébbállt.
EnglishAnd forthwith he advanced to the bell and pressed it.
Ezzel előrelépett, és megnyomta a csengőt.
EnglishHer busy imagination got to work forthwith.
Élénk képzelőtehetsége ezzel máris működésbe lépett.
EnglishThen, Comrade Major General, you will detach him from his duties forthwith and require him to report to this address.
Akkor, vezérőrnagy elvtárs, nyomban mentse föl mostani feladatai alól, és utasítsa, hogy jelentkezzen ezen a címen.
EnglishWhy was he not brought forthwith before the council?
Miért nem hozták őt a testület elé?
EnglishAnd forthwith his leprosy was cleansed.
Erre az nyomban megtisztult leprájától.
EnglishWe call tonight on Prime Minister Goto to announce his willingness to evacuate Japanese forces from the Marianas forthwith.
Ma este felszólítjuk Goto miniszterelnököt, jelentse be, hogy hajlandó-e kivonni a japán haderőket a Mariana-szigetekről.
EnglishAnd forthwith Jesus obliged his disciples to go up into the boat, and to go before him over the water, till he dismissed the people.
Ezután nyomban szólt a tanítványoknak, szálljanak bárkába, és evezzenek át a túlsó partra, addig ő hazaküldi a népet.
EnglishWe carried out this plan forthwith.
EnglishPronounce the words His Excellency, and these poor folk will forthwith proceed to do what they would not do for their own interests.
Amit ezek a szegény ördögök a maguk szakállára nem tennének meg, az őexcellenciája szó hallatára hanyatt-homlok teljesítik.
EnglishThe lieutenant-colonel sneaked away to the locked stateroom forthwith, let himself in, and closed the door behind him, said Rumfoord.
Az alezredes legott odalopakodott a zárt utasfülkéhez, a kulccsal kinyitotta, bement, és becsukta maga mögött az ajtót mondta Rumfoord.
EnglishShe returned forthwith; the young man's pulse mounted as soon as she entered the room, and fell again as soon as she left it.
Az pedig nyomban bejött; de alighogy a szobába lépett, az ifjúnak érverése megint meggyorsabbodott; mikor pedig a leány kiment, az is alábbhagyott.
EnglishHowever, if these measures are not in accordance with the Opinion of the Committee, they shall forthwith be communicated by the Commission to the Council.
Ha azonban ezek az intézkedések nem felelnek meg a bizottság véleményének, akkor ezt a Bizottság nyomban közli a Tanáccsal.
EnglishWe must draft a European plan to phase out nuclear power forthwith.
Ezért a fokozott biztonság és a biztonsági tesztek nem elegendők: olyan európai tervet kell kialakítanunk, amellyel az atomenergia termelését fokozatosan leállítják.
EnglishGoriot went downstairs with the lady, the stout Sylvie forthwith took her basket and followed the lover-like couple, under pretext of going to do her marketing.
Amikor Goriot úr kikísérte hölgyét, a kövér Sylvie tüstént fogta a kosarát, és úgy tett, mintha a piacra menne, hogy nyomon kövesse a szerelmespárt.