"forsaken" vertalen - Hongaars

EN

"forsaken" in het Hongaars

EN forsaken
volume_up
{bijvoeglijk naamwoord}

Cold clammy winter still held sway in this forsaken country.
Ezt az elhagyott tájat még mindig a hideg és nyálkás tél tartotta uralma alatt.
Like a lover forsaken, he still kept the rendezvous.
Mint egy elhagyott szerető, el-eljárt még a randevúra.
He felt he knew the cities he had left behind though it had been centuries since he'd forsaken them.
Úgy érezte, ismeri a városokat is, amelyeket elhagyott, pedig több száz éve hátat fordított nekik.
forsaken
Mme. de Beauseant's counsels, the words uttered in anger by the forsaken lady, her petulant offer, came to his mind, and poverty was a ready expositor.
Eszébe jutottak a cserbenhagyott Beauséant-né harag sugallta tanításai, kettős értelmű javaslatai: ezeket magyarázattal kísérte a nyomor.

Voorbeeldzinnen voor "forsaken" in het Hongaars

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishIt meant forsaken, and the drow were notorious for their dislike of the term.
A szó azt jelenti átkozott, és a sötét elfek közismerten utálták ezt a szót.
EnglishWhy is it, Hebel, that you insist on making this forsaken wilderness your home?
Hogy lehet ilyen konokul ragaszkodni ehhez az elátkozott vadonhoz, Hebel?
EnglishIt appeared lonely and forsaken, running down to empty ruins in the mist.
Kihaltnak látszott s elfeledettnek, ahogy lefelé futott a ködbe burkolt romvárosba.
EnglishIf we'd landed on your forsaken planet, we'd have gone up in pure light.
Ha leszálltunk volna a bolygódon, csak egy fényvillanás maradt volna belőlünk.
EnglishElliott had not forsaken the leather chair, or the gin, and had no intention of doing so.
Elliott nem mondott le a bőrfoteljéről vagy a ginjéről, és nem is volt szándékában.
EnglishWe have forsaken our values and therefore trampled on Christian values at its expense.
Hátat fordítottunk értékeinknek, és azok kárára magán a keresztény értékeken tapostunk.
EnglishWhitehead had forsaken the study and the chair by the window tonight.
Whitehead aznap estére elhagyta a dolgozószobát és az ablak melletti széket.
EnglishVampire turned rocker Lestat has returned with a new CD, Forsaken.
A vámpírrá vedlett Lestat egy új CD-vel tért vissza, melynek címe Forsaken.
EnglishMy own kind had forsaken me, thrust me out unprotected to the superstitions of the people.
Tulajdon fajtám kitagadott, védtelenül odavetett a babonás népnek.
EnglishBut her mind had forsaken its casing and was drifting away from the flesh it had been hostage to.
De a tudata cserbenhagyta a külső vázat, és elszökött a hústól, mely eddig foglyul tartotta.
EnglishShe will fall into your arms, and we can leave this god-forsaken place.
A karjaidba omlik, és itt hagyhatjuk ezt az átkozott helyet.
EnglishI had to see the forsaken poor living desperately along the banks of the Tiber.
Látnom kellett a mindenkitől elhagyatott ínségeseket, akik az életben maradásért küzdöttek a Tiberis partján.
EnglishHe retreated in front of it, evoking the name of the Savior he'd long ago forsaken: Jesus.
Hotchkiss visszahőkölt a látványtól, a Megváltó nevével az ajkán, melyet már nagyon régóta nem ejtett ki.
EnglishIs there no one who can help this forsaken town...
Hát nincs itt senki, ki segíteni tudna ebben a reményvesztett városban...
EnglishFor all you know, you have been forsaken by all the universe.
Azt hiszitek, magatokra hagyott benneteket az univerzum.
EnglishBut you have forsaken your vows, and you are no longer a priestess.
- De megszegted az esküdet, és már nem vagy papnő.
EnglishYour god has forsaken you, but the Sun shines on me.
Az istened megfeledkezett rólad, a Nap viszont énrám ragyog.
EnglishEverywhere in the silt forsaken stuff, offal and dregs, raised itself on queasy limbs and flapped and paddled toward her.
Az üledékben a szemét és az iszap ingatag végtagokat formált és a lány felé csapkodott.
EnglishNobody is invincible in this forsaken time, Lodovik said.
- Manapság senki sem legyőzhetetlen - mondta Lodovik.
EnglishThat is, My God, My God, why hast thou forsaken me?
Vagyis: "Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem?"