EN felicity
volume_up
{zelfstandig naamwoord}

- Kedves, jó nénim - kiáltott fel elragadtatva -, milyen öröm, milyen boldogság!
Jelenleg Boldogság néven fut...
Phillips visited them all, and this opened to his nieces a store of felicity unknown before.
Philips valamennyiüket végiglátogatta, s ezzel unokahúgainak addig ismeretlen boldogság forrását nyitotta meg.
felicity (ook: chance, fluke, fortune, hit)
felicity (ook: delight, gladness, gratification, joy)
volume_up
öröm {znw.}
- Kedves, jó nénim - kiáltott fel elragadtatva -, milyen öröm, milyen boldogság!
felicity
felicity
felicity (ook: hit, right word)
felicity

Synoniemen (Engels) voor "felicity":

felicity

Voorbeeldzinnen voor "felicity" in het Hongaars

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishTill the next morning, however, she was not aware of all the felicity of her contrivance.
Ügyes tervének szerencsés következményei azonban csak másnap reggel bontakoztak ki.
EnglishHave you anything else to propose for my domestic felicity?
- Egyebet nem tud ajánlani, hogy teljes legyen családi boldogságom?
EnglishOn, what a felicity is it to mankind, said I to myself, that they cannot see into the hearts of one another!
Ó, milyen szerencséje az emberiségnek, mondtam magamban, hogy nem tudunk belelátni egymás szívébe!
EnglishShe was disturbed by no fear for her felicity, nor humbled by any remembrance of her misconduct.
Neki elég volt az a tudat, hogy leánya megesküszik, boldogságát nem féltette, ballépésének emléke nem kínozta.
EnglishHe had lost the narrative felicity of the day before.
Az előző napi víg mesélhetnékje már odalett.
EnglishOnly let me assure you, my dear Miss Elizabeth, that I can from my heart most cordially wish you equal felicity in marriage.
Még csak annyit legyen szabad kijelentenem, kedves Miss Elizabeth, hogy a magam részéről tiszta szívből hasonló boldogságot kívánok kegyednek a házasságban.
EnglishAfter a week spent in professions of love and schemes of felicity, Mr.
Egy hét telt el szerelmi vallomásokkal és boldog tervezgetéssel, de megjött a szombat, amely elszakította a tiszteletest imádott Charlotte-jától.
EnglishHad Elizabeth's opinion been all drawn from her own family, she could not have formed a very pleasing opinion of conjugal felicity or domestic comfort.
Ha Elizabeth csak a maga családi tapasztalatai alapján ítél, nem alkothatott volna valami kedvező képet a házastársi boldogságról vagy az otthon örömeiről.
EnglishIf the dispositions of the parties are ever so well known to each other or ever so similar beforehand, it does not advance their felicity in the least.
Bármilyen jól ismerték a jövendő házastársak egymás természetét, bármennyire hasonló hajlamaik voltak a házasság előtt, ez cseppet sem mozdítja elő boldogságukat.
EnglishI am impatient to taste the felicity you announce; but, to say the truth, I fear that I shall always remain ignorant of it, and that all you have promised me will vanish in words.
Türelmetlen vagyok, meg akarom ismerni a boldogságot, amelyet hirdetsz; de őszintén megvallva, attól félek nem ismerem meg sohasem, és mind amit te ígérsz, szavakban foszlik szét.