"fascination" vertalen - Hongaars

EN

"fascination" in het Hongaars

EN fascination
volume_up
{zelfstandig naamwoord}

fascination (ook: ecstasy, rapture, transport, rhapsody)
First there will be fascination, then greed, and finally desperation.
Először jön az elragadtatás, azután a kapzsiság, végül a kétségbeesés.
He was listening to Henry, veering between impatience and an unexpected fascination.
Henryt hallgatta, a türelmetlenség és a számára is váratlan elragadtatás közt ingadozva.
Valami elragadtatás tükröződött a szeméből.
fascination (ook: allurement, charm, enchantment, lure)
fascination (ook: appeal, charm, draw, enticement)
fascination
fascination

Synoniemen (Engels) voor "fascination":

fascination

Voorbeeldzinnen voor "fascination" in het Hongaars

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishHer fascination with Presley had not begun until sixteen years after his death.
Terri Elvis iránti rajongása csak a Király halála után tizenhat évvel kezdődött.
EnglishThe superior fascination of fiction to fact was always irresistible to Victoria.
A fennálló helyzet valótlanná formálása mindig ellenállhatatlanul vonzotta Victoriát.
EnglishThere was something about Mrs O'Rourke that had an unholy fascination for Tuppence.
Volt valami Mrs. O'Rourke-ban, ami döbbent ámulattal töltötte el Tuppence-et.
EnglishTad stared at the creature in his closet with drugged, horrified fascination.
Tad különös, szinte révült rettegéssel bámulta azt a valamit a szekrényben.
EnglishInside, baby Oscar watched in fascination as the large vehicle zeroed in on the buggy.
A kocsiban a kis Oscar érdeklődéssel figyelte, hogyan közeledik feléje a busz.
EnglishHe didn't entirely understand his intellectual fascination with murder.
Igaz, nem egészen értette saját intellektuális érdeklődését a gyilkosság iránt.
Englishasked Petrofsky, who was watching in fascination.
Ez az izé nem radioaktív? kérdezte Petrovszkij, aki nagy érdeklődéssel nézte Vasziljevet.
EnglishIt took time; but I came to share his fascination over a period of years, yes.
Időbe tellett, de néhány év után én is kezdtem osztani a lelkesedését.
EnglishThe subject held a certain fascination for Director Weir, as you know.
Ez a téma bizonyos mértékig Weir igazgatót is foglalkoztatta, mint azt önök is tudják.
EnglishThe slave stared at me with ever increasing fascination, then his eyes whipped the merchant.
A rabszolga növekvő ámulattal meredt rám, majd a kereskedőre villantotta tekintetét.
EnglishAfter a dozen corridors she no longer knew horror from fascination.
Egy tucat benyíló után már nem tudta megkülönböztetni a rémületet az elragadtatástól.
EnglishAs Antony's grandson the place had a melancholy fascination for him.
Mint Marcus Antonius unokája, ez a hely melankolikus, lebilincselő erővel bírt számára.
EnglishSome hideous fascination with Petronia and Manfred and Arion prevented me from moving.
Valami ocsmány igézet ide kötött Petroniához, Manfredhez, Arionhoz.
EnglishDanny looked at the bland number-plate on the door with uneasy fascination.
Danny szorongva, megbűvölten bámult a nyájas számtáblára az ajtón.
EnglishWhen he looked up and saw the boy staring at him, he misinterpreted the subject of his fascination.
Mikor felnézett, s meglátta a fiú rácsodálkozó tekintetét, félreértette az okát.
EnglishBut a ruthless fascination sustained him, as it had all along.
A határtalan kíváncsiság azonban most is megtette a magáét, ahogy mindvégig.
EnglishWords rose in Aillas' throat, but he held them back, and watched in fascination.
Aillas szeretett volna odakiáltani neki, de inkább hallgatott, és lenyűgözve figyelte a harcoló alakot.
EnglishIn horror and fascination, he watched Ramsey smooth the fluid over the dead woman's limbs.
Elborzadva és lenyűgözve figyelte, ahogy Ramsey végigfolyatja a szert a halott nő végtagjain.
EnglishOther people's fascination with it only proved to Candy that men and women were members
A szex valami elmondhatatlanul taszító cselekvés volt a számára.
EnglishI know the fascination uncut diamonds have for this deicide race.
Tudom jól, mily lenyűgöző hatást gyakorolnak a nyersgyémántok ezen istengyilkos fajzatra.