EN fascinating
volume_up
{bijvoeglijk naamwoord}

fascinating (ook: enchanting, entrancing, glamorous)
A fascinating race, but we're ahead in the neuromuscular field.
00:29:11.79,00:29:12.08 Egy elbűvölő verseny, de előttünk az újizom mező.
A fascinating race, but we're ahead in the neuromuscular field.
00:29:12.08,00:29:15.92 Egy elbűvölő verseny, de előttünk az újizom mező.
Fascinating woman - but something queer about her.
Elbűvölő asszony... de volt benne valami furcsa.
fascinating (ook: very interesting)
All of us here know, of course, that space is a fascinating topic.
Mindannyian jól tudjuk persze, hogy a világűr egy nagyon érdekes téma.
It is a fascinating debate, which also involves other issues and certainly better collaboration.
Egy nagyon érdekes vita, amely más kérdéseket is érint, és bizonyosan jobb együttműködést hozna.
Joshua said, This is all quite fascinating, but what does it have to do with Katherine Frye?
Ez mind nagyon érdekes - szólalt meg Joshua -, de mi köze ennek Katherine Frye-hoz?
fascinating
Your conclusion was fascinating and expressed with great passion.
Záróbeszéde magával ragadó és rendkívül szenvedélyes volt.
In fact, she had found the whole experience fascinating.
Tulajdonképpen magával ragadó élmény volt!
And I think you're a fascinating little liar.
Én pedig azt hiszem magáról, hogy elragadó kis hazudozó.
- Hát ez elragadó! - közöltem.
Hiszen ez elragadó!
fascinating

Synoniemen (Engels) voor "fascinating":

fascinating

Voorbeeldzinnen voor "fascinating" in het Hongaars

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishMany of the more curious items were magical, and those were the most fascinating.
A különös tárgyak egy része mágikus erővel bírt, ezek voltak a legcsodálatosabbak.
EnglishAnd I bet you've got all kinds of fascinating theories about the JFK assassination.
És azt is lefogadom, hogy a legfantasztikusabb elképzelései vannak JFK haláláról.
English. - Mr President, it is fascinating as always.
az IND/DEM képviselőcsoport nevében. - Elnök úr, a vita szokás szerint lenyűgöző.
EnglishSuddenly I was becoming sort of acceptable, which I found also fascinating.
Hirtelen elfogadhatóvá kezdtem válni, amit, tudják, szintén izgalmasnak találtam.
EnglishIt is, of course, a very encouraging programme full of fascinating challenges.
Természetesen ez egy nagyon ösztönző program, amely tele van lenyűgöző kihívásokkal.
EnglishI have been personally involved in fascinating talks with many members of this House.
A tisztelt Ház számos tagjával én magam is érdekfeszítő beszélgetéseket folytattam.
EnglishOtherwise, their exotic, fascinating culture is in danger of being completely destroyed.
Máskülönben egzotikus, színes kultúrájukat a teljes pusztulás veszélye fenyegeti.
EnglishMaybe we'll learn something really useful about it, but it's interesting and fascinating.
Lehet, hogy megtudunk valami ténylegesen hasznosat is, de érdekes és lenyűgöző.
EnglishPerhaps it was only that all the details of the work were so fascinating.
Talán csak azért tettem, mert olyan igézők voltak ennek a képnek a részletei.
EnglishIt's a fascinating theory, Miss Grey - quite in line with modern thought, I'll admit.
Lebilincselő elmélet, Miss Grey, és el kell ismernem, egybevág a modern tudománnyal is.
EnglishIt seemed to me that I had never met so fascinating and so thoughtful a man.
Nohát, még sohasem találkoztam ilyen lebilincselő és figyelmes emberrel.
EnglishThis discussion is fascinating on an ethical, political and even technical level.
Ez a vita lenyűgöző etikai, politikai, sőt, még technikai szinten is.
EnglishBut to me, they are fascinating objects to visually narrate a story.
De számomra ezek lenyűgöző tárgyak, melyekkel vizuálisan mondható el egy történet.
EnglishWhile I find that fascinating, Data, we really need that door open!
El vagyok ragadtatva Data, de most már sürgősen ki kellene nyitni ezt az ajtót!
EnglishIt isn't merely that it's a hermaphrodite, that I could well endure and find fascinating.
Nemcsak azért, mert hímnős, azt simán elviselném, sőt izgalmasnak találnám.
EnglishI should like to congratulate you once again, Commissioner, on a fascinating publication.
Szeretnék még egyszer gratulálni Önnek, biztos úr, a lenyűgöző kiadványhoz.
EnglishHe sat right down beside me, leaning over me as though I were the most fascinating specimen.
Leült mellém, és úgy hajolt fölém, mintha a legkülönlegesebb látvány volnék.
EnglishWell, I understand that you've made some fascinating discoveries in the field of consciousness.
Nos, értesülésem szerint önök lenyűgöző felfedezésekre jutottak a tudat terén.
EnglishTaken altogether, they offer a fascinating perspective... on ancient history.
Mindez együtt érdekes tanúlmányt nyújt... az őskori történelemből.
EnglishFascinating, the advanced materials used to construct this station.
Lenyűgöző, hogy milyen modern anyagokat használtak az állomás építéséhez.