"farsighted" vertalen - Hongaars

EN

"farsighted" in het Hongaars

EN

farsighted {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up

Synoniemen (Engels) voor "farsighted":

farsighted

Voorbeeldzinnen voor "farsighted" in het Hongaars

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishIf we take a more far-sighted approach, the Arab spring is also very important.
Ha pedig még messzebbre tekintünk, láthatjuk, hogy az arab tavasz is nagyon fontos.
EnglishAn international agreement would be more appropriate and far-sighted.
Megfelelőbb és messzebbre tekintő lenne egy nemzetközi megállapodás.
EnglishWe hope that the country's leaders will be bold and far-sighted.
Reméljük, hogy az ország vezetői bátrak és előretekintőek lesznek.
EnglishThe fisheries policy that the EU should advocate must be permeated by long-term and far-sighted thinking.
Az EU halászati politikáját hosszú távú és előrelátó gondolkodásnak kellene áthatnia.
EnglishThe crisis is calling for much bolder and more far-sighted policies than you have in mind.
A válság sokkal merészebb és körültekintőbb politikákat tesz szükségessé, mint amelyek Önt foglalkoztatják.
EnglishSome of what is contained in the Stockholm Programme is not liberal, and neither is it humane or far-sighted.
A stockholmi program egyes részei nem liberálisak, és sem nem humánusak, sem nem előrelátók.
EnglishThis is a successful compromise which is evidence of the far-sighted approach of everyone involved.
Ez a sikeres kompromisszum bizonyítéka a minden érintettet figyelembe vevő, jövőbe tekintő megközelítésnek.
EnglishNow the decision has opened the door to a fairer and environmentally more far-sighted approach.
A mostani döntés megnyitotta az utat egy méltányosabb és környezetvédelmi szempontból szélesebb látókörű döntés előtt.
EnglishMr Monnet and Mr Schuman were very far-sighted people.
Monnet és Schuman urak igen előretekintőek voltak.
EnglishIt could only do the EU good to be more far-sighted.
Az EU-nak csak javára válik, ha sokkal előrelátóbb.
EnglishThe governments of these countries have been very far-sighted, but there is a great deal of hypocrisy in the matter.
Ezen országok kormányai nagyon előrelátóak voltak, de van egy nagy adag képmutatás is ebben a dologban.
EnglishIt was Utopia, all planned for Hancock County by some wonderfully farsighted people in Las Vegas.
Valóságos meseország, amelyet Las Vegasban tervezett néhány bámulatosan széles látókörű ember egyenesen Hancock megye számára.
EnglishThe fisheries policy that the EU should instead advocate must be permeated by long-term and far-sighted thinking.
Az EU által ehelyett támogatandó halászati politikát hosszú távú és előretekintő gondolkodásnak kell jellemeznie.
EnglishIt asks you to be far-sighted, for the benefit of the cause that brings us together: the creation of political Europe.
Arra kéri Önt, hogy tekintsen messzire azon ügy érdekében, amely összehoz bennünket: a politikai Európa létrehozása érdekében.
English'Farsighted,' Uhlander said.
- Nem, előrelátók - felelte Uhlander.
EnglishSecondly, I share the concerns and we are working towards a prudent and far-sighted buildings policy for security and for staff.
Másodsorban, osztom az aggályokat, óvatos, messze előre tekintő ingatlanpolitikán dolgozunk a biztonság és a személyzet érdekében.
EnglishIn terms of content, we believe our proposal is more far-sighted and that it is the one that enables a coherent foreign policy.
Ami a tartalmat illeti, úgy véljük, javaslatunk ennél tágabb látókörű, és olyan javaslat, amely következetes külpolitikát tesz lehetővé.
EnglishWhat is needed is not complaints, however, but effective cooperation to tackle the current crisis in a constructive and far-sighted manner.
Ahhoz, hogy a jelenlegi válságot konstruktív és előrelátó módon oldjuk meg, nem panaszkodásra van szükségünk, hanem hatékony együttműködésre.
EnglishMadam President, I would like to congratulate the Commissioner on the communication on partnerships, which adopted a quick and far-sighted approach.
Elnök asszony! Szeretnék gratulálni a biztos úrnak a partnerségekkel kapcsolatos közleményért, amely gyors és távolba mutató megközelítést fogadott el.
EnglishHowever, I also have to say that it is the large companies and some of the Member States that have succeeded here, and not the far-sighted European politicians.
Mindazonáltal, azt is meg kell mondanom, hogy itt a nagy vállalatok és néhány tagállam járt sikerrel, és nem az előrelátó európai politikusok.