EN

family {zelfstandig naamwoord}

volume_up
1. algemeen
`We are an old family, Father,' Carl said, as they went back into the double parlor.
Mi régi család vagyunk, atyám mondta Carl, miközben visszatértek a kettős szalonba.
`Honey, they could turn everybody against us, old family like that!'
Szívem, ezek az egész világot ellenünk fordíthatják, egy ilyen régi család!
2. sociologie
So when is a family not a family, and an adopted child is - well, what exactly?
Szóval mikor nem család egy család, és az örökbefogadott gyermek - na, ő mi is pontosan?
Rowan, the family, the family first, all the family.
- Rowan, a család, elsősorban a család, az egész család!
If the family's satisfied - But the family wasn't, Uncle Timothy, said Rosamund.
- Csakhogy a család nem nyugodott meg, Timothy bácsi - szakította félbe Rosamund.

Voorbeeldzinnen voor "family" in het Hongaars

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishEvery effort must therefore be made to protect a child's right to a family life.
Minden erőfeszítést meg kell tenni a gyermekek családhoz való jogának védelmében.
EnglishFor all I knew they were all dead, your brother, and the Greek merchant family.
Akár azt hihettem volna, hogy ő is meghalt a görög kereskedő családjával együtt.
EnglishThe motto of the mongoose family, so Mr Kipling tells us, is: 'Go and find out.'
Mr. Kipling szerint a mongúzcsaládnak az a jelmondata, hogy Eridj, és nézz utána".
EnglishAnd so he had to set aside all thoughts of past dangers to his immediate family.
Neki pedig félre kell tennie a gondolatot, hogy milyen veszélyben volt a családja.
EnglishKarolina's family and friends received e-mails containing pornographic material.
Karolina családja és barátai pornográf tartalmú elektronikus leveleket kaptak.
EnglishThis is a picture of my family, my four siblings -- my mom and I -- taken in 1977.
Ez a családom fényképe, a négy testvérem, édesanyám és én, ez 1977-ben készült.
EnglishAnd I know what has been done to her in this damn family for the past eight years.
És tudom, mit csináltak vele ebben az átkozott családban az elmúlt nyolc évben.
EnglishAll of this has a dimension in relation to the family, the basic unit of society.
Valamennyinek van a családhoz, a társadalom alapvető egységéhez kötődő dimenziója.
EnglishI don't remember much about my own family, except that I was separated from them.
A saját családomról nincsenek emlékeim, csak annyi, hogy elválasztottak tőlük.
EnglishI would see Africans in the same way that I, as a child, had seen Fide's family.
Ugyanolyannak látnám az afrikaiakat, amilyennek gyerekként Fide családját tartottam.
EnglishAthan was also a prolific family: there were a score of sons, nearly all legitimate.
Azután elmeséli a kalandját az útonállóval, akinek varázskard volt a birtokában.
EnglishBut still there it is--no one wants a member of their own family hanged, do they?
De azért mégis... senki se szeretné, ha egy családtagját felakasztanák, igaz?
EnglishSo, Chavez thought, now the danger to his family was a goddamned spectator sport.
A családomat fenyegető veszély immár átkozott látványossággá vált, gondolta Chávez.
EnglishNo one leaves this property without express permission of a member of the family.
A házból senki sem távozhat valamelyik családtag egyértelmű engedélye nélkül.
EnglishThat unpleasant intimacy would have tested his commitment to his new family.
Ez a kellemetlen intimitás lehetett a próbája az új családja iránti odaadásának.
EnglishMajor Zaitzev, Oleg Ivanovich, he and his family died in a hotel fire in Budapest.
Oleg Ivanovics Zajcev elvtárs és a családja meghalt egy szállodatűzben Budapesten.
English'To return to the point, it was mostly the women in our family who were witches.
Hogy visszatérjek a tárgyhoz, a mi családunkban többnyire a nők voltak boszorkányok.
EnglishHe was weeping for love, for family, for friendship, for truth, for civilization.
Siratta a szerelmet, a családot, a barátságot, az igazságot, a civilizációt.
EnglishAnd the United States up there is getting for longer life, keeping family size.
Az Egyesült Államok ott fent rámegy a hosszabb életre, és tartja a családok méretét.
EnglishSo basically, no one would accept family planning if their children didn't survive.
Alapvetően, senki nem fogadná el a családtervezést, amíg a gyerekek meghalnak.