"to falter" vertalen - Hongaars

EN

"to falter" in het Hongaars

EN

to falter [faltered|faltered] {werkwoord}

volume_up
She falters for a second, lowers the magazine to her lap and looks at me.
Kelly kicsit tétovázik, ölébe teszi a képes újságot, aztán rám néz.

Voorbeeldzinnen voor "to falter" in het Hongaars

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishIf they falter or hesitate, they are lost, and with them all of the Southland.
Ha késlekednek vagy haboznak, akkor elvesznek és velük együtt vész az egész Délföld.
EnglishIt is extremely important that we agree so that this process does not falter.
A folyamat elakadásának elkerüléséhez rendkívül fontos, hogy megállapodásra jussunk.
EnglishMorgaine colored, but her hands did not falter as she handed Accolon the cup.
Morgaine elpirult, de a keze nem remegett, amikor átadta Accolonnak a kupát.
EnglishNot once did she falter, despite the glass, brick and shrapnel underfoot.
Egyszer sem bizonytalanodott el, akár üvegre, akár téglára vagy srapnelre lépett.
EnglishThe column lifted skyward, and its waters did not falter or dissi- pate.
Az oszlop az ég felé emelkedett, a víz nem fröccsent szét, nem hullott vissza.
EnglishMadam President, Turkey's momentum towards EU accession continues to falter.
Elnök asszony, Törökország lendülete a csatlakozás felé vezető úton továbbra is akadozik.
EnglishHer smile didn't falter for a moment, even though she couldn't possibly know who he was.
A mosoly egy pillanatra sem halványult, pedig a nő nem tudta hová tenni, ki is lehet ő.
EnglishIf Fear reacted to this, his back did not reveal it, nor did his steps falter on the trail.
Ha Fear reagált is erre, nem mutatta jelét, léptei üteme sem változott.
EnglishHer limpid gaze met the dark searching eyes and did not falter.
Victoria most egyenesen a sötét kutató szemekbe nézett és tekintete meg sem rebbent.
EnglishÉomer shall come with me, and see that my aged feet do not falter.'
Éomer majd velem jön, s vigyáz, hogy öreg lábam meg ne tántorodjék.
EnglishAnd if he should falter, the next in line to rule would be a child of four.
Ha kudarcot vall, a következő jelölt egy négyéves gyermek.
EnglishSocial evolutions made the Chaos Worlds falter and die.
A káoszvilágokat a társadalmi evolúció sodorta romlásba, és végül pusztulásba.
EnglishLuke felt a momentary flash of remembered fear that made him falter.
A férfi egy pillanatra elbizonytalanodott: tudta, nem hibázhat.
EnglishThere was no sign of road or track, but Shadowfax did not stay or falter.
Útnak, csapásnak nyoma sem volt, de Keselyüstök egy pillanatra meg nem torpant, még csak nem is tétovázott.
EnglishHe had promised to make certain that she did not falter.
Megígérte, hogy résen lesz, abban az esetben, ha Amberle elgyöngülne.
English'My steps sometimes falter, and it's comforting to have a strong young person at my side.'
A lépteim mostanában kissé bizonytalanok, és megnyugtató érzés egy erős fiatalembert tudni magam mellett.
EnglishThe mayor refused to falter in his sales-pitch.
A polgármester nem hagyta, hogy belezavarják a reklámszövegébe.
EnglishSeagulls, as you know, never falter, never stall.
A sirályok tudvalevőleg sohasem hibáznak, sohasem esnek át.
EnglishFor an agonized instant she felt her will falter, and she was falling backward, back into his waiting head.
Egy halálos pillanatig azt hitte, akarata kudarcot vall, és visszaesett, vissza Mamoulian várakozó agyába.
EnglishThe boy's upstretched, protesting hands began to falter.
A fiú felfelé nyújtott, tiltakozó karja elernyedt.