"falsification" vertalen - Hongaars

EN

"falsification" in het Hongaars

EN falsification
volume_up
{zelfstandig naamwoord}

falsification (ook: counterfeit, forgery, sophistication)
If we consider that falsification is a crime, we had to add sanctions and penalties.
Mivel a hamisítás bűncselekmény, szükség van szankciókra és büntetésekre.
I am therefore opposed to any form of misleading labelling and falsification.
Ezért ellenzem a félrevezető címkézés és a hamisítás minden formáját.
The absence of a framework law encourages falsification, which is an organised crime.
A keretjogszabály hiánya ösztönzést ad a hamisítás számára, amely egyébként szervezett bűncselekménynek számít.

Synoniemen (Engels) voor "falsification":

falsification

Voorbeeldzinnen voor "falsification" in het Hongaars

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishWe have to concentrate on identification or on possible falsification.
A beazonosításra, vagy a lehetséges hamisításra kell koncentrálnunk.
EnglishIn this context, Goldman Sachs is accused of having advised the Greeks in this falsification.
Ebben az összefüggésben a Goldman Sachs bankot azzal vádolják, hogy a görögöknek a hamisításnál tanácsokat adott.
EnglishSadly, over the last few years, we have witnessed an increase in the falsification of medicines here in Europe.
Sajnos az elmúlt néhány év során a gyógyszerhamisítás terén Európában jelentős növekedés tanúi voltunk.
EnglishThe falsification of medicines is a growing problem.
A gyógyszerhamisítás egyre nagyobb problémát jelent.
EnglishWe must condemn the violent repression of the opposition and the falsification of the results of the presidential election.
El kell ítélnünk az ellenzék erőszakos elnyomását és az elnökválasztás eredményeinek meghamisítását.
EnglishFurthermore, it is crucial to create an inspections system and an efficient falsification detection system.
Továbbá létfontosságú egy ellenőrzési rendszer és a hamisítások felderítésére irányuló hatékony rendszer létrehozása.
EnglishIt sees falsification of medicinal products as an organised criminal activity and imposes strict penalties on the offenders.
A gyógyszerhamisítást szervezett bűncselekménynek tekinti és szigorú büntetést szab ki az elkövetőkre.
EnglishThe falsification of medicines is an organised crime that endangers peoples' lives just like narcotics trafficking.
A gyógyszerhamisítás szervezett bűncselekmény, amely emberéleteket veszélyeztet, akárcsak a kábítószer-kereskedelem.
EnglishFalsification of medicinal products harms both the patients and the pharmaceutical companies in the Member States.
A gyógyszerhamisítás mind a betegek, mind a tagállamok gyógyszeripari vállalatai számára negatív következményekkel jár.
EnglishHis name first came to my attention when he was taking a stand against the falsification of statistical data in the Czech Republic.
Neve akkor tűnt fel nekem először, amikor kiállt az ellen, hogy a statisztikai adatokat meghamisítsák a Cseh Köztársaságban.
EnglishIT SHALL HAVE A PRINTED GREEN GUILLOCHE-PATTERN BACKGROUND MAKING ANY FALSIFICATION BY MECHANICAL OR CHEMICAL MEANS APPARENT TO THE EYE .
Zölddel nyomtatott guilloche-mintás háttérrel kell rendelkeznie, amely bármilyen mechanikus vagy vegyi hamisítást szembetűnővé tesz.
EnglishIt would be inappropriate for pharmaceutical manufacturers who are not targets for falsification to bear the high cost of the security devices.
Nem lenne helyénvaló, hogy a gyógyszerhamisításban nem érintett gyógyszergyártók viseljék a biztonsági eszközök magas költségeit.
EnglishEach part shall have a printed guilloche-pattern background making any falsification by mechanical or chemical means apparent to the eye.
Minden résznek nyomtatott guilloche-mintájú háttérrel kell rendelkeznie, amely bármilyen mechanikus vagy vegyi hamisítást szemmel láthatóvá tesz.
EnglishWe also ensure that third countries, where the situation of falsification is even more serious, are considered within our proposal presented here today.
Azt is biztosítjuk, hogy a ma előterjesztett javaslat a harmadik országokra is vonatkozzon, amelyekben még súlyosabb a gyógyszer-hamisítási helyzet.
EnglishWhile, on the one hand, we must gauge the impact of this and reflect on consumption, it is also essential to fight against the increasing falsification of medicines.
Míg egyrészt fel kell mérnünk ennek hatását és a fogyasztást, az is lényeges, hogy felvegyük a küzdelmet az egyre gyakoribb gyógyszerhamisítás ellen.
EnglishThis is particularly important because the falsification of medicinal products has now become a very serious problem, which has widened to include life-saving preparations.
Ez rendkívül fontos, mivel a gyógyszertermékek hamisítása mostanra igen súlyos problémává vált, amely az életmentő készítményekre is kiterjed.
EnglishA directive intended to combat the falsification of medicines without targeting the Internet, which is the largest distribution channel, cannot be justified to the public.
Egy olyan irányelvet, amely az internet kérdésének kihagyásával kíván küzdeni a gyógyszerhamisítás ellen, nem indokolható a közvélemény számára.
EnglishThere has been a gradual progression from, firstly, the sorts of medicinal products that are susceptible to falsification to later include other medicines in secure packaging.
Fokozatos előrehaladás történt, amely azon gyógyszereknél kezdődött, amelyek hamisításra alkalmasak, majd később kiterjedt más, biztonságosan csomagolt gyógyszerekre is.
EnglishFaced with increasing reticence from the inhabitants of its Member States, the European Union seems to be capable of displaying nothing but obfuscation, falsification and concealment.
A tagállamainak lakói elől történő egyre növekvő elhallgatás láttán úgy tűnik, hogy az Európai Unió semmi mást nem képes mutatni, mint zavarosságot, hamisítást és titkolózást.
EnglishThe scientific credibility of the IPCC is undermined by such things as the Climategate affair, the falsification of global temperature trends (Russia and Australia) and the Glaciergate affair.
Az IPCC tudományos hitelességét olyan dolgok ássák alá, mint a Climategate-ügy, a globális hőmérséklet-trendek meghamisítása (Oroszország és Ausztrália) vagy a Glaciergate-ügy.