EN facilities
volume_up
{meervoud}

facilities
The co-location of consular facilities is also under consideration.
Szintén mérlegelik a konzuli létesítmények egymás mellett történő elhelyezését.
On this point, I want to stress the importance of child care facilities.
Ezen a ponton szeretném kiemelni a gyermekgondozási létesítmények fontosságát.
Stress tests on nuclear facilities represent a step forward.
A nukleáris létesítmények stressztesztjei előrelépést jelentenek.
facilities
What facilities are there in your school?
Milyen lehetőségek vannak az iskolában?
I know, too, that Members have been concerned to ensure that we have proper training facilities and capacity.
Azt is tudom, hogy a képviselők gondosan a megfelelő képzési lehetőségek és kapacitás biztosítására törekedtek.
Madam President, I do not want preferential treatment but there are facilities for five minutes of catch-the-eye.
Nem várok kivételezést, de vannak lehetőségek öt percnyi a "catch-the-eye” eljárásra.
The medical facilities are automatic; you've been instructed how to use them.
Az orvosi felszerelés automata; a használatára megtanították.
Your medical facilities will not keep you alive that long.
Az orvosi felszerelés nem fog addig életben tartani.
Poseidon also includes the stationing of technical facilities in European airspace along the borders of the Greek islands.
A Poseidon keretében a görög szigetek határai mentén az európai légtérben műszaki felszerelés került elhelyezésre.
Illegally producing medicines by copying, or quite simply omitting, their active ingredients does not require large-scale facilities or investment.
A hatóanyagok utánozásával vagy egyszerűen kihagyásával történő illegális gyógyszergyártáshoz nem szükséges sok berendezés és nagyarányú befektetés.

Synoniemen (Engels) voor "facility":

facility

Voorbeeldzinnen voor "facilities" in het Hongaars

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishI particularly refer to the proposal to have all slaughter at slaughter facilities.
Különösen arra a javaslatra utalok, hogy a levágásokat vágóhidakon hajtsák végre.
EnglishThey would become castaways, on a deadly planet, with minimal medical facilities.
Azt, hogy számkivetettek lesznek egy gyilkos bolygón, minimális orvosi ellátottsággal.
EnglishOur forces will not threaten any Vietnamese facilities or vessels in the region.
Erőink nem fenyegetnek vietnami létesítményeket vagy hajókat a térségben.
EnglishWaiting times for placing a child in these facilities are starting to grow.
Az egyéb óvodákba pedig egyre hosszabb a várakozási idő után lehet csak bekerülni.
EnglishNow, this was a month when North Korea agreed to dismantle its nuclear facilities.
Egyébként ebben a hónapban egyezett bele Észak-Korea az atomreaktorának leszerelésébe.
English(d) a place and adequate facilities for cleaning and disinfecting vehicles.
d) hely és megfelelő eszközök a járművek tisztítására és fertőtlenítésére.
EnglishAnalysts were now checking the rail yards at both facilities on a daily basis.
Az elemzők naponta ellenőrzik mindkét létesítmény rakodó pályaudvarait.
EnglishFor this we need facilities, however, and we also need to change the curriculum.
Ehhez persze meg kell teremtenünk a feltételeket, és meg kell változtatnunk a tanrendet is.
EnglishOr did the inhabitants have other, different needs for extra facilities?
Vagy a lakóknak más okból volt szükségük egy kis extra elektromos energiára?
EnglishThe doctor didn't have the time or the facilities for what you're suggesting.
- A dokinak nem volt se ideje, se felszerelése, hogy megvizsgálja őket.
EnglishMr Queiró highlighted the need for a classification of hotel facilities.
Queiró úr rámutatott, hogy szükséges a szálláshelyek osztályokba történő besorolása.
EnglishWomen would welcome child-care facilities at scientific institutions.
A nők üdvözölnék a tudományos intézetekben működő gyermekgondozási lehetőségeket.
EnglishThe sanitary facilities are human designed, but they suit me well enough.
A higiéniai berendezések emberre vannak tervezve, de nekem is megfelelnek.
EnglishOkay, well, then I need to get down there and look over the fa­cilities.
Nos, akkor szeretnék oda is ellátogatni, hogy megnézzem, mire számíthatunk.
EnglishChildcare facilities also contribute to children's development, of course.
A gyermekgondozási intézmények természetesen a gyermekek fejlődéséhez is hozzájárulnak.
EnglishRegarding Mr Papanikolaou's question, basically we have two facilities.
Ami Papanikolaou úr kérdését illeti, alapvetően két eszközzel rendelkezünk.
EnglishOn the one hand, putting childcare facilities in the workplace is wonderful and enlightened.
Egyrészt gyerekmegőrzőt berendezni a munkahelyen csodálatos és felvilágosult dolog.
EnglishThere were rudimentary cooking facilities on one side and an unmade bed on the other.
Az egyik oldalon kezdetleges konyhafelszereléseket, a másikon egy bevetetlen ágyat láttak.
EnglishThe financing of school sports buildings and facilities is far from adequate.
Az iskolai sportlétesítmények finanszírozása távolról sem megfelelő.
EnglishLastly, the special private storage facilities must also be opened.
Végezetül pedig a soron kívüli magántárolási lehetőségeket is meg kell nyitni.