EN engaging
volume_up
{bijvoeglijk naamwoord}

He smiled at us both with that engaging frankness that made him such a likeable youngster.
Ránk mosolygott azzal a megnyerő őszinteséggel, amely oly szeretetreméltóvá tette.
All these girls had fallen for him, and Edward's engaging friendly manner to one and all did nothing to help.
Ezek a lányok mind szerelmesek belé, és Edward megnyerő, barátságos modora az egyik iránt, egyáltalán nem tesz jót.
engaging (ook: affable, bland, comely, comfortable)

Synoniemen (Engels) voor "engaging":

engaging
English

Voorbeeldzinnen voor "engaging" in het Hongaars

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishLittle things are more intense outside the crowded city, more raw, more engaging.
A kis dolgok sokkal jelentősebbnek tűnnek a városon kívül, nyersebbnek, dühítőbbnek.
EnglishCavalry rode their flanks, engaging Kier Joplin's command, keeping it at bay.
Lovasság fedezte az oldalukat, védekezésre kényszerítve Kier Joplin lovasait.
EnglishI think, of course, that engaging with the media is one of the most important things.
Úgy gondolom, természetesen, a média bevonása az egyik legfontosabb dolog.
EnglishHis First Officer has confined him for engaging in this unprofitable venture.
Az első tisztje letartóztatta, mert haszon nélküli ügyletekbe ment bele.
EnglishJust another young man with an engaging grin and an attractive way of saying things.
Csak egy fiatalember, aki elragadó mosollyal és bűbájosan tud beszélni.
EnglishHe was glib and engaging with a mellow, almost professional baritone.
Jó beszédképességű, bársonyos, majdnem profi bariton hanggal megáldott férfi volt.
EnglishThe lieutenant's gaze was direct, engaging, warm, though neither bold nor suggestive.
A hadnagy szemében nyíltság és melegség tükröződött, nyoma sem volt benne jópofáskodásnak.
EnglishYour nervous system is fully engaging with the game architecture. eXistenZ is paused!
Az idegrendszered passzol a játék szerkezetéhez. eXistenZ megszakítva!
EnglishThen she smiled - an agreeable, engaging smile rather like that of an impudent small child.
Majd elmosolyodott, kedvesen és olyan elbájolóan, mint egy szemtelen gyerek.
EnglishAs we speak, American fleet units are engaging your fleet units.
Mialatt mi tárgyalunk, amerikai flottaegységek szállnak szembe az önök hajóival.
EnglishIn his view, when the Commission exercises its right of initiative, it is engaging in populism.
Véleménye szerint, ha a Bizottság gyakorolja kezdeményezési jogát, az populizmus.
EnglishWhat about banks engaging in casino-type transactions?
Mi van azzal, amikor a bankok kaszinójellegű tranzakciókat folytatnak?
EnglishAgain she paid cash, leaving with yet another engaging smile.
Megint készpénzzel fizetett, és újfent lebilincselő mosollyal az arcán távozott.
EnglishSo the act of engaging and creating interactive imagery enriches meaning.
A kapcsolódás és az interaktív ábrázolás gazdagítja az értelmezést.
EnglishHe took a long sip of coffee as the others weighed this engaging bit of background.
Nagyot hörpintett a kávéjából, mialatt a többek megemésztették ezt az izgalmas háttér-információt.
EnglishHe had a shock of corn-colored hair that fell over his forehead and an engaging grin.
Tyurkin jól megnézte magának az amerikait, homlokába hulló, szalmasárga haját, barátságos vigyorát.
EnglishDestroyer Zhangyhum reports engaging with HQ-91 missiles... they may have hit the U-2.
A Csangjum romboló jelenti, valószínűleg eltalált egy U-2-est.
EnglishThat had to be John Parker and Greerson engaging whatever had spooked John Parker.
John Parker és Greerson nyilván összeakadt azzal az akármicsodával, ami először felriasztotta az orkot.
EnglishThey had not recruited replacements to restore their number before engaging in further ritual activities.
Nem toboroztak helyükre újabb tagokat, amíg még rituális tevékenységet folytattak.
EnglishIt is not a question of advocating Turkmenistan's isolation, but of engaging with the country.
Nem Türkmenisztán elszigeteltségének támogatásáról van szó, hanem a vele való megállapodásról.