"device" vertalen - Hongaars

EN

"device" in het Hongaars

EN device
volume_up
{zelfstandig naamwoord}

THE ADJUSTING DEVICE MAY BE EITHER PART OF THE BUCKLE OR A RETRACTOR ;
Az övbeállító berendezés része lehet a csatnak vagy egy övvisszahúzónak;
The device monitored the strength of electrical current in the telephone line.
A berendezés a vonal elektromos áramának feszültségét mérte.
A device shall consist of the control, the transmission and the brakes themselves.
A berendezés a működtető berendezést, az erőátviteli berendezést és a fékeket tartalmazza.

Synoniemen (Engels) voor "device":

device

Voorbeeldzinnen voor "device" in het Hongaars

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishIt seems this is the first time you start K3b %1 with this device configuration.
Úgy tűnik, hogy a jelenlegi eszközbeállításokkal még nem volt használva a K3b %1.
EnglishSo the device that you see is a 14-channel, high-fidelity EEG acquisition system.
Tehát az eszköz, amit látnak egy 14 csatornás, nagy pontosságú EEG-vevő rendszer.
EnglishTHE BUCKLE SHALL BE RELEASED BY PRESSING EITHER A BUTTON OR A SIMILAR DEVICE .
A csatot vagy egy gomb vagy egy hasonló eszköz megnyomásával lehessen kioldani.
EnglishEach of her men removed a similar device from a pocket and began to turn its parts.
A két férfi is elővette a maga pálcáját, és ők is a megfelelő állásba forgatták.
EnglishTo this point, the device was functioning exactly as Fromm and Ghosn had planned.
Eddig a pontig az eszköz pontosan úgy működött, ahogyan azt Fromm és Ghosn tervezte.
EnglishThe same image was now playing on all sixteen screens of Voorzanglers device.
Most Voorzangler készülékének mind a tizenhat képernyője ugyanazt a képet mutatta.
EnglishWhen you took out the Transmooker, the island cloaking device was shut down.
Amikor kivetted a Transmookert,...a sziget álcázó berendezését is leállítottad!
Englishdevice indicating the mass of the load acting on the weighing unit at any given time.
a bármely adott pillanatban a mérlegegységre ható teher tömegét kijelző készülék.
EnglishI believe I do have an anti-stuttering device somewhere in stock, but- Please!
Ha jól emlékszem, tartok ugyan raktáron valami dadogásszüntetőt, csakhogy...
EnglishWell, the way you would do it is by using a device that's called an astrolabe.
Nos hát, ehhez egy bizonyos eszközt használnának, amit úgy hívnak, hogy asztrolábium.
EnglishThis may be achieved by the use of an auxiliary device (pneumatic, mechanical, etc.)
Ezt egy segédfék használatával is el lehet érni (légfékes, mechanikus, stb.).
EnglishThere shall be virtually no slip between the displacement sensing device and the belt.
Lényegében nem lehet csúszás az elmozdulást érzékelő egység és a szalag között.
English'It will not be an elegant device, and it will be overly bulky and heavy.
Persze nem lesz olyan kicsi és kecses, mint a ballisztikus rakéták robbanófejei.
English'Sir, our impression here is that the yield is awfully high for a terrorist device.'
- Véleményünk szerint a bomba hatóereje túl nagy ahhoz, hogy pokolgép legyen.
EnglishOK, the gentleman on the left is saying, "Screw you, I'm going to check my device."
Az úrimber a bal oldalon azt mondja, "Csd meg, én megnézem a telefonomat."
EnglishThe device would have been detonated six days before polling day, said the professor.
A szerkezetet hat nappal a választások előtt robbantották volna mondta a professzor.
EnglishFIPS mode requires that you have a Master Password set for each security device.
A FIPS-módhoz szükséges, hogy minden adatvédelmi eszközhöz legyen mesterjelszó beállítva.
EnglishThe shield bends light around the planet's contour, like the Romulan cloaking device.
A pajzs eltéríti a fénysugarakat a bolygó körül, akár a Romulán álcázógépek.
EnglishThis device would automatically send the intended person the letter as an email.
Az eszköz automatikusan elküldte a célszemélynek a levelet e-mailként.
EnglishThe lama stared fixedly at the device that flamed like a ruby in the dusk.
- A láma mereven bámult a címerre, mely úgy ragyogott a sötétben, mint valami rubin.