EN crystal
volume_up
{zelfstandig naamwoord}

1. algemeen

Instead she caressed the crystal and crooned, It is old.
Ehelyett megsimogatta a kristály felületét és reszelős hangon mondogatni kezdte.
The crystal thrives... on the collective emotions... of all who came before us.
A kristály gyarapodik... egy közös érzelemmel... ami fölöttünk áll.
..the Great Crystal Entity, with whom I learned to communicate.
..a hatalmas kristály élőlényre, akivel megtanultam kommunikálni.
crystal
The art of crystal gazing is in the clearing of the Inner Eye.
A kristálygömb kémleléséhez tisztán látó Benső Szem szükséges.
There it was: a smooth globe of crystal, now dark and dead, lying bare before his knees.
Az volt az: a sima kristálygömb, most fekete és élettelen, csupaszon nyugodott a térdénél.
The spittle hissed and smoked as it struck the crystal.
Nyála sziszegve vált köddé, ahogy elérte a kristálygömb felszínét.
crystal
She picked a cigarette out of a crystal box and lit it with a crystal lighter.
A vörös nő cigarettát vett ki egy kristályüveg dobozból, és rágyújtott egy kristály öngyújtóval.
In the corner a crystal greyhound stood on a mirror-top table and beside him a crystal box with cigarettes in it.
A sarokban, egy tükrös tetejű asztalon kristályüveg veréb állott, mellette, egy kristálydobozban cigaretta.
Beside the entrance stood a crystal bottle, some dried fruit and a loaf of dark bread.
A bejárat mellett állt egy kristályüveg, emellett volt egy kevés aszalt gyümölcs és fél vekni fekete kenyér.
crystal
crystal
crystal

2. mijnbouw

crystal
Instead she caressed the crystal and crooned, It is old.
Ehelyett megsimogatta a kristály felületét és reszelős hangon mondogatni kezdte.
The crystal thrives... on the collective emotions... of all who came before us.
A kristály gyarapodik... egy közös érzelemmel... ami fölöttünk áll.
..the Great Crystal Entity, with whom I learned to communicate.
..a hatalmas kristály élőlényre, akivel megtanultam kommunikálni.
crystal
A beautiful rosary of crystal beads was wound around her clasped fingers, and above her head, against the satin of the lid of the coffin, there hung a gold crucifix.
Összekulcsolt ujjait gyönyörű hegyikristály olvasóval hurkolták át, és a feje fölé aranykeresztet akasztottak a koporsófedél szatén bélésére.

Voorbeeldzinnen voor "crystal" in het Hongaars

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishA sheet of frosted crystal, cocked like a draft-board, was set before a desk chair.
A szék előtt egy pult, homályos kristályborítás rajta és rengeteg szabályozógomb.
EnglishSo says this one-eyed Armenian fortune-teller as he peers into his crystal ball.
Ezt mondja néktek ez a félszemű örmény jövendőmondó, amidőn kristálygömbjébe tekint.
EnglishCrystal Palace, we call that test a failure at fifty-seven seconds after launch.
Kristálypalota, az indítás után ötvenhét másodperccel az indítás meghiúsult.
EnglishOne consisted of a large lens surrounded by oddly asymmetrical crystal prisms.
Az egyiket jókora lencsét körülvevő, furcsán szimmetrikus kristályprizmák alkották.
EnglishIt has to be crystal-clear who is liable in the event of accidents like this.
Kristálytisztának kell lennie, hogy egy ilyen baleset esetén kié a felelősség.
EnglishThere was a tall crystal bottle filled with what appeared to be clear yellow oil.
Volt egy magas, metszett üvegpalack, amelyben mintha átlátszó sárga olaj lett volna.
English'I've heard that Ehlana's unconscious - and sealed in some kind of crystal.'
Azt hallottam, hogy Ehlana eszméletlen, és be van zárva valamilyen kristályba.
EnglishThey moved aside, but they followed as Stark was led to stand beside the crystal.
Ezek félrehúzódtak, ám követték Starkot, amikor azt a kristályhoz vezették.
EnglishShe closed her eyes and concentrated on the contents of the crystal snifter.
Behunyta a szemét, és teljes egészében a metszett pohár tartalmára összpontosított.
EnglishQuickly, she took up the crystal bottle and poured out the pure, fragrant oil.
Fürgén felkapta a metszett üvegpalackot, és utána zúdította a tiszta, illatos olajat.
EnglishHe blundered against the crystal cabin wall with a crack that dropped him to his knees.
Oly hevesen ugrott be, hogy nekilódult a kabin kristályfalának, és térdre esett.
EnglishIn Venezuela, one of the most popular soap operas has a heroine called Crystal.
Venezuelában az egyik legnépszerűbb szappanopera hősét Crystalnak hívják.
EnglishSuddenly Azvan's face shone from the crystal, beaded with pain and great terror.
Azvan arca fénylett fel a kristályban, fájdalommal és félelemmel telten.
EnglishUrdli knew where the crystal was being kept, and he knew the security arrangements.
Urdli tudja, hol őrzik a kristályt, és tud a biztonsági intézkedésekről is.
EnglishFrom time to time she rubbed her fingers across an oval crystal set in that band.
Időről időre ujjaival megdörzsölgetett a karperecen egy ovális kristályt.
EnglishTwo of the Diviners threw themselves upon the crystal, shielding it with their bodies.
A jósok közül ketten a kristályra vetették magukat és a testükkel védelmezték.
EnglishHe broke my watch crystal, even though I had created him, and he broke my toe.
Eltörte az órám üvegét, hiába teremtettem én, és eltörte a lábujjamat is.
EnglishHe opened the front panels, spoke three words and applied his eye to a crystal lens.
Kinyitotta, három szót mondott bele, majd odatartotta a szemét egy kristálylencséhez.
EnglishGlasgian took advantage of Kham's distraction to make a break for the crystal.
Glasgian kihasználta az alkalmat, és megpróbált odarohanni a kristályhoz.
EnglishA crystal chandelier, covered with dust, hanging from an ornate plaster medallion.
Voluták szegélyezik az ablakokat, a poros kristálycsillárt ékes gipszmedalion keretezi.