EN crying
volume_up
{zelfstandig naamwoord}

crying (ook: cry, wail, weeping)
She was the one who was crying, and it was most certainly crying.
Õ sírt, mert egészen biztos, hogy sírás hangja volt.
After a few minutes, the crying stopped, but the water continued.
Néhány perc múlva a sírás abbamaradt, de a locsolás folytatódott.
Soon the crying subsided and he helped her sit up.
A sírás hamarosan alábbhagyott, és Karras segített az asszonynak felülni.
crying (ook: calling, chirp, chirping, cry)
I was crying out through clenched teeth, and the man had risen from his table and steam spread out on the glass in front of his face.
Kiáltás tört fel összeszorított fogaim közül, a pipás ember felállt és lehelete párával vonta be az üveget köröttünk.

Synoniemen (Engels) voor "crying":

crying

Voorbeeldzinnen voor "crying" in het Hongaars

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishAugustus revealed himself, and stretched out his hand crying, Forgive me, my son!
Augustus felfedte kilétét, és kinyújtott kézzel kiáltotta: "Bocsáss meg, fiam!"
EnglishAnd he'd felt himself crying, so weakened by fear and hunger, reduced to a child.
Elsírta magát, akár egy kisgyerek, annyira legyengítette a félelem és az éhség.
EnglishHe heard somebody in the observers' gallery crying out, and then being quieted.
Hallotta, hogy valaki a nézők között felsikolt, aztán az illetőt elhallgattatták.
EnglishLaughing, crying, Ian bent and hugged her, speaking her name over and over again.
Ian sírva-nevetve lehajolt, és nevét ismételgetve magához ölelte az asszonyt.
EnglishHe crawled toward the car, crying and gritting his teeth as he slid on his stomach.
Összeszorított foggal zokogva, csigalassúsággal csúszott a hasán a kocsi felé.
English''M in the town, son,' he said quietly, as though he was about to start crying.
A vásba' vagyok, fiam mondta halkan, mintha épp arra készülne, hogy sírva fakadjon.
EnglishWith four women working on him, it took only a few minutes to stop the crying.
A négy nőnek két perc alatt sikerült lecsendesítenie a nekibőszült porontyot.
EnglishIt was crying out against the abominable noise something about a body on the hill.
Azt kiabálta megint a siketítő lármában, hogy valamilyen holttest fekszik egy dombon.
EnglishKids were swarming everywhere; everyone seemed to be either screaming or crying.
A gyerekhad, mint egy megvadult méhraj, kétségbeesetten kiáltozva keringett körülöttük.
EnglishMost of the boys on both teams are crying now,- some so hard they can barely walk.
Ragyogó nyári napfény árasztotta el, és mintha a lelkét is elöntötte volna.
EnglishAnd crying out in her excitement, she smeared the blood all over his torn face.
Ujjongva felkiáltott, és a király összeszabdalt arcát is bekente vérével.
EnglishYou clung to her, whining . crying pitifully, your body white and feverish and hungry.
Belekapaszkodtál, nyöszörögtél... szánnivalóan sírtál, sápadt voltál, lázas, éhes.
EnglishLet us stop crying crocodile tears and finally behave like responsible human beings.
De ne hullassunk krokodilkönnyeket, és viselkedjünk végre felelős emberi lényekként.
EnglishAfter the dark, he blinked from the sunlight through the kitchen window, crying.
A pince koromsötétje után Chris sírva hunyorgott a konyhaablakon át beáradó napsütésben.
EnglishThe retarded boy reacts as well, stops crying and looks at Beaver with wonder.
A retardált fiút sem hagyja hidegen; abbahagyja a sírást, és csodálattal néz Beaverre.
EnglishHe was crying softly, almost soundlessly, at the table, his face buried in his hands.
Az ifjú a tenyerébe temette az arcát, és csendesen, szinte hangtalanul sírt.
EnglishElven defenders fell back from them, shredded by their claws, crying out in fear.
Karmaik belemartak az elf védőkbe, akik riadt kiáltással hőköltek hátra.
EnglishOnly a dog yapping in one of the upper rooms, and a baby crying somewhere.
Csak egy kutya ugatott fent az egyik szobában, meg egy kisbaba sírt valahol.
Englishshe kept crying between rattling teeth, her body shaking the bed.
De hát mi ez? kiabálta összeverődő fogakkal és reszketett alatta az ágy.
EnglishWe need to recover our sense of responsibility, which is what we are crying out for.
Helyre kell állítanunk felelősségérzetünket, azt, amit annyira követelünk.