"cry out" vertalen - Hongaars

EN

"cry out" in het Hongaars

Zie voorbeeldzinnen voor gebruik van "cry out" in de context.

Vergelijkbare vertalingen voor "cry out" in Hongaars

cry zelfstandig naamwoord
to cry werkwoord
out bijwoord
Hungarian
to out werkwoord
Hungarian

Voorbeeldzinnen voor "cry out" in het Hongaars

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishThe gray riders charged forward, their battle cry ringing out through the night.
Rohamra indultak a szürke lovasok, csatakiáltásuktól visszhangzott az éjszaka.
EnglishI'd been ready any moment for her to cry out or cling to me, but she wasn't afraid.
Minden percben számítottam rá, hogy felsikolt vagy hozzám bújik, ám ő nem félt.
EnglishRaging flames framing a street she knew well, and El-mara tried to cry out.
Dühöngő lángok kereteztek egy jól ismert utcát és Elmara megpróbált felkiáltani.
EnglishFlick felt such biting hurt inside that he wanted to cry out his bitterness.
Olyan marcangoló fájdalom fogta el, hogy legszívesebben sírt volna keserűségében.
EnglishI heard the man cry out, but only for an instant, and then his stinking body went still.
Az ember felordított, de ez nem tartott tovább egy pillanatnál, aztán megdermedt.
EnglishAnd then a low cry came out of him, a harsh,- wavering sound, and he thought..
Aztán, valahonnan mélyről, kiáltás tört elő belőle, valami nyers, hullámzó, zokogó hang.
EnglishDo you call this justice, you men of Khondor who cry out against the Sarks?
Ti, Khondor fiai, akik ellenálltok a sarkoknak, igazságszolgáltatásnak nevezitek ezt?
EnglishJust as she said it the pain again clamped tight, and made her nearly cry out.
Alighogy kimondta, ismét belemart a fájdalom, de olyan erővel, hogy majdnem felsikoltott.
EnglishI was struggling as one struggles in dreams, unable to cry out, unable to escape.
Küzdöttem, úgy, ahogy álmában küzd az ember, de nem bírtam kiáltani, nem bírtam menekülni.
EnglishThat cry would seek him out in any cleft or cranny, until the panic took hold.
Ez a hang megtalálja bármilyen üregben vagy odúban, amíg pánikban van.
EnglishHe clenched his teeth, fearing that in an unmanly way he would cry out or even roar.
Összeszorította a fogát, mert attól félt, hogy férfiatlanul jajveszékelni, sőt bőgni fog.
EnglishAnder Elessedil heard himself cry out, and the echo reverberated in the sudden stillness.
Allanon! hallotta Ander Elessedil a tulajdon kiáltását a hirtelen csöndben.
EnglishIf I must, I must, though the ghosts of my ancestors cry out at the indignity.
Ha muszáj, hát muszáj, bár őseim szellemei méltatlankodva kiáltoznak!
EnglishAs the car paused at a traffic light, Jeni suddenly let out a cry of jubilant realization.
Amikor a kocsi megállt az egyik közlekedési jelzőlámpánál, Jeni hirtelen felrikoltott.
EnglishThe creature let out a cry of rage and frustration, and slipped back down into the darkness.
A teremtmény dühös és csalódott üvöltést hallatott, majd visszacsúszott a sötétségbe.
EnglishI strained not to cry out, rolling down to the water, coming to a painful stop.
Uralkodtam magamon, hogy ne kiáltsak föl, legurultam a vízhez, ahol fájdalmak közepette megálltam.
EnglishEvery fiber in the trunk, the bark, the roots seemed to cry out separately against this murder.
A törzs, a kéreg, a gyökér minden idege külön-külön kiáltott megálljt a gyilkosságra.
Englishthey would cry out as I came into the room.
Ó, Marius, hoztak az istenek! bömbölték, mikor betettem a lábamat a szobába.
EnglishThe very sight of a great tree standing alone in a field could make me tremble and cry out.
Elég volt egyetlen magányos nagy fa a mezőn, hogy remegve feljajduljak.
EnglishThis cry came out of me with all my worst anguish and terror.
Legszörnyűbb szorongásaim és rettegéseim szakadtak ki belőlem ezzel a szóval.

Andere woorden

English
  • cry out

Meer vertalingen in het bab.la Duits-Nederlands woordenboek.